ASF a primit în 2020 peste 41.500 de reclamații pentru piața asigurărilor și reasigurărilor

Publicat: 01 apr. 2021, 12:27, de Aurel Drăgan, în News , ? cititori
ASF a primit în 2020 peste 41.500 de reclamații pentru piața asigurărilor și reasigurărilor
ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a primit anul trecut 41.544 petiţii şi informări de neconformitate pentru piaţa asigurărilor – reasigurărilor, în creştere cu 61,78% faţă de numărul petiţiilor înregistrat în anul 2019, iar ponderea cea mai mare o are clasa de asigurări obligatorii de răspundere civilă auto.

În anul 2020, cea mai mare pondere o deţin petiţiile şi informările de neconformitate analizate în mod unic înregistrate pe clasa asigurărilor generale, respectiv 35.090 petiţii, reprezentând 99,55% din numărul total al acestora înregistrat la ASF pentru piaţa asigurărilor – reasigurărilor. Ponderea importantă o deţin petiţiile şi informările de neconformitate înregistrate pentru clasa A10 – asigurări obligatorii de răspundere civilă auto (RCA şi Carte verde), respectiv 33.446 petiţii şi informări de neconformitate (94,88%), în creştere cu 74,59% faţă de numărul petiţiilor înregistrat pe această clasă în anul 2019.

Pentru clasa A3 – asigurări facultative auto (CASCO) în anul 2020 s-au înregistrat 937 petiţii, în creştere cu 95,62% faţă de anul 2019, iar pentru asigurările de incendii şi alte daune la proprietăţi (clasele A8 şi A9) s-au înregistrat 412 petiţii, în creştere cu 7,29% faţă de numărul petiţiilor înregistrat pentru aceeaşi clasă de asigurare în anul 2019. 295 petiţii au fost înregistrate pentru alte clase de asigurări generale, se arată într-un raport al ASF.

Pentru clasa asigurărilor de viaţă au fost înregistrate 160 petiţii (0,45%), în creştere cu 4,58% faţă de numărul petiţiilor înregistrat pe această clasă în anul 2019.

Aproape 60% dintre petiții au fost soluționate favorabil

Conform raportului, în anul 2020 au fost soluţionate favorabil 21.074 petiţii şi informări de neconformitate analizate în mod unic (59,78%). Dintre acestea, 78,27% au fost finalizate prin plată, solicitările având legitimitate şi cadru legal de soluţionare.

Analiza modalităţii de soluţionare a petiţiilor şi informărilor de neconformitate raportată la clasa de asigurare arată că, pentru clasa A10 – asigurări obligatorii de răspundere civilă auto (RCA şi Carte verde), 20.184 (60,35% din totalul de 33.446) au fost soluţionate favorabil, iar 13.262 petiţii (39,65%) au fost soluţionate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

De asemenea, au fost soluţionate în favoarea petenţilor 539 petiţii aferente clasei A3 – asigurări facultative auto – CASCO (57,52% din totalul clasei), 167 petiţii aferente claselor A8 şi A9 – asigurări de incendii şi alte daune la proprietăţi (40,53% din totalul clasei), respectiv 73 (45,63% din totalul clasei) pentru asigurările de viaţă.

Potrivit ASF, se constată că ponderea petiţiilor şi a informărilor de neconformitate unice soluţionate favorabil depăşeşte 60% pe segmentul asigurărilor auto (RCA şi CASCO) şi 40% pe segmentul asigurărilor facultative non-auto şi de viaţă. Această stare de fapt arată că pe segmentul asigurărilor auto s-au înregistrat cele mai multe aspecte neconforme, în principal în instrumentarea dosarelor de daună din punct de vedere al respectării prevederilor legale şi/sau contractuale. Pentru remedierea aspectelor neconforme identificate, DRPP-Serviciul Petiţii a întreprins măsurile necesare potrivit prerogativelor conferite de ROF al ASF.

Repartiţia numărului de petiţii şi informări de neconformitate analizate în mod unic la ASF în anul 2020, pe tipuri de entităţi reclamate, evidenţiază următoarele: 97,93% au fost îndreptate împotriva societăţilor de asigurare din România – autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 0,19% au fost înregistrate împotriva intermediarilor; 1,27% au fost îndreptate împotriva asigurătorilor/intermediarilor din Spaţiul Economic European care desfăşoară activitate de asigurare în România în baza principiului liberei circulaţii a serviciilor, respectiv în baza dreptului de stabilire; 0,61% sunt solicitări diverse.

Euroins, campioni la reclamații

Analiza petiţiilor şi informărilor de neconformitate analizate în mod unic pentru societăţile de asigurare cu cele mai multe petiţii înregistrate la A.S.F. evidenţiază următoarele: societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiţii şi informări de neconformitate analizate în mod unic în anul 2020 este Euroins România Asigurare – Reasigurare S.A., cu 19.027 petiţii şi informări de neconformitate (53,98%), în creştere cu 58,49% faţă de anului 2019; SAR City Insurance S.A. a înregistrat 12.766 petiţii şi informări de neconformitate analizate în mod unic în anul 2020 (36,22%), în creştere cu 177,10% faţă de anul 2019. Cele două societăţi de asigurare au cumulat 90,20% din numărul petiţiilor şi informărilor de neconformitate analizate în mod unic: Euroins România Asigurare – Reasigurare S.A. (53,98%) şi SAR City Insurance S.A. (36,22%).

Şase societăţi de asigurare din cele analizate au înregistrat creştere a numărului petiţiilor şi informărilor de neconformitate analizate în mod unic în anul 2020 faţă de anul 2019, cu valori cuprinse între 12,14% (Generali România S.A.) şi 177,10% (SAR City Insurance S.A.). Patru societăţi de asigurare din cele analizate au înregistrat scăderi cuprinse între 56,75% (Asirom VIG S.A.) şi 4,48% (Omniasig VIG S.A.).

Din punct de vedere al modalităţii de soluţionare a petiţiilor şi informărilor de neconformitate analizate în mod unic pentru societăţile de asigurare care au cele mai multe înregistrări în anul 2020, se constată că procentul celor soluţionate în favoarea petenţilor depăşeşte 50% pentru societăţile SAR City Insurance S.A. şi Euroins România Asigurare – Reasigurare S.A.

Celelalte societăţi analizate au înregistrat ponderi cuprinse între 50,12% (Allianz-Ţiriac S.A.) şi 67,53% (Generali România S.A.) pentru petiţiile şi informările de neconformitate analizate în mod unic şi constatate ca neîntemeiat formulate sau soluţionate nefavorabil.

Concluziile analizei ASF evidenţiază faptul că cele două societăţi de asigurare care cumulează 90,20% din petiţiile şi informările de neconformitate analizate în mod unic, înregistrează şi cele mai mari valori ale indicatorilor analizaţi, şi anume:ƒ˜ Euroins România Asigurare – Reasigurare S.A. a înregistrat o cotă totală de piaţă de 11,40% şi cele mai multe petiţii şi informări de neconformitate analizate în mod unic în anul 2020, respectiv 19.027 (53,98% din total). SAR City Insurance S.A. a înregistrat cea mai mare cotă totală de piaţă (20,07%), se clasează pe locul al doilea din punct de vedere al numărului de petiţii şi informări de neconformitate analizate în mod unic în anul 2020, cu 12.766 (reprezentând 36,22% din total) şi tot pe locul al doilea în ceea ce priveşte valorile indicatorilor analizaţi.

Pentru anul 2020 au fost transmise Sectorului Asigurări – Reasigurări informări pentru un număr de 15.133 aspecte neconforme identificate în activitatea de soluţionare a petiţiilor, din care 98,46% s-au referit la Euroins România Asigurare – Reasigurare S.A. şi SAR City Insurance S.A.