Autoritatea pentru Reformă Feroviară lansează în licitaţie achiziţia prin PNRR a celor 12 automotoare electrice pe hidrogen

Publicat: 30 sept. 2022, 17:44, de Ziarul Puterea, în ESENȚIAL , ? cititori
Autoritatea pentru Reformă Feroviară lansează în licitaţie achiziţia prin PNRR a celor 12 automotoare electrice pe hidrogen
Tren Hidrogen

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a lansat, vineri, în licitaţie achiziţia prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a 12 automotoare electrice pe hidrogen.

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că azi, 30.09.2022, a transmis în SICAP anunţul de participare aferent proiectului de investiţii ‘Achiziţie 12 automotoare în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen’. După finalizarea procedurii de verificare ex-ante a ANAP, anunţul va putea fi consultat atât în platforma europeană de licitaţii (TED), cât şi în cea naţională (SICAP)”, informează ARF, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Prin acest obiectiv de investiţii, ARF doreşte să achiziţioneze cele 12 automotoare în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen şi serviciile de mentenanţă şi reparaţii necesare funcţionării acestora, precum şi serviciile de alimentare cu hidrogen.

„Menţionăm că aceste automotoare vor fi utilizate pentru rutele aflate sub contracte de servicii publice, pe liniile neelectrificate (Bucureşti – Piteşti, Bucureşti – Otopeni, Bucureşti – Târgovişte), atribuite în mod competitiv unor operatori de transport feroviar, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007/CE cu modificările ulterioare şi potrivit legislaţiei din România”, mai notează reprezentanţii instituţiei.

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, „Componenta 4 – Transport durabil” şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Obiectivul acestei componente este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România, prin sprijinirea tranziţiei verzi şi digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă şi ecologică, având standarde de siguranţă adecvate, care să contribuie la finalizarea reţelelor transeuropene de transport (TEN-T) şi la decongestionarea nodurilor urbane.

La jumătatea lunii mai, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a publicat anunţul referitor la iniţierea procedurilor de consultare publică cu privire la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii ”Achiziţie 12 automotoare în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen”, în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

„Prin această propunere de act normativ se urmăreşte realizarea unui proiect pilot privind utilizarea automotoarelor în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, în cadrul obligaţiei de serviciu public de transport feroviar de călători pe liniile de cale ferată neelectrificate, menite să îmbunătăţească calitatea şi să sporească siguranţa serviciilor de transport feroviar de călători”, se arată în anunţul publicat pe site-ul MTI.

Potrivit notei de fundamentare şi conform raportului de consultare a pieţei nr. 22/177/20.04.2022, costul estimativ mediu pentru o ramă electrică cu hidrogen, rezultat ca medie aritmetică a propunerilor primite, este în valoare de 12,2 milioane de euro fără TVA, adică 14,518 milioane de euro cu TVA, reprezentând echivalentul a 60,380 milioane de lei fără TVA, respectiv 71,852 milioane de lei cu TVA, calculat la cursul BNR din data de 8 martie 2022.

De asemenea, costul serviciilor de mentenanţă, rezultat ca medie aritmetică a propunerilor primite, este în valoare de 4,66 euro/km, iar cel pentru pentru realizarea alimentării cu hidrogen, exprimat în euro/km, este de 2,95 euro/km rulat.

„În aceste condiţii pentru achiziţionarea a 12 automotoare în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen noi este necesară sumă totală de 174.216 mii euro cu TVA, respectiv 862.230 mii lei cu TVA (calculat la cursul euro BNR de 4,9492 de la data de 08.03.2022). În suma anterior menţionată nu sunt incluse, următoarele cheltuieli aferente proiectului: suma de 517.103,437 mii euro cu TVA – contravaloare servicii reparaţii şi mentenanţă pe durata de viaţă a vehiculului (30 ani), respectiv 2.559.249 mii lei cu TVA; suma de 467.168,555 mii euro cu TVA – contravaloare servicii alimentare hidrogen pe durata de viaţă a vehiculului (30 ani), respectiv 2.312.111 mii lei cu TVA Ambele sume sunt calculate la cursul euro BNR de 4,9492 lei de la data de 08.03.2022”, se arată în nota de fundamentare.

Conform Studiului de Fezabilitate – întocmit de ARF – acest proiect de investiţii pilot, este compus din 3 intervenţii principale: investiţii de capital – achiziţia a 12 automotoare; costuri de exploatare – furnizarea serviciilor de alimentare cu hidrogen (inclusiv construcţia şi operarea staţiei de hidrogen); furnizarea serviciilor de întreţinere şi reparaţii (inclusiv construcţia şi operarea spaţiilor de lucru).

Achiziţia mai vizează, pe de o parte, creşterea calităţii serviciilor de transport feroviar de călători, inclusiv prin creşterea frecvenţei trenurilor de peste două ori (de la 1,53 milioane tren-km/an la 3,10 milioane tren-km/an), iar, pe de altă parte, asigură creşterea mobilităţii persoanelor şi contribuie la garantarea dreptului de acces pe piaţa muncii şi educaţiei.

Prezentul proiect pilot va rezolva problema specifică secţiilor de cale ferată neelectrificate identificate şi anume: Magistrala 300 – Bucureşti Gara de Nord – Chitila;ƒ˜ Linia 700 T1 – Ramificaţie Aeroport T1 – Aeroport Henri Coandă T1; Magistrala 700 – Bucureşti Nord – Ramificaţie Aeroport T1;ƒ˜ Magistrala 101 – Bucureşti Nord – Titu – Piteşti – Craiova; Linia 104 – Titu – Târgovişte; Linia 106 – Piteşti – Curtea de Argeş.