Avertisment pentru Sorin Grindeanu: Trecerea Spitalului Clinic CF 2 la UMF „Carol Davila” este ilegală

Publicat: 10 apr. 2024, 10:40, de Ion Teleanu, în Dezvăluiri , ? cititori
Avertisment pentru Sorin Grindeanu: Trecerea Spitalului Clinic CF 2 la UMF „Carol Davila” este ilegală

Disperarea ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, de a da, gratis, cât mai repede cele 15 spitale CFR către baronii PSD și PNL a ajuns într-un punct mort tocmai la cel mai mare spital de care vrea să scape din cauza unor aberații legislative incredibile.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii condus de Sorin Grindeanu a anunțat, la sfârșitul lunii martie 2024, deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ privind „Hotărârea Guvernului privind transferul Spitalului Clinic C.F. nr. 2 – București din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Ministerului Educatiei, prin Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, instituție de învățământ superior de stat și de cercetare, cu personalitate juridică, de interes public”. Numai că acest proiect de act normativ încalcă o mulțime de prevederi legale în vigoare, aspect semnalat mai multor instituții de forță ale statului de către un avertizor de integritate.  

„Ministerul Educației este instituție publică neacreditată/neautorizată în domeniul siguranței în transporturi”

În documentul avertizorului de integritate transmis mai multor instituții ale statului, și deținut de PUTEREA, sunt enumerate o mulțime de ilegalități și bâlbe legislative, ceea ce, din punct de vedere legal, face imposibilă trecerea Spitalului CFR 2 către UMF Carol Davila. Astfel, se semnalează faptul că prin „art.1 alin.1 din propunerea/proiectul de HG se stabilește că se transferă Spitalul Clinic CF2 în subordinea Ministerul Educației și în administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (U.M.F.C.D.), situație ce încalcă dispozițiile art.4 alin.2 din Legea nr.95/2006, în sensul că Ministerul Educației nu se regăsește printre entitățile strict limitativ prevăzute de acest articol de lege, acesta neavând în subordine unități sanitare”.

Totodată, „art.1 alin.11 din OUG nr.41/02023 stabilește că după transferul prevăzut la art.1 alin. (1) din OUG nr.41/02023 se interzice schimbarea domeniului de activitate a unităţilor sanitare din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii”. Tototdată, „Spitalul Clinic CF 2 este unitate sanitară acreditată în prestarea de servicii medicale privind siguranța în transporturi”.

Ori, „prin transferul la Ministerul Educației conform art.1 alin.1 din propunerea de HG, se pierde autorizația/acreditarea privind prestarea serviciilor medicale în domeniul siguranței în transporturi” întrucât Ministerul Educației este instituție publică neacreditată/neautorizată în domeniul siguranței în transporturi. Mai mult, se încalcă și dispozițiile art.4 alin.2 din Legea nr.95/2006, în sensul că Ministerul Educației nu se regăsește printre entitățile strict limitativ prevăzute de acest articol de lege, acesta neavând în subordine unități sanitare. Și conform, art. 164 alin.2 din Legea 95/2006, „Spitalul poate furniza servicii medicale numai dacă funcționează în condițiile autorizației de funcționare, în caz contrar, activitatea spitalelor se suspendă”.

„Nota de fundamentare nu conține justificarea transferului Spitalului Clinic CF 2 la UMF Carol Davila”

Avertizorul de integritate semnalează și faptul că „Propunerea/proiectul de HG nu reglementează situația proiectelor finanțate din fonduri europene admise solicitantului Spitalul Clinic CF2, proiecte aflate în derulare ori în etapa de contractare”. Mai mult, acesta atrage atenția că „Nota de Fundamentare a propunerii/proiectului de HG nu conține justificarea motivelor care stau la baza adoptării acestui proiect.

De asemenea, nu conține criteriile care au fost îndeplinite cumulativ de Ministerul Educației și atașarea ca documentație justificativă la proiect a documentelor despre care se face vorbire în nota de fundamentare: cererea de preluare a Spitalului Clinic CF2 și documentele din care rezultă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art.1 alin (4) din OUG 41/2023”. În plus, nota de Fundamentare a propunerii/propiectului de HG „nu conține extrasele de carte funciară pentru imobilele prevăzute în cele 2 anexe la proiect”.

În finalul sesizării, avertizorul de integritate atrage atenția asupra faptului că potrivit „OUG 41/2023 se propune transferul Spitalului Clinic CF2 – deci este conservată personalitatea juridică fiind schimbată doar subordonarea, pe când în nota de fundamentare secțiunea a 2-a, pct.2 – Schimbări preconizate alin.2, se specifică faptul că aceasta absorbție se realizează ca modalitate generală de reorganizare a persoanei juridice prevăzute de art. 233-235 din codul civil – pierderea personalității juridice nu poate fi aplicată în această situație, scopul celor două reglementări fiind diferit”.

Concluzia avertizorului de integritate este că „preluarea Spitalului Clinic CF 2 București de către UMF Carol Davila este ilegală, întrucât sunt încălcate mai multe prevederi legale în vigoare”.

Surprinzător este faptul că toate aceste aspecte sunt cunoscute la nivelul conducerii Ministerului Transporturilor, inclusiv de ministrul Sorin Grindeanu, dar mai ales de sforarul șef, secretarul de stat Bogdan Mîndrescu, care răspunde și de domeniul medical. Dar, din păcate, deocamndată e tăcere!