Bacalaureat 2024: Elevii susțin astăzi proba orală la Limba și Literatura Română

Publicat: 17 iun. 2024, 07:35, de Cristina Cohuț, în Educație , ? cititori
Bacalaureat 2024: Elevii susțin astăzi proba orală la Limba și Literatura Română
Sursa foto: rfi.fr

Peste 134.000 de elevi înscriși pentru sesiunea iunie – iulie 2024 a examenului de Bacalaureat vor susține luni prima probă orală la Limba și literatura română.

Probele de evaluare a competențelor din cadrul primei sesiuni a examenului național de bacalaureat 2024 se desfășoară în perioada 17 – 27 iunie.

Calendarul probelor este următorul:

– 17 – 19 iunie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
– 19 – 20 iunie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
– 19 – 21 iunie: evaluarea competențelor digitale (proba D);
– 25 – 27 iunie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

Conform datelor furnizate de comisiile județene și comisia ISMB de organizare a examenului, peste 134.000 de candidați (119.000 din promoția curentă și 15.000 din seriile anterioare) vor participa la această sesiune, fie pentru a susține toate probele, fie doar cele nepromovate în sesiunile anterioare.

Evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română, limba maternă și limba modernă, precum și a competențelor digitale, se realizează de către doi profesori examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic de aceeași specialitate din unitatea de învățământ. În cazurile în care această condiție nu poate fi îndeplinită sau profesorii sunt în incompatibilitate, examinatorii vor fi selectați din alte școli.

Rezultatele obținute la probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, limba maternă și o limbă de circulație internațională se exprimă prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilelor naționale sau europene, fără a se acorda note sau calificative de tip admis/respins.

Rezultatele evaluării competențelor digitale sunt, de asemenea, exprimate prin stabilirea nivelului de competență conform standardelor europene și metodologiei de examen.

Probele sunt monitorizate audio-video. Accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări sau dispozitive electronice de calcul/comunicare este interzis. Încălcarea acestor reguli duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost utilizate sau nu.

Dacă un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la oricare dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, acesta este considerat absent la proba respectivă.

Reprezentanții presei au acces în unitățile de învățământ care organizează probe de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau în centrele de examen doar cu avizul președintelui comisiei și însoțiți de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice (înregistrări, fotografii, preluări de imagini) este necesar acordul persoanelor care apar în acele materiale.

Conform calendarului examenului național de Bacalaureat, probele scrise din sesiunea iunie – iulie 2024 încep luni, 1 iulie, cu proba la Limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului va avea loc marți, 2 iulie, iar proba la alegere a profilului și specializării este programată pentru joi, 4 iulie. Proba la Limba și literatura maternă se va desfășura vineri, 5 iulie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 8 iulie (până la ora 12:00), iar contestațiile se pot depune în aceeași zi, între orele 12:00 și 18:00. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 12 iulie.

Un candidat este considerat promovat la examenul național de bacalaureat dacă îndeplinește în totalitate următoarele condiții: a susținut probele de evaluare a competențelor, a susținut toate probele scrise și a obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, având o medie finală de cel puțin 6 la probele scrise.