Boom-ul IT: Creștere spectaculoasă în 2023

Publicat: 25 feb. 2024, 17:01, de Vasile Bahrim, în Ultimă oră , ? cititori
Boom-ul IT: Creștere spectaculoasă în 2023

Sectorul de servicii informatice și tehnologia informației (IT) a înregistrat o creștere impresionantă în anul 2023 comparativ cu anul 2022, cu un avans de 16,3%, conform datelor recent publicate de Institutul Naţional de Statistică.

Această evoluție subliniază rolul tot mai important pe care tehnologia și digitalizarea îl joacă în economia naţională, reprezentând unul dintre principalii vectori ai inovației și eficienței pentru mediul de afaceri din România.

În contextul unei creșteri generale de 13,2% a cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, sectorul IT se distinge ca un lider clar al expansiunii. Această dinamică pozitivă reflectă adaptarea rapidă a companiilor la noile cerințe ale pieței și integrarea soluțiilor tehnologice avansate în operațiunile zilnice.

Alături de serviciile IT, alte domenii au contribuit semnificativ la această creștere, printre care “alte servicii furnizate în principal întreprinderilor”, cu un plus de 17,6%, marcând cea mai mare rată de creștere înregistrată în sectorul serviciilor. De asemenea, activitățile de transporturi au avansat cu 9,1%, în timp ce sectorul producției cinematografice, video și programe de televiziune, împreună cu activitățile de comunicatii, au înregistrat creșteri de 4,8%, respectiv 4,2%.

Această tendință ascendentă subliniază importanța strategică a investițiilor în tehnologie și inovare, precum și nevoia de adaptare continuă la schimbările rapide din mediul de afaceri global. Sectorul IT, în particular, își consolidează poziția ca pilon bazal în transformarea digitală și competitivitatea pe piaţa internă.

La nivel global

Creșterea semnificativă a sectorului IT din România este în concordanță cu tendința globală. Conform datelor publicate de Gartner, o companie de consultanță în domeniul IT, cheltuielile globale pentru IT au crescut cu 5,1% în 2023 comparativ cu 2022, ajungând la un total de 4,5 trilioane de dolari.

Segmentele cu cea mai mare creștere:

  • software: +11,3%
  • servicii IT: +6,7%
  • dispozitive: +1,4%

Factori care au contribuit la creșterea globală a sectorului IT:

  • accelerarea transformării digitale: tot mai multe companii investesc în soluții IT pentru a-și optimiza operațiunile și a-și îmbunătăți competitivitatea;
  • creșterea cererii pentru cloud computing: serviciile de cloud computing au cunoscut o creștere semnificativă, oferind companiilor o modalitate scalabilă și flexibilă de a-și gestiona infrastructura IT;
  • necesitatea sporită de securitate cibernetică: pe măsură ce atacurile cibernetice devin tot mai frecvente și sofisticate, companiile investesc mai mult în soluții de securitate IT pentru a-și proteja datele și sistemele.

Creșterea semnificativă a sectorului IT, atât la nivel național, cât și global, demonstrează importanța tot mai mare a tehnologiei în economia modernă.

Investițiile în IT și inovație sunt esențiale pentru a menține competitivitatea și a facilita dezvoltarea economică.