BRD, profit net de 326 milioane lei, în T1

Publicat: 03 mai 2024, 06:28, de George Andrei, în ECONOMIE , ? cititori
BRD, profit net de 326 milioane lei, în T1
BRD sediu central

BRD a înregistrat un profit net de 326 milioane RON, în trimestrul I, în scădere de 4,67 la sută, potrivit  raportului  transmis de bancă Bursei de Valori București (BVB). Profitul brut al grupului BRD a atins 455 milioane lei, în T1 2024 (+6,5% comparativ cu T1 2023), iar raportul cost-venit a fost îmbunătățit prin efectul pozitiv al veniturilor (53,8% în T1 2024 față de 54,3% în T1 2023).

În T1 2024, venitul net bancar al Grupului BRD a atins o creștere de 5,3% față de aceeași perioada din 2023, până la 985 milioane RON. Această a fost susținută în principal de creșterea cu 6,8% în dinamica anuală a veniturilor nete din dobânzi, determinată de efectul pozitiv de volum, în timp ce impactul dobânzilor s-a inversat, având în vedere ratele mai scăzute ale dobânzii comparativ cu T1 2023 (media ROBOR 3M a scăzut de la 7,10% în T1 2023 la 6,11% în T1 2024).

„Primul trimestru al anului confirmă soliditatea și capacitatea BRD de a produce valoare, marcând o performanță puternică, atât în ceea ce privește activitatea comercială, cât și rezultatele financiare.

Portofoliul nostru de credite a crescut cu 12% față de anul trecut, cu o contribuție solidă din partea tuturor segmentelor de activitate. Producția de credite noi pentru persoane fizice a înregistrat un nou record de 2,3 miliarde RON în primul trimestru al anului 2024, demonstrând că oferta noastră este flexibilă și răspunde foarte bine nevoilor clienților. Creditarea companiilor menține un nivel constant de creștere, +20% față de anul trecut, bazându-se pe parteneriate pe termen lung cu clienții și pe o reputație solidă în piață.

BRD a continuat să acționeze în direcția angajamentului sau ferm de a sprijini tranziția sustenabilă, cu noi repere atinse în acest trimestru. La sfârșitul lunii martie 2024, producția cumulată de tranzacții sustenabile din ultimii 3 ani a atins 976 milioane euro, foarte aproape de obiectivul de 1 miliard de euro stabilit inițial pentru sfârșitul anului 2025. În plus, T1 2024 este marcat de o tranzacție de referință pe piață românească, și anume o operațiune inovatoare de transfer sintetic al riscurilor semnificative (SRT) încheiată cu IFC (membră a Grupului Băncii Mondiale) având la baza un portofoliu de referință de 700 milioane EUR, tranzacție care ne permite să eliberăm capital
cu scopul de a ne spori capacitatea de finanțare a proiectelor cu impact asupra durabilității în România (peste 300 milioane EUR destinați inițiativelor legate de climă și întreprinderilor mici deținute de femei).

Pentru a completă imaginea primului trimestru, pe plan digital continuăm să îmbunătățim experiență clienților noștri prin crearea de noi funcționalități atât pe aplicația mobilă, cât și pe platforma web. YOU BRD, aplicația e-banking, continuă să crească și să atragă noi utilizatori, ajungând la aproape 1,5 milioane de clienți. Toate cele de mai sus s-au tradus într-o performanță financiară solidă pentru T1 2024, cu un rezultat net ridicat, de 326 de milioane RON și ROE de 14,5 %, incluzând impactul noii taxe pe cifra de afaceri pentru trimestrul I și contribuțiile cumulate estimate la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție pentru întregul an.

În continuare, ne reafirmăm angajamentul ferm față de finanțarea economiei românești, pentru a rămâne un partener de încredere pentru toți clienții noștri, îndeplinind cu fermitate și responsabilitate rolul nostru de banca de top în România”, a explicat Maria Rousseva, CEO al BRD Groupe Societe Generale.

Comisioanele nete au crescut cu 8,0 la sută an/an, propulsate de veniturile mai mari din transferuri, carduri și activități pe piață de capital,
precum și de contribuția sporită a angajamentelor extrabilantiere, parțial temperată de veniturile mai scăzute aferente retragerilor la ghișeu, că urmare a creșterii penetrării canalelor digitale și de contracția comisioanelor pentru conturile curente neincluse în pachete. Alte venituri au fost destul de stabile (comparativ cu un T1 2023 deosebit de dinamic), excluzând impactul limitat aferent unui provizion excepțional.

După creșterea din primele două luni ale anului 2024, datorată noilor impozite și taxe indirecte, rata inflației a încetinit în martie 2024, revenind la nivelul de 6,6%. Totuși, rată medie a inflației din ultimele 12 luni a rămas ridicată, la 8,5%, exercitând în continuare presiuni asupra costurilor. Cu toate acestea, disciplină în ceea ce privește gestionarea costurilor, a limitat creșterea cheltuielilor generale la +4,2% an/an față de T1 2023.

Creșterea cheltuielilor de personal cu +9,3% în dinamică anuală în T1 2024 a fost determinată de efectul prețurilor și beneficiilor sporite într-un context inflaționist, precum și de cel al unei piețe a muncii extrem de competitivă. Contribuțiile cumulate estimate la Fondul de Garantare a Depozitelor și la Fondul de Rezoluție s-au redus la 43,1 milioane lei în 2024, de la 75,8 milioane lei în T1 2023. Impactul pozitiv al acestei reduceri a costurilor a fost aproape în întregime compensat în T1 2024 de aplicarea, începând din 2024, a noii taxe de 2% din cifra de afaceri (în valoare de 30,4 milioane lei pentru T1 2024, calculată și plătită trimestrial pe baza rezultatelor efective).

Creșterea altor costuri reflectă în principal efortul IT continuu care sprijină progresul pe foaia noastră de parcurs digitală. Profitul brut al grupului BRD a atins 455 milioane lei în T1 2024 (+6,5% comparativ cu T1 2023), iar raportul cost-venit a fost îmbunătățit prin efectul
pozitiv al veniturilor (53,8% în T1 2024 față de 54,3% în T1 2023).

Calitatea portofoliului de credite a rămas solidă, iar rată NPL se situează în jurul nivelului minim istoric, ajungând la 2,1% în martie 2024 (1,9% la sfârșitul anului 2023), în timp ce rată de acoperire a creditelor neperformante rămâne confortabilă (76,4% în martie 2024 față de 75,9% la sfârșitul anului 2023, la nivelul băncii). Costul net al riscului a înregistrat o alocare netă de provizioane de 54,3 milioane lei în T1 2024, comparativ cu alocarea netă de provizioane de 9,4 milioane lei în T1 2023, ce reflectă un nivel mai apropiat de cel caracteristic de-a lungul unui ciclu economic.

Toate cele de mai sus s-au tradus printr-un nivel înalt de profitabilitate în T1 2024, rezultatul net al grupului BRD ridicându-se la 326 milioane lei, (față de 342 milioane lei, în T1 2023) și la un nivel ridicat al ROE, de 14,5 % în T1 2024.

Rația de adecvare a capitalului a fost de 24,1% la sfârșitul lunii martie 2024 (fondurile proprii includ 50% din profitul net aferent anului 2023, conform votului AGA), față de 21,9% la sfârșitul lunii martie 2023, reflectând o poziție solidă de capital.

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de două cifre, de +12,3 % an/an, comparativ cu sfârșitul lunii martie 2023, determinată de operațiuni de finanțare dinamice pe segmentul companiilor, în timp ce activitatea de creditare pe segmentul retail a demonstrat reziliența la efectele generate de contextul financiar mai tensionat, ratele ridicate ale dobânzilor și incertitudinile tot mai mari privind perioada viitoare.

Pe segmentul retail, creditele nete au crescut cu +7,2% an/an, la sfârșitul lunii martie 2024, cu contribuții solide atât din partea persoanelor
fizice, cât și din cea a clienților companii mici, dovedind că oferta BRD este flexibilă și răspunde nevoilor clienților. Producția de credite pentru persoane fizice a atins un nou nivel record, 2,35 miliarde lei în T1 2024, +43 % în dinamică anuală, datorită celui mai bun trimestru pentru creditele de consum, cu o creștere impresionantă de +51 % an/an, precum și creditelor noi pentru locuințe care au revenit pe creștere, atât că valoare (+45 % an/an), cât și că număr (+32 % an/an). Creditele nete pentru clienții companii mici au înregistrat și ele o dinamică substanțială de +56,1% an/an la sfârșitul lunii martie 2024, pe fondul unei oferte îmbunătățite de creditare și al unor procese interne optimizate printr-o digitalizare sporită și utilizarea intensivă a bazelor de date publice externe.

Portofoliul de credite pentru companii a continuat să înregistreze o performanță solidă (credite nete în creștere cu +20,2% YoY la sfârșitul lunii martie 2024), pe baza unei acoperiri sectoriale dedicate, a parteneriatelor pe termen lung și a bunei reputații pe piață. În consecință, ambele segmente, IMM-uri și companii mari, au menținut un ritm de creștere sănătos în perioada analizată (credite nete în creștere, +26,9% an/an pentru IMM-uri și +16,9% an/an pentru companiile mari, la finalul lunii martie 2024). În plus, beneficiind de o cerere consistentă, soldul net al finanțărilor prin leasing a crescut cu +20,3% an/an.

BRD a continuat să acționeze în direcția angajamentului sau ferm de a sprijini tranziția sustenabilă. La sfârșitul lunii martie 2024, producția cumulată de tranzacții sustenabile a BRD, aferentă ultimilor 3 ani, a atins 976 milioane EUR, foarte aproape de obiectivul de 1 miliard de euro stabilit inițial pentru sfârșitul anului 2025. În plus, T1 2024 este marcat de o tranzacție de referință pe piață românească, mai precis o operațiune inovatoare de transfer sintetic de riscuri semnificative (SRT) încheiată între BRD și IFC (membră a Grupului Băncii Mondiale) având la baza un portofoliu de referință de 700 milioane EUR. Această tranzacție permite eliberarea de capital cu scopul de a spori capacitatea de finanțare a proiectelor cu impact asupra sustenabilității în România (peste 300 milioane EUR destinați finanțării inițiativelor legate de climă și a companii mici deținute de femei).

Grupul BRD contează pe o baza de depozite solidă și diversificată, cu o creștere consistentă, de +13,3% an/an, la sfârșitul lunii martie 2024.
Depozitele retail (+12,0% creștere anuală), o sursă stabilă și semnificativă de finanțare, au înregistrat întrări solide în depozite la termen de la clienți persoane fizice, în contextul în care ratele de dobânda au rămas ridicate. Depozitele companiilor au crescut în mod semnificativ cu +15,8% an/an, la sfârșitul lunii martie 2024, stimulate în principal de creșterea intrărilor nete provenind de la companiile mari (+17,9% an/an), urmate de cele ale IMM- urilor (+12,8% an/an).