Caracatița uriașă a intereselor baronului PSD Horia Teodorescu îngroapă Tulcea în gunoaie

Un document exploziv ajuns la mai multe instituții de forță ale statului scoate în evidență uriașa caracatiță a intereselor țesută de baronul PSD de Tulcea, Horia Teodorescu, prin care locuitorii acestui județ sunt arși la buzunare prin tarife uriașe de colectare a gunoiului menajer.

22.000.000 de euro pentru salubrizarea județului Tulcea

În anul 2013 prin intermediul POS Mediu 2007-2013, respectiv POIM 2014-2020, Consiliul Judeţean Tulcea, condus atunci și acum de baronul PSD Horia Teodorescu, a implementat în perioada 03.12.2013 – 31.12.2017 proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Tulcea” (contract de finanţare nr. 5779/RP din  03.12.2013), proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Operaţional Sectorial – POS Mediu şi din Programul Operațional Infrastructura Mare.

Faza a II a proiectului a vizat continuarea investiţiilor realizate în sectorul de gestionare a deşeurilor solide, începute prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Valoarea totală, a proiectului în urma semnării contractelor de achiziţii a fost de 92.914.601,31 de lei, adică circa 22.000.000 de euro. Beneficiarii finali ai proiectului sunt gospodăriile din judeţ, mai pe scurt întreaga populație din județul Tulcea, instituţiile administrative şi sociale, precum şi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Tulcea, în funcţie de tipul de deşeu pe care îl produc. Mai exact întreaga populaţie a judeţului beneficiază de acest proiect, atât locuitorii din mediul urban cât şi cei din mediul rural. Trebuie precizat că județul Tulcea este format din: – un municipiu- Tulcea, 4 orașe- Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina, 46 de comune și 133 de sate. Însă pe teritoriul Administrației Rezsrvației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) se află 25 de localități din care un oraș-Sulina, 7 comune și 17 sate.

O singură ofertă, un singur câștigător

Pentru a gestiona noua investiție: „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Tulcea”, a fost înființată în anul 2013, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea, de către cele 52 de Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT) din judeţ, având ca scop implementarea proiectului de interes public „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor” în judeţul Tulcea. Principala atribuţie o reprezintă monitorizarea activităţii de colectare, transport, sortare, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale din Judeţul Tulcea. Astăzi, Asociaţia mai are doar 51 de membrii, o comună- Murighiol, neacordând mandatul pentru efectuarea licitaţiilor în vederea desemnării operatorilor.

În scopul îndeplinirii acestei atribuții, pe data de 27.09.2018, este publicat anunțul de concesionare nr PC1000087, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, privind intenția de contractare a delegării gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu, conform documentelor ce fac parte din documentația de atribuire aferentă acestui anunț. Ulterior, în data 02.10.2019 este semnat contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării, conform ofertei depusă de către câștigătorul desemnat al acestei proceduri. Este vorba de firma JT Grup SRL Tulcea condusă de omul de afaceri Ionuț Tudorache.

Tariful suplimentar neofertat dar bine direcționat

Curios este însă faptul că, la mai puțin de două luni de la semnarea contractului de delegare, prin Hotărârea AGA nr 19/23.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, hotărâre de modificare a tarifelor privind colectarea deșeurilor, se introduce un tarif suplimentar față de tariful ofertat la achiziția pentru care a fost desemnat câștigătorul, respectiv fracția umedă, atât pentru consumatorii casnici din mediul urban și rural, cât și pentru agenții economici și instituțiile publice, modificând astfel contractual de delegare prin actul adițional nr. 2 din data de 23.12.2022 la acest contract semnat.

Acest nou tarif nu a fost indicat în cadrul procedurii de achiziție conform documentației de atribuire Secțiunea II – Caiet de sarcini, respectiv, III.5.2. Facturare, relații contractuale și mod de plată, iar introducerea lui, imediat după atribuirea contractului, indică clar și fără echivoc, că încă de la lansarea procedurii s-a avut în intenție eludarea acesteia, prin încălcarea prevederilor art. 106 din Legea 100/20216 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, inclusiv a Legii nr. 21 din 10 aprilie 1996 a concurenţei, a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și nu în ultimul rând, a Legii Nr. 286/2009 – Codul Penal. Prin acest artificiu se creează instrumentul de fraudare al achiziției publice prin denaturarea acesteia, respectiv tratamentul discriminatoriu față de ofertanți și potențialii ofertanți prin introducerea unui avantaj financiar nou, avantaj care, dacă s-ar fi cunoscut la momentul desfășurării procedurii, ar fi atras și alți ofertanți (de menționat că la procedură a fost un singur ofertant).

Bugetele locale prejudiciate la greu de tariful suplimentar

Această hotărâre a AGA nr 19/23.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, a fost atacată în instanță de către unul dintre membrii asociației pentru nelegalitatea ei, creând la acel moment nemulțumirea președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, cât și a executivului asociației. Este de menționat un important aspect juridic, deoarece conducerea efectivă a acestei asociații este dirijată de către directorul executiv, aspect ce se poate identifica din documentele oficiale, a notelor justificative și a referatelor care sunt supuse hotărârilor. După această etapă, nimic nu se mai modifică, deoarece prin asumarea de către președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a persoanei Ilie Petre ca și director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea nu trebuie să mai existe forma de contestație. Ca atare, aprobările documentelor ce modifică anumite aspect reglementate deja, acte și hotărâri privind organizarea serviciului integrat de gestionare a deșeurilor menajere din județul Tulcea sunt luate pe criterii arbitrare, altele decât cele juridice, obiective și financiare în același timp și nu trebuie să existe contestații sau dezbateri.

În cazuri excepționale când anumite aspecte nu sunt legale, există un singur caz când a fost atacată o hotărâre a asociației. Mai mult, prin introducerea acestui tarif suplimentar se prejudiciază și bugetele locale cu sume care nu pot fi plătite și nici justificate și se creează instrumentul pentru creșterea ulterioară a taxelor către contribuabili, respectiv clienții finali, adică populația.

După aplicarea acestor modificări contractuale, primăriile sunt cele mai afectate deoarece facturile sunt împovărătoare și grevează drastric a bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora, și implicit a generat o stare de nemulțumire generala a primarilor și a populației datorită valorii ridicate a serviciilor generate de deciziile și hotărârilor luate de către directorul executiv Ilie Petre și Adunarea Generală a asociației. Practic, aceste decizii și hotărâri au influențat derularea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării, și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu, nr. 357/02.10.2019.

Se pregătește o revoltă a primarilor

Astfel, acest aspect prezentat mai sus va genera în viitorul apropiat o răscoală a primarilor care vor cere socoteală privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea dar și a modului în care este monitorizat și implementat proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Tulcea”. De asemenea, edilii vor cere explicații și despre  cât și cum este gestionat contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea.

Aprobare tacită și contestații arbitrare

Executivul asociației este format numai din protejații președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, iar prin deciziile acestora se știu că, există o anumită aprobare tacită și pentru care trebuie adoptată deoarece cei care se vor opune sunt în poziția de a pierde mai multe avantaje. Însă, este de menționat și un important aspect juridic. Conducerea efectivă a acestei asociații este dirijată de către directorul executiv, Ilie Petree, aspect ce se poate identifica din documentele oficiale, a notelor justificative și a referatelor care sunt supuse hotărârilor.

După această etapă, nimic nu se mai modifică, deoarece prin asumarea de către președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a persoanei Ilie Petre ca și director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea nu trebuie să mai existe forma de contestație iar aprobările documentelor ce modifică anumite aspect reglementate deja, acte și hotărâri privind organizarea serviciului integrat de gestionare a deșeurilor menajere din județul Tulcea sunt luate pe criterii arbitrare, altele decât cele juridice, obiective și financiare. Practic, în același timp nu trebuie să existe contestații sau dezbateri. Și numai în cazuri excepționale când anumite aspecte nu sunt legale, și există un singur caz, s-a atacat o hotărâre a asociației.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea- fieful PSD controlat de Horia Teodorescu

Nu este doar singurul motiv care să ne conducă la concluzia că această asociație este un fief al oamenilor din PSD Tulcea. S-a angajat personal într-un număr nejustificat de mare în vederea asigurării desfășurării activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, dar acest număr mare de angajați nu se reflectă în activitatea asociației. A fost angajat personal fie membru al PSD sau afinități politice ori personale care au fost în strânsă legătură cu președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, fie cu fostul președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, Traian Panait.

Acesta a dispus angajarea unui fost angajat al asociației, actualmente decedat, membru PSD de marcă în județul Tulcea-Ion Vasile, fost primar PSD al orașului Isaccea, a norei acestuia-Ion Georgiana și a fostului viceprimar PSD al comunei Niculițel Tulcea- Niculae Bâlea, a ex-viceprimarului PSD al municipiului Tulcea- Andaluzia Luca, și a nașei de cununie a directorului executiv Ilie Petre- Nicoleta Valentina Belibrov. Mai mult decât atât, se poate observa că până și angajarea și asumarea de către președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a actualului director executiv, Ilie Petre, fost primar al orașului Isaccea, ridică mari semne de întrebare și lasă loc la o mulțime de speculații. De ce? Pentru că pe mandatul de edil al Isaccei, firma la care era și este acționar președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a câștigat și a exectat o mulțime de lucrări de construcție.

Ieri candidat, azi angajat…director

O chestiune care generează nemulțumiri o repezintă și angajarea unui director executiv adjunct în persoana Anadaluziei Luca imediat după pierderea alegerilor de către aceasta în 2020 la Primăria Tulcea. Astfel, Luca Andaluzia, în calitate de director executiv adjunct are în subordine două persoane conform organigramei aprobate în data de 23.05.2022! Menționam că nu este singur persoana membru PSD care este angajata în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea.

Va fi interesant de urmărit dacă instituțiile statului, în special Curtea de Conturi a României și DLAF, vor scana ingineriile țesute de baronul PSD de Tulcea la această asociație de gestionare a deșeurilor din județul Tulcea?!

1 COMENTARIU

  1. Aceasta caracatița se regăsește și la primăria Costinești cu groapa de gunoi IRIDEX . Primarul PMP in prezent iar în viitor PSD a aranjat foarte bine lucrurile asigurandu-si bani pentru campania electorală din 2024 atât de la firma Polaris cat și Iridex.Sa nu mai vorbim de paraindaratul contractelor încheiate.Insusirea banului public atât pentru el cât și pentru alte persoane prin diverse metode se pedepsește conform legii în vigoare.Asteptam să vedem DNA cum destructurează aceasta caracatița și din comuna Costinești.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole

Stop joc. PSD și PNL au decis: Braț la braț, la...

Jocurile politice între PSD și PNL privind cele patru rânduri de alegeri de anul viitor au intrat în linie dreaptă și deja cele două...

Directorul Florin Nicolae, pas cu pas, mușamalizează aranjamentul mafiot regizat de...

Directorul general al Agenției Domeniilor Statului (ADS), Florin Nicolae, face eforturi disperate să mușamalizeze aranjamentul mafiot „țesut” de fostul director George Sava, prin care...