CFR primește 2,1 miliarde de lei pentru un proiect uriaș

Publicat: 04 apr. 2024, 08:11, de Cristian Matache, în News , ? cititori
CFR primește 2,1 miliarde de lei pentru un proiect uriaș

CFR are la dispoziție trei ani să implementeze sistemul de management al traficului pe calea ferată Predeal – București – Constanța.

Guvernul aprobă azi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar”, lucrare de utilitate publică de interes național. Finanțarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR.”– S.A., precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Valoarea totală a investiției este de 2,15 miliarde de lei, sumă eșalonată pe trei ani. Lungimea de cale ferată echipată ERTMS este de 369 km, linie dublă. În plus, CFR va construi un centru control operațional la București.

Strategia națională de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România include ca priorități modernizarea şi/sau asigurarea conformității infrastructurii existente cu cerințele de interoperabilitate ale rețelei TEN-T centrale şi/sau globale.

De asemenea, strategia națională de dezvoltare a infrastructurii feroviare române vizează şi conformarea cu prevederile Directivei 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european. Pe teritoriul României, Coridoarele TEN-T sunt parte din Coridorul de transport feroviar de marfă 7 (Orient/East-Med) şi parte a rețelei TRACECA.

Infrastructura feroviară luată în considerare pentru modernizare face parte din Coridorul Rin – Dunăre pe teritoriul României, ca parte a infrastructurii furnizate în cadrul nodului de acces al portului Constanța, care leagă rutele maritime de rețeaua feroviară terestră. Sistemele de semnalizări feroviare garantează funcționarea şi operarea în condiții de siguranță a trenurilor.

Dezvoltarea acestora a fost influențată de cerințele şi regulile de operare naționale, fiind bazate pe infrastructura existentă preponderent gestionată electrodinamic. Trecerea la un sistem coordonat de un calculator a creat diferențe față de soluțiile adoptate în alte țări ale Uniunii Europene.

Introducerea unui sistem european de management al traficului pe cale ferată (ERTMS) a fost inițiat prin crearea unei arii unice a căii ferate europene (SERA – Single European Railway Area) atât în ceea ce privește piața componentelor, cât şi a interoperabilității trenurilor.

Specificațiile armonizate pentru ERTMS trebuie să interfereze între diferitele sisteme de centralizare şi blocare şi celelalte sisteme ale căii ferate, ceea ce adaugă complexitate acestor specificații. Implementarea semnificativă preconizată a ERTMS/ETCS necesită o analiză a tendințelor așteptate în ceea ce privește stadiul tehnicii și evoluția restului componentei CCS. Tronsonul de cale ferată Predeal – Chitila – București Băneasa – Constanța este situat pe Coridorul TEN-T Rin-Dunăre.

Celelalte secțiuni ale coridorului sunt planificate pentru finanțare prin diferite programe europene. Parametrii tehnici ai acestui tronson de cale ferată trebuie să respecte în totalitate regulamentele şi directivele UE privind interoperabilitatea pentru eliminarea blocajelor care limitează competitivitatea rețelei feroviare române în Europa.

Pentru implementarea prezentului proiect Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – S.A. a finalizat Studiul de Fezabilitate pentru „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar” avizat în cadrul Consiliului Tehnico-Economic SRCF București cu Documentul de Avizare nr. R.2/22/577/06.10.2023, în cadrul Consiliului Tehnico-Economic SRCF Constanța cu

Documentul de Avizare nr. 7/2/4765/18.10.2023, precum și în cadrul Consiliului Tehnico-Economic C.N.C.F. ”CFR” S.A prin Documentul de Avizare nr. 104/31.10.2023. Indicatorii tehnico-economici au fost avizați de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în urma ședinței Consiliului Tehnico-Economic, prin avizul nr. 203/212/16.11.2023 şi de către Consiliul Interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe prin avizul nr. 69/27.12.2023.

Proiectul va satisface nevoile de mobilitate și de transport ale utilizatorilor săi, asigurând standarde sigure și de înaltă calitate, va contribui la coeziunea socială prin îmbunătățirea accesibilității și a conectivității.

Investiția va contribui la creșterea gradului de confort, precum și la reducerea riscurilor de poluare sau de îmbolnăvire a populației. Prin realizarea lucrărilor propuse, impactul estimat nu poate fi decât pozitiv, de lungă durată și de importanță deosebită asupra mediului în special asupra comunității umane.

Efectele pozitive ce pot apare în zonă pot fi următoarele: dezvoltarea unor noi activități economice rentabile și de lungă durată.

La nivelul Beneficiarului vor exista avantaje incontestabile în ceea ce privește reducerea costurilor, de întreținere și de îmbunătățire a performanței sistemului de management centralizat al traficului feroviar și a condițiilor de calitate și siguranță în circulația trenurilor.

Un sistem unic european de management al traficului feroviar

Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) este destinat să înlocuiască diversele sisteme de semnalizare feroviare existente în Europa cu un sistem unic care să permită trenurilor să circule neîntrerupt între diferite țări și să faciliteze competitivitatea sectorului feroviar.

Proiectul de implementare a sistemului ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management a System/European Train Control System)  este o soluţie modernă de realizare a interoperabilității în sistemul de transport feroviar european în condiții de siguranță.

Eficienţa acestui sistem se demonstrează pentru trenurile  care circulă cu viteze de peste 120km/oră, iar funcţiile instalaţiei INDUSI „nu mai sunt acoperitoare”, pe secţii de circulaţie unde semnalizarea trebuie să fie unitară.

ERTMS/ETCS poate fi realizată în două variante, respectiv după nivelul sistemului ETCS utilizat:

  1. ERTMS/ETCS – se foloseşte ETCS nivelul 1 – interfaţarea se realizează numai cu TCCS (Centrul pentru controlul traficului şi al comenzilor – dispecer de circulaţie), proiectul fiind denumit GENERIS;
  2. ERTMS/ETCS – se foloseşte ETCS nivelul 2 sau nivelul 3 – interfaţarea se realizează cu TCCS şi cu RBC (Centrul Radio Bloc – o unitate centrală de siguranţă pentru stabilirea şi controlul deplasării trenului utilizând infrastructura radio ca modalitate de comunicare – de date şi voce – cu trenul), proiectul fiind denumit ESIS, conform Club Feroviar.