Comisia Europeană a publicat noul regulament pentru dezvoltarea comună a infrastructurii 5G

Publicat: 21 sept. 2020, 13:15, de Aurel Drăgan, în ESENȚIAL , ? cititori
Comisia Europeană a publicat noul regulament pentru dezvoltarea comună a infrastructurii 5G

Comisia Europeană a anunțat noi măsuri în cadrul agendei „Deceniul digital” pentru a consolida suveranitatea digitală a Europei prin declarațiile președintei Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii.

CE nu face nicio recomandare legată de interzicerea vreunui furnizor de echipamente, ci îndeamnă statele membre să stabilească un set de măsuri comune pentru implementarea 5G, astfel încât UE să revină în topul IT-ului global

Comisia a publicat o recomandare prin care invită statele membre să impulsioneze investițiile în infrastructura necesară conectivității în bandă largă de foarte mare capacitate, inclusiv în infrastructura 5G, care reprezintă piatra de temelie a transformării digitale și un pilon esențial al redresării. Instalarea la timp a rețelelor 5G va oferi oportunități economice semnificative în anii următori, fiind un atu esențial pentru competitivitatea și sustenabilitatea europeană, precum și un catalizator major pentru viitoarele servicii digitale.

În paralel și în strânsă legătură cu această recomandare, Comisia a prezentat un nou regulament privind Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță, care vizează menținerea și promovarea rolului de lider al Europei în ceea ce privește tehnologia de supercalcul, astfel încât aceasta să stea la baza întregii strategii digitale și să asigure competitivitatea Uniunii la nivel mondial.

„Conectivitatea în bandă largă și conectivitatea 5G pun bazele transformării digitale și ecologice a economiei, în domenii precum transportul și energia, sănătatea și educația sau producția și agricultura. Criza actuală a scos în evidență importanța accesului la internet de foarte mare viteză pentru întreprinderi, serviciile publice și cetățeni, precum și necesitatea de a accelera ritmul în ceea ce privește implementarea rețelelor 5G”, spune Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă și comisarul responsabil cu o Europă pregătită pentru era digitală.

„În timpul pandemiei, infrastructurile digitale s-au dovedit a fi un instrument esențial care a ajutat cetățenii, serviciile publice și întreprinderile să treacă peste criză; cu toate acestea, s-a încetinit ritmul investițiilor recente. Într-un moment în care accesul la internet în bandă largă reprezintă un bun fundamental pentru europeni, dar și o miză geostrategică pentru întreprinderi, trebuie – împreună cu statele membre – să facilităm și să accelerăm instalarea rețelelor de fibră optică și 5G sigure”, arată Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton.

Dead-line pe 30 martie 2020

Comisia invită statele membre să își unească eforturile în vederea elaborării, până la 30 martie 2021, a unei abordări comune, sub forma unui set de instrumente de bune practici pentru instalarea în timp util a rețelelor fixe și mobile de foarte mare capacitate, inclusiv a rețelelor 5G. Aceste măsuri ar trebui să vizeze:

  • să reducă costurile și să mărească viteza de instalare a rețelelor de foarte mare capacitate, în special prin eliminarea obstacolelor administrative inutile;
  • să asigure accesul în timp util la spectrul de frecvențe radio 5G și să încurajeze investițiile operatorilor în extinderea infrastructurii de rețea;
  • să asigure un nivel mai ridicat de coordonare transfrontalieră în ceea ce privește asignarea spectrului de frecvențe radio, pentru a sprijini serviciile 5G inovatoare, în special în sectorul industriei și al transporturilor.

Recomandarea stabilește, de asemenea, orientări privind cele mai bune practici pentru asigurarea accesului în timp util la spectrul de frecvențe radio pentru tehnologia 5G, precum și pentru garantarea unei coordonări mai bune a asignării spectrului de frecvențe radio pentru aplicațiile transfrontaliere 5G. Acest lucru este deosebit de important deoarece ar permite mobilitatea conectată și automatizată, precum și digitalizarea industriei și fabricile inteligente.

O mai bună coordonare transfrontalieră va contribui la asigurarea, până în 2025, a acoperirii neîntrerupte de către rețelele 5G a principalelor căi de transport ale Europei, în special a transportului rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare. Cu toate acestea, până la mijlocul lunii septembrie 2020, statele membre (și Regatul Unit) au asignat, în medie, doar 27,5 % din benzile 5G „pionier”. Prin urmare, pentru a se asigura implementarea la timp a tehnologiei 5G, este esențial ca statele membre să evite sau să reducă la minimum întârzierile în acordarea accesului la spectrul de frecvențe radio.

Recomandarea subliniază, de asemenea, necesitatea de a se garanta securitatea și reziliența rețelelor 5G. Statele membre au colaborat cu Comisia și cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA) în vederea elaborării unui set de instrumente format din măsuri și planuri de atenuare a riscurilor, menite să abordeze în mod eficace riscurile majore legate de rețelele 5G.

Instalarea rețelelor durabile pentru îmbunătățirea conectivității

Recomandarea se bazează, de asemenea, pe Directiva privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă. Aceasta promovează introducerea rețelelor de mare viteză prin reducerea costurilor de instalare prin măsuri armonizate care să asigure că furnizorii și operatorii de rețele pot folosi în comun infrastructura, își pot coordona lucrările de construcții civile și pot obține autorizațiile necesare pentru instalare. Recomandarea invită statele membre să împărtășească între ele și să convină asupra celor mai bune practici în temeiul acestei directive menite:

  • să sprijine proceduri mai simple și mai transparente de acordare a autorizațiilor pentru lucrările de construcții civile;
  • să îmbunătățească transparența cu privire la infrastructura fizică existentă pentru ca operatorii să poată avea acces mai ușor la toate informațiile relevante privind infrastructura disponibilă într-o anumită zonă și să faciliteze procedurile de acordare a autorizațiilor, prin intermediul unui punct de informare unic din cadrul administrației autorităților publice;
  • să extindă drepturile de acces ale operatorilor de rețea la infrastructura fizică existentă controlată de organismele din sectorul public (cum ar fi clădiri, instalații de iluminat stradal, infrastructura energetică și infrastructura pentru alte utilități), astfel încât aceștia să poată monta elementele necesare pentru instalarea rețelelor;
  • să îmbunătățească eficacitatea mecanismului de soluționare a litigiilor legate de accesul la infrastructură.

Conectivitatea îmbunătățită poate, de asemenea, să reducă la minimum impactul transmiterii de date asupra climei, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii. Statele membre sunt încurajate să elaboreze criterii de evaluare a impactului asupra mediului al viitoarelor rețele și să le ofere operatorilor stimulente pentru instalarea de rețele durabile din punctul de vedere al mediului.

Etapele următoare

Recomandarea invită statelor membre să identifice și să împărtășească între ele cele mai bune practici pentru a fi în măsură să definească setul de instrumente până la 20 decembrie 2020. Statele membre ar trebui să convină asupra listei celor mai bune practici până la 30 martie 2021.

După cum a anunțat în strategia sa „Conturarea viitorului digital al Europei” din luna februarie, Comisia are în vedere două noi acțiuni în acest domeniu:

  • actualizarea planului său de acțiune privind 5G și 6G în 2021. Planul actualizat se va baza pe acțiunile legate de spectrul de frecvențe radio prevăzute în recomandare și va extinde aceste acțiuni. Planul va analiza progresele înregistrate până acum și va stabili obiective noi și ambițioase pentru instalarea rețelelor 5G;
  • revizuirea Directivei privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă. Următoarele etape ale acestui proces sunt lansarea unei consultări deschise în toamna anului 2020 și a unui studiu dedicat, care să permită evaluarea directivei actuale și a impactului pe care l-ar avea diferite opțiuni de politică.

Recomandarea va contribui la realizarea obiectivelor stabilite în Directiva privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă, precum și în Codul european al comunicațiilor electronice. Scopul acestui cod, care trebuie transpus în legislația națională a statelor membre până la 21 decembrie 2020, este de a promova conectivitatea și accesul la rețele de foarte mare capacitate pentru toți cetățenii și toate întreprinderile.

Strategia Comisiei privind conectivitatea pentru o societate europeană a gigabiților stabilește obiectivele UE în materie de conectivitate. Până în 2025, toți principalii vectori ai dezvoltării socioeconomice (școli, spitale, noduri de transport) ar trebui să beneficieze de conectivitate de ordinul gigabiților, toate zonele urbane și principalele rute de transport terestre ar trebui să fie conectate și să beneficieze de o acoperire 5G neîntreruptă, iar toate gospodăriile europene ar trebui să aibă acces la o conexiune la internet de cel puțin 100 Mbps care să poată fi modernizată la viteze de ordinul gigabiților.

După cum s-a anunțat în luna iunie, UE finanțează 11 noi proiecte tehnologice și experimentale menite să faciliteze conectivitatea 5G și să deschidă calea pentru conducerea autonomă pe principalele rute rutiere, feroviare și maritime din Europa.