Comisia Europeană cere României transparență fiscală pentru veniturile obținute online

Publicat: 26 mai 2024, 14:44, de Cristina Cohuț, în ECONOMIE , ? cititori
Comisia Europeană cere României transparență fiscală pentru veniturile obținute online

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere către România, Germania, Ungaria și Polonia, deoarece acestea nu au furnizat în timp util informații referitoare la veniturile realizate de persoane fizice și de întreprinderi prin intermediul platformelor online, conform unui comunicat emis de Executivul comunitar, citat de Agerpres.

Directiva (UE) 2021/514 din 22 martie 2021 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC7), a introdus noi norme privind transparența fiscală pentru tranzacțiile realizate pe platformele digitale, începând cu 1 ianuarie 2023. Scopul este de a identifica mai eficient situațiile în care trebuie plătite impozite.

Procedura de raportare ar trebui să se desfășoare în două etape distincte. În prima etapă, platformele online erau obligate să colecteze informații privind veniturile obținute de persoane fizice și întreprinderi pe întregul an 2023 și să le raporteze statului membru al platformei respective. Ulterior, statele membre trebuiau să transmită aceste informații până la 29 februarie 2024.

Raportarea și transmiterea informațiilor în timp util sunt esențiale pentru asigurarea unor condiții de concurență corecte în Uniunea Europeană și pentru buna funcționare a Directivei DAC7 în toate statele membre. Germania, Ungaria, Polonia și România nu au îndeplinit obligația de a comunica informațiile necesare autorităților fiscale din alte state membre, împiedicându-le astfel să aplice legislația fiscală locală. În consecință, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere către aceste state membre, acordându-le un termen de două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate.

În cazul în care nu primește un răspuns satisfăcător din partea statelor membre, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.