Convocator AGA CNTEE Transelectrica

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania”), cu acordul unanim al membrilor săi, în data de 26.08.2020, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al Companiei în vigoare, Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 28 septembrie 2020, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 18.09.2020 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

  1. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. începând cu data de 30 septembrie 2020;
  2. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere;
  3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere şi împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;
  4. Informare privind achizițiile de produse, servicii și lucrări cu valoare mai mare de 5.000.000 euro la data de 09.07.2020;
  5. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. asupra activităţii de administrare (ianuarie-iunie 2020);
  6. Stabilirea datei de 20 octombrie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
  7. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 29 septembrie 2020, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Mai multe articole...

Cele mai noi articole

Iranul a lansat un atac cu drone asupra Israelului

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a anunțat, sâmbătă seara, că Iranul a lansat un atac cu drone împotriva țării sale. Potrivit declarațiilor israeliene, Iranul...

Vin luni grele pentru companiile din România! Falimentul bate puternic la...

Perspectivele economice destul de tulburi la nivel european, confirmate deja în Marea Britanie și Germania, au ridicat nivelul de alertă și în economia românească....