Consiliul Elevilor: „Cultele religioase, mai nou experţi în educaţie, contestă diversitatea şcolară!

Publicat: 16 mart. 2023, 14:09, de Florentin Lucaniuc, în SOCIAL , ? cititori
Consiliul Elevilor: „Cultele religioase, mai nou experţi în educaţie, contestă diversitatea şcolară!
scoală. inspectoratul școlar

Consiliul Naţional al Elevilor a transmis că susţine cu fermitate principiul incluziunii, al diversităţii şi al non-discriminării şcolare, privind orice fel de criteriu.

„Luni, 13 martie, am fost martorii unor declaraţii venite în spaţiul public din partea reprezentanţilor cultelor religioase şi ai Bisericii Ortodoxe Române. Printre propunerile acestora, se numără şi introducerea disciplinei «religie» în programa examenului de Bacalaureat şi eliminarea principiului diversităţii care guvernează sistemul de învăţământ preuniversitar, prin înlăturarea orientării sexuale din lista criteriilor în funcţie de care profesorii sau elevii nu pot discrimina”, a transmis Consiliul Naţional al Elevilor, joi, într-un comunicat de presă.

Consiliul Naţional al Elevilor mai precizează că „susţine cu fermitate principiul incluziunii, al diversităţii şi al non-discriminării şcolare, privind orice fel de criteriu: rasă, etnie, sex, orientare sexuală, convingeri religioase, etc.”

„Este îngrijorător faptul că în România încă există dezbateri pe acest subiect, în condiţiile în care în celelalte ţări europene este înrădăcinat deja principiul diversităţii în societate, fapt ce se reflectă şi în asigurarea respectării lui şi în şcolile din respectivele state. Privim cu dezamăgire cum profesorii nu sunt încurajaţi astfel să adopte o atitudine non-discriminatorie faţă de elevi, lucru ce poate conduce inclusiv la un număr sporit de cazuri de bullying în rândul elevilor, pe acest subiect. Mai mult decât atât, veridicitatea propunerilor venite din partea cultelor religioase este contestată de CNE, luând în calcul atribuţiile acestora, care nu se află în concordanţă cu activitatea din sectorul de educaţie. Şcoala reprezintă mediul în care elevii aleg să se formeze, fiind printre primele contacte ale unui copil cu mediul exterior familiei. Tocmai de aceea, acceptarea elevilor care fac parte din categoriile de minorităţi prezentate mai sus constă în primul rând în susţinere din partea cadrelor didactice”, mai indică sursa citată.

Sursa menţionată  mai spune că „„introducerea posibilităţii elevilor, pe lângă cei de la specializările teologice, să susţină examenul de Bacalaureat la disciplina religie este criticată drastic de către elevi”.

„România este singura ţară europeană unde opţiunea este aceea de a te retrage de la a studia disciplina religie la şcoală, pe când în toate celelalte state există opţiunea de a alege să studiezi religia ca materie şcolară. Acest lucru ne arată cum, în ciuda faptului că educaţia din România ar trebui să se bazeze pe un sistem laic, democratic şi independent, încă este susţinută ideea de a studia această disciplină în mod fundamental, cazurile de elevi care nu aleg să o facă fiind rare. În plus, aceasta ar trebui să pună accentul pe transmiterea unor valori morale şi a unor principii, astfel că nu se justifică folosirea sistemului de notare prin note de la 1 la 10. Astfel, printre propunerile Consiliului Naţional al Elevilor pentru proiectul Legii învăţământului preuniversitar s-a numărat şi utilizarea calificativelor pentru disciplina religie, în detrimentul notelor, urmărind acelaşi principiu. Caracterul opţional al studierii acestei discipline ar trebui respectat şi implicit asigurată consultarea reală a elevilor pe această temă, la începutul fiecărui an şcolar”, mai transmite Consiliul Naţional al Elevilor, în comunicatul de presă.

„Este alarmant faptul că se pune măcar în discuţie ideea de a nu respecta două dintre principiile de bază ale societăţii – diversitatea şi incluziunea. Atunci când ne referim la a încuraja participarea şcolară, facem automat referire şi la modul în care cadrul didactic asigură o atmosferă prietenoasă în sala de clasă, bazată pe acceptare, comunicare şi înţelegere. Posibilitatea de a alege religia ca probă la Bacalaureat nu ar aduce un beneficiu real elevilor, tocmai pentru că nu reprezintă un aspect unitar, ţinând cont de multitudinea de convingeri religioase care nu ar trebui testate şi evaluate în această formulă. Sau putem evalua credinţele şi valorile prin note de la 1 la 10?”, a declarat Miruna Croitoru, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, conform sursei amintite.

Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române şi a celorlalte cultelor propun ca elevii să poată alege Religia ca materie de examen la Bacalaureat, propunerea fiind considerată ”este logică şi justificată de realitate”.

De asemenea, Patriarhia Română şi celelalte culte religioase din România au transmis, într-o adresă comună adresată ministrului Educaţiei Liga Deca, că obligaţia de a promova „diversitatea sexuală” în şcoală este „total abuzivă şi nocivă”, iar „ideologia de gen” care descrie ca normalitate o deviaţie psiho-somatică numită „transgenderism” reprezintă o „artificială construcţie ideatică”, în răspăr cu realitatea şi cu ordinea firii structurată de cele două sexe şi anume masculin şi feminin.