Consiliul Fiscal trage guvernul de ureche: „”Renunțați la portițe și excepții fiscale”

Publicat: 16 aug. 2023, 08:30, de Florentin Lucaniuc, în POLITICĂ , ? cititori
Consiliul Fiscal trage guvernul de ureche: „”Renunțați la portițe și excepții fiscale”

Un raport al Consiliului Fiscal consideră că veniturile bugetului sunt la un nivel „inadmisibil de jos” în raport cu nevoile României și că e necesară eliminarea exceptărilor și portițelor din legislația actuală.

Documentul se mai referă și la prognozele în înrăutățire a situației economice pentru acest an, lucru confirmat de datele deja apărute: un nivel al creșterii economice în primele 3 luni de 2,4% an-pe-an (aproximativ jumătate din ritmul aferent trimestrului anterior – trimestrul 4 din 2022, de 4,7%), iar creșterea PIB în primul trimestrufață de cel anterior (ultimul din 2022) a fost de doar 0,2% – marcând o cvasi-stagnare a economiei.

Economia României este deosebit de vulnerabilă la schimbări în atitudinea finanțatorilor, mai notează Raportul. Iar această atitudine depinde, în bună măsură, de performanțele sectorului public, atrage atenția Consiliul Fiscal.

Ce mai arată documentul

  • PIB-ul nominal nu va crește atât de rapid în 2023, iar inflația (ce are efecte identice cu o ajustare structurală) nu va mai ajuta, în aceiași măsură, la reducerea deficitului,
  • Modul în care a fost administrat bugetul- execuția bugetară- la 6 luni relevă un deficit (în metodologie națională) relativ mare, de 2,3% din PIB, care ridică problema materializării unui deficit mai mare decât cel proiectat. Iar distanța dintre ținta de deficit și prognozele recente pare a arăta im-plauzibilitatea deficitului țintit în lipsa unor măsuri de consolidare clare, ferme, adoptate rapid
  • Tăierile de cheltuieli nu mai sunt posibile la nivelul din anii anteriori, pentru că stau sub presiunea inflației și indexărilor inerente, sub presiunea anului electoral 2024. Nici cheltuielile de co-finanțarea nu pot fi reduse pentru că e nevoie sa absorbim banii din PNRR
  • Măsurile adoptate până la acest moment (OUG 34 din 15 mai 2023) sunt insuficiente pentru a garanta o traiectorie de ajustare fiscală în acest an și în cei care urmează.
  • Nivelul redus al ponderii veniturilor fiscale în PIB este insuficient pentru a susține dezvoltarea și pentru a asigura furnizarea unor bunuri publice esențiale.
  • În plus, în mod inevitabil, inflația ridicată va duce la erodarea puterii de cumpărare, cu efect negativ asupra activității economice, și va necesita majorarea cheltuielilor bugetare, exercitând presiuni suplimentare asupra bugetului.
  • România se află într-o situație fiscală foarte dificilă, caracterizată de un nivel insuficient al veniturilor bugetare și de o mărime ridicată a deficitului structural și a deficitului extern. În acest climat, caracterizat de amplificarea sentimentului de incertitudine, e nevoie de mobilizarea resurselor și de o alocare pe priorități, solidaritate și responsabilitate.
  • Inflația a sprijinit favorabil execuția bugetară din anul 2022 și a limitat ponderea în PIB a datoriei publice, însă acest efect este temporar. În lipsa unei politici fiscale prudente, efectul inflației ridicate se va inversa și va influența negativ bugetul.

Reamntim că în urma analizei proiectului de buget pentru anul 2023, pe baza unei abordări prudente, Consiliul Fiscal a estimat ca probabilă încasarea unor venituri mai mici cu circa 11,3 mld. lei față de țintele asumate, iar pe partea de cheltuieli, CF a identificat un necesar suplimentar de alocări în cuantum total de cel puțin 9 mld. de lei.