Creșteri de salarii fără număr pentru subordonații lui Grindeanu! Acestea vor fi suportate de noi toți

Publicat: 22 mai 2024, 15:13, de Cristian Matache, în Dezvăluiri , ? cititori
Creșteri de salarii fără număr pentru subordonații lui Grindeanu! Acestea vor fi suportate de noi toți
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Ministerul Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu, a descoperit că în ograda sa există o instituție care are nevoie de o creștere consistentă a cheltuielilor cu salariile. Banii vor fi plătiți de la buget, adică de noi toți.

Guvernul pregătește o ordonanță de urgență pentru a modifica și completa Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu scopul de a armoniza prevederile acesteia cu cele ale Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, în ceea ce privește salarizarea personalului Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER. Centrul se află în subordinea Ministerului Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu, instituția care a elaborat proiectul de OUG.

Motivul principal al proiectului de act normativ este situația specifică a CENAFER, care, deși este o instituție publică finanțată integral din bugetul de stat, nu beneficiază de prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar în ceea ce privește salarizarea. Acest lucru se datorează faptului că CENAFER este clasificată ca unitate din familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație”, în timp ce celelalte unități cu specific feroviar pot aplica prevederile Legii nr. 195/2020 pe baza negocierilor materializate în contractele colective de muncă.

Proiectul de act normativ propune completarea Legii-cadru nr. 153/2017 cu un subpunct dedicat funcțiilor specifice CENAFER, care prezintă macheta cuprinzând coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor de conducere și de execuție specifice CENAFER, diferențiați pe grade/trepte profesionale. Construcția machetei de salarizare a CENAFER a fost realizată pornind de la coeficienții minimi reglementați de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 195/2020 (atribuiți funcțiilor cu gradul/treapta de debutant) și cu păstrarea diferențelor dintre coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor pe grade/trepte profesionale așa cum sunt stabiliți în prezent la Capitolul II pct. A.I.1. lit. a) și b) și pct. C lit. b) din Anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017.

Se estimează că implementarea proiectului de act normativ va avea un impact financiar anual de 2.985 de mii de lei, reprezentând cheltuieli de personal. Bugetul de stat va acoperi creșterea cheltuielilor bugetare.

Proiectul de act normativ a fost supus consultării cu ministerele interesate și va fi avizat de Consiliul Legislativ și de Consiliul Economic și Social.

Creșterea salariilor de bază la CENAFER: o analiză detaliată

Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propune o serie de creșteri ale salariilor de bază pentru personalul CENAFER. Creșterile sunt diferențiate pe categorii de funcții, grade/trepte profesionale și niveluri de studii.

Iată o analiză detaliată a creșterilor propuse:

a) Funcții de conducere:

 • Director general:
  • Grad I: Creștere de la 11.246 lei la 12.852 lei (14,4%)
  • Grad II: Creștere de la 10.532 lei la 12.317 lei (17,0%)
 • Director general adjunct:
  • Grad I: Creștere de la 10.532 lei la 12.317 lei (17,0%)
  • Grad II: Creștere de la 10.455 lei la 11.781 lei (12,7%)
 • Director:
  • Grad I: Creștere de la 10.532 lei la 12.317 lei (17,0%)
  • Grad II: Creștere de la 10.455 lei la 11.781 lei (12,7%)
 • Director adjunct, contabil șef:
  • Grad I: Creștere de la 10.455 lei la 11.781 lei (12,7%)
  • Grad II: Creștere de la 9.996 lei la 11.246 lei (12,5%)
 • Șef serviciu:
  • Grad I: Creștere de la 9.996 lei la 11.246 lei (12,5%)
  • Grad II: Creștere de la 9.996 lei la 11.246 lei (12,5%)

b) Funcții de execuție pe grade/trepte profesionale:

 • Auditor:
  • Grad IA: Creștere de la 7.217 lei la 7.878 lei (9,2%)
  • Grad I: Creștere de la 6.885 lei la 7.536 lei (9,3%)
  • Grad II: Creștere de la 6.018 lei la 6.692 lei (11,2%)
  • Debutant: Creștere de la 5.610 lei la 6.270 lei (11,8%)
 • Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate:
  • Grad IA: Creștere de la 7.013 lei la 7.674 lei (9,4%)
  • Grad I: Creștere de la 6.681 lei la 7.342 lei (9,9%)
  • Grad II: Creștere de la 5.916 lei la 6.577 lei (11,1%)
  • Debutant: Creștere de la 5.610 lei la 6.270 lei (11,8%)
 • Consilier juridic:
  • Grad IA: Creștere de la 7.013 lei la 7.674 lei (9,4%)
  • Grad I: Creștere de la 6.681 lei la 7.342 lei (9,9%)
  • Grad II: Creștere de la 5.916 lei la 6.577 lei (11,1%)
  • Debutant: Creștere de la 5.610 lei la 6.270 lei (11,8%)
 • Referent, inspector:
  • Treapta IA: Creștere de la 4.208 lei la 4.569 lei (8,6%)
  • Treapta II: Creștere de la 3.927 lei la 4.320 lei (10%)
  • Debutant: Creștere de la 3.672 lei la 4.039 lei (10%)c) Alte funcții:
   • Muncitor calificat I: Creștere de la 4.131 lei la 4.444 lei (7,6%)
   • Muncitor calificat II: Creștere de la 4.029 lei la 4.320 lei (7,5%)
   • Muncitor calificat III: Creștere de la 3.876 lei la 4.197 lei (8,3%)
   • Muncitor calificat IV: Creștere de la 3.825 lei la 4.140 lei (8,3%)

   Impactul financiar al proiectului de act normativ:

   • Se estimează un impact financiar anual de 2.985 de mii de lei, reprezentând cheltuieli de personal.
   • Bugetul de stat va acoperi creșterea cheltuielilor bugetare.