Decizie CCR: Legea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan este neconstituțională

Publicat: 06 oct. 2022, 08:47, de Viorela Pitulice, în News , ? cititori
Decizie CCR: Legea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan este neconstituțională

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis în ședința din 5 octombrie că Legea cu privire la vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan este neconstituțională, se arată într-un comunicat al CCR.

Este vorba de Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

‘’În esență, Curtea a reținut că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică și nu ordinară, întrucât operează  modificări de substanță asupra regimului juridic general al proprietății, care, potrivit art.73 alin.(3) lit.m) din Constituție, trebuie reglementat prin lege organică. Legea examinată extrage categoria terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt amplasate culturi de pomi și de viță-de-vie, aflate în proprietatea persoanelor fizice, din câmpul de aplicare a unei legi organice – Legea nr.17/2014 și îi configurează, astfel, un regim juridic derogator, propriu, care impunea adoptarea sa prin lege organică.’’, se arată în comunicatul CCR.

De asemenea, CCR a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că dispozițiile articolului unic pct.1 [cu referire la art.16 alin.(2) ind.2] din Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și legea în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În esență, Curtea a stabilit că legea, în ansamblul său, este constituțională, întrucât la inițierea procesului legislativ au fost solicitate informarea Guvernului asupra implicațiilor bugetare ale legii criticate, precum și fișa financiară. Majorarea salarială reglementată se acordă numai în condițiile și limitele bugetului proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, mai arată CCR.