Dublul standard a devenit o modă la Agenția Națională de Integritate

PUTEREA a semnalat de mai multe ori că Agenția Națională de Integritate (ANI) condusă Florinel Ionel Moise este pentru unii mumă iar pentru alții ciumă și a ținut să demonstreze acest lucru când a fost vorba de Florin–Nicolae Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

Legea se aplică… facultativ

Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Florin-Nicolae Jianu, a fost numit încă de la începutul acestui an și în funcția de președinte al Consiliului de Administrație de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) S.A.

Numai după 30 de zile de la numirea în bordul administrativ de la FNGCIMM, Florin Jianu n-a catadicsit să depună pe site-ul fondului declarația de avere și cea de interese. Ca atare, PUTEREA a solicitat ANI să dispună măsurile legale pentru nerespectarea de către Florin Jianu a prevederilor legale privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, Răspunsul ANI este de a dreptul incredibil și lasă loc la mulțime de speculații.

„Nedepunerea declaraţiilor de avere și de interese se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei”

„În situația expusă de dumneavoastră nu sunt incidente dispozițiile art. 29, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, potrivit cărora „Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare. Astfel, precizăm faptul că au fost aplicate dispozițiile art. 32 din actul normativ anterior menționat, coroborat cu prevederile legale din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, exclusiv în ceea ce privește asigurarea confidențialității veniturilor care sunt acoperite de o astfel de clauză”.

Adică, se poate aplica o amendă de la 50 până la 2.000 de lei, dar ANI nu a făcut-o. De ce?

Recomandare în loc de amendă

Pentru că ANI condusă Florinel Ionel Moise – ”Ariel” ”a constatat faptul că declarațiile de avere și de interese menționate anterior nu au fost postate pe pagina de Internet a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, s-a procedat la transmiterea unei recomandări în acest sens persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese”.

Așadar, ANI recunoaște că Florin Jianu este în culpă, dar a fost iertat, adică mângâiat pe cap pentru că practic ”s-a procedat la transmiterea unei recomandări în acest sens persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese”. Astfel, se demonstrează că ANI aplică dublul standard când vine vorba de aplicarea legislației în vigoare.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole