EXCLUSIV. Directorul general adjunct al Romsilvei, Cezar Răduță, a retrocedat ilegal 120 ha de pădure din jurul Bucureștiului

Publicat: 20 sept. 2021, 08:00, de Ion Teleanu, în News , ? cititori
EXCLUSIV. Directorul general adjunct al Romsilvei, Cezar Răduță, a retrocedat ilegal 120 ha de pădure din jurul Bucureștiului
Teodor Tigan Romsilva

La scurt timp după venirea PNL la guvernare, la conducerea Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva este impus de Ludovic Orban controversatul Teodor Țigan de la Direcția Silvică Arad, care imediat îl aduce ca adjunct al său de la Direcția Silvică Ilfov pe prietenul său, „dalmațianul” Cezar Mihai Răduță implicat într-o mulțime de retrocedări ilegale de pădure în jurul Capitalei.

Promovarea pe repede înainte a dalmațienilor silvici

Ca urmare a trocului politic, la începutul anului trecut, premierul de atunci Ludovic Orban îl impune, prin intermediului fostului ministru al Mediului Costel Alexe, la conducerea RNP Romsilva pe controversatul director al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan.

Dar, surprinzător, la începutul lunii 2021, Teodor Țigan face două mutări incredibile prin care impune în funcții cheie la Romsilva pe doi ingineri silvici garantați de PSD și de omul lui Dragnea, Sorin Paul Stănescu, cercetați de DNA (Oamenii garantați de PSD și de omul lui Dragnea, cercetați de DNA, impuși în funcții cheie la Romsilva de Teodor Țigan).

Este vorba de numirea ca director general adjunct al RNP a controversatului director al Direcției Silvice Ilfov, Cezar-Mihail Răduță, atenție, prietenului și tovarășul de vânătoare a lui Teodor Țigan și a unor lideri PSD. Iar, în locul Răduță la DS Ilfov, Teodor Țigan l-a impus pe „penalul” Constantin Bicu. 

Acesta a fost trimis la plimbare de la Direcția Silvică Giurgiu și recuperat de Teodor Țigan la RNP, după ce a fost cercetat de DNA în retrocedările ilegale de la Singureni, Giurgiu, către fostul senator PSD Cătălin Voicu. Mai mult, Constantin Bicu a avut și sechestru pe avere pentru aceste aranjamente de la Singureni de care nu este străin Cătălin Voicu și Sorin Paul Stănescu.

Cezar Raduta si fostul dir gen al RNP Ciprian Pahontu

„Numirea lui Cezar Răduță are la bază performanțele profesionale individuale, aptitudinile personale, organizatorice și capacitățile manageriale”

 Ministrul UDMR al Mediului Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos, a refuzat să precizeze pentru PUTEREA care au fost condițiile și prevederile legale pentru promovarea celor doi „dalmațieni” silvici- Cezar Răduță și Constantin Bicu și a pasat răspunsul către directorul general al Romsilva, Teodor Țigan.

Dar, răspunsul de la Romsilva despre numirea lui Cezar Răduță transmis către PUTEREA de fostul director general Ionuț Codruț Bîlea este incredibil și lasă loc la o mulțime de controverse. 

„Domnului Cezar Mihail Răduță, director Direcția Silvică Ilfov, i-au fost delegate atribuțiile și competențele de director general adjunct în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva de către directorul general. Numirea acestuia a fost făcută în conformitate cu prevederile HG209/2009, Contractul Colectiv de Muncă al regiei, în vigoare, și OUG nr.59/2000 Statutul personalului silvic, cu modificările și completările ulterioare și are la bază performanțele profesionale individuale, aptitudinile personale, organizatorice și capacitățile manageriale ale domnului Cezar Mihai Răduță„, se precizează în răspunsul către PUTEREA.

Conducerea Romsilva, adică, în special Teodor Țigan, nu precizează nimic despre faptul că Cezar Răduță este omul de casă al controversatului afacerist implicat în scandalul Institutului Pasteur, Sorin Paul Stănescu, nașul de cununie al fiului lui Liviu Dragnea. Acestuia i s-a retrocedat ilegal, cu ajutorul lui Răduță, vreo 14 ha de teren la Mogoșoaia, iar DNA cunoaște bine acest caz. 

Dar, PUTEREA va prezenta, în exclusivitate, un document de control al RNP-Romsilva din care reiese că Cezar Răduță, în calitate de șef al Ocolului Silvic București, a retrocedat ilegal circa 120 de hectare de pădure.

Într-un raport al RNP-Romsilva din 2017 transmis fostului director general Adam Crăciunescu de o echipă de control sunt evidențiate o serie de retrocedări ilegale de pădure din jurul Capitalei de către șeful Ocolului Silvic București de la acea vreme, Cezar Răduță (vedeți documentul în facsimil).

 Reconstituirea ilegală a dreptului de proprietate a 28,25 ha de pădure

 În documentul RNP se menționează că verificările la Ocolul Silvic București condus atunci de Cezar Răduță au evidențiat că „În toate cele 8 (opt) cazuri analizate și prezentate în Nota de constatare anexată au fost identificate încălcări ale prevederilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate. În condițiile legii, terenurile forestiere puse în posesie în cazurile prezentate ar fi trebuit să rămână în proprietatea statului român, iar solicitanții să primească, eventual, alte măsuri reparatorii”.

Totodată, se menționează, negru pe alb, că „Au fost încălcate dispozițiile art.24,alin.1 din Legea nr.1/2000 cu modificările și completările ulterioare, în sensul că potrivit legii „Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferența dintre suprafața primită prin aplicarea legilor fondului funciar și cea avută în proprietate, persoanele fizice și juridice sau, după, caz moștenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente”. Și în nota de constatare a Romsilva sunt precizate următoarele cazuri de reconstituire ilegală a drepturilor de proprietate:

  • 7 ha puse în posesie pentru Floriana Eftimie pe un amplasament situat în orașul Butfea, fără a fi dovedite cu documente verosimile mărimea și amplasamentul dreptului de proprietate;
  • 17 ha puse în posesie pentru Elena Ruxandra Ionescu Sisești și Alexandra Stănescu pe un amplasament de pe teritoriul localității Corbeanca, în condițiile în care vechiul amplasament era situat pe teritoriul localității Clinceni, în zăjoiul râului Argeș;
  • 4,25 ha puse în posesie pentru Nicolaide Dumitru Constantin, pe un alt amplasament, în pădurea Băneasa, în condițiile în care lângă vechiul amplasament situat în pădurea Mogoșoaia, exista posibilitatea punerii în posesie și a celor 4,25 ha. Practic, Cezar Răduță a reconstituit ilegal dreptul de proprietate pentru cele trei persoane mai sus menționate, adică pentru o suprafață de 28.25 ha de pădure.

Dreptul de proprietate reconstituit ilegal pentru 90 ha de pădure

Nota de constatare a RNP mai precizează că „au fost încălcate prevederile art.48 din Legea nr.18/1991 în sensul că a fost reconstituit dreptul de proprietate solicitanților care nu aveau la data depunerii cererilor cetățenia română”.Este cazul reconstituirii dreptului de proprietate pentru:

  • -Iosif Vlad Andrei, cetățean german, pentru 4,0 ha;
  • -Goren Shlomo, cetățean israelian, pentru 13,31 ha;
  • -Kamerling Irina Simona, cetățean francez, pentru 73 ha. Astfel, s-a constatat că Cezar Răduță a reconstituit ilegal dreptul de proprietate pentru trei cetățeni străini, iar suprafața restituită este de 90,31 ha de pădure.
  • „Șeful Ocolului Silvic București, ing. Cezar Răduță, a semnat procese verbale de punere în posesie”

Echipa de control de la Romsilva a considerat „că procesele verbale de punere în posesie, întocmite cu încălcarea prevederilor art.71,alin.2, din HG 890/2005 sunt nule de drept și nu pot fi utilizate la întocmirea balanței fondului forestier administrat”.

De asemenea, s-a menționat că „Șeful Ocolului Silvic București, ing. Cezar Răduță, a semnat procese verbale de punere în posesie întocmite fără a fi îndeplinite prevederile art.73,alin.1 și 2, din HG 890/2005 care prevăd: 

  • (1) Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale încunoştinţează în scris, cu confirmare de primire, persoanele cărora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie, în termen de 15 zile de la comunicarea validării de către comisia judeţeană. Totodată, amplasamentul şi data punerii în posesie se afişează şi la sediul primăriei. 
  • (2) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data stabilită pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procură specială şi autentică, cu menţiunea „Pentru punerea în posesie”, alte persoane care vor semna procesul-verbal de punere în posesie”.

Cezar Răduță a pus în posesie persoane care nu au fost împuternicite

Mai mult, implicarea în aceste retrocedări a lui Cezar Răduță este clar menționată în nota de control. „În sensul că a acceptat că semnarea proceselor verbale de punere în posesie, în situațiile în care, în numele proprietarilor, la punerea în posesie au participat persoane care nu au fost împuternicite prin procură specială”, se menționează foarte clar în concluzia echipei de control a RNP-Romsilva.

Cezar Răduță, noul director general al RNP?

Cu asemenea „performanțe” silvice de invidiat, adică retrocedarea ilegală a aproape 120 de hectare de pădure, ajunse în atenția instituțiilor de forță ale statului, Cezar Răduță a fost promovat pe funcția de director general adjunct al Romsilva.

Și potrivit informațiilor noastre, Cezar Răduță, susținut de Ludovic Orban și omul de afaceri Sorin Paul Stănescu, vrea ca de anul viitor să fie directorul general al RNP Romsilva, adică după ce se pensionează Teodor Țigan. Rămâne de văzut dacă și DNA va fi de acord cu aceste mutări.