Farmaciile înșeală clienții cu cardul de fidelitate

Publicat: 31 mart. 2023, 10:21, de Cristian Matache, în ACTUALITATE , ? cititori
Farmaciile înșeală clienții cu cardul de fidelitate

Farmaciile afișează pe produs, cu cifre de dimensiuni mai mari, prețul mai mic dar care este valabil doar la comercializarea prin intermediul cardului de fidelitate. Cine nu are acest card este indus în eroare prin aplicarea prețului mai mare.

Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor supune atenției propunerea de ordin cu caracter normativ privind obligația operatorilor economici de a asigura consumatorilor informaţii clare și neechivoce cu privire la prețul produselor.

Informarea trebuie să fie efectuată de către operatorii economici, prin afișarea preţurilor la loc vizibil sau pe produs.

Urmare acțiunilor de control au fost constate anumite practici ale operatorilor economici în general, inclusiv la cei din domeniul farmaciilor care, prin folosirea unor informații neclare în special în cazul comercializării prin intermediul cardurilor de fidelitate, determină consumatorii să achiziționeze anumite produse, pe care în condiţii normale poate nu le-ar achiziţiona.

Astfel, se afișează pe produs, cu cifre de dimensiuni mai mari, prețul mai mic dar care este valabil doar la comercializarea prin intermediul cardului emis de operatorul economic/farmacie, iar prețul mai mare, aplicabil fără card, se trece cu cifre mai mici, astfel încât consumatorul care nu posedă un card la operatorul economic respectiv este indus în eroare prin aplicarea prețului mai mare.

În plus, nu sunt limitate cazurile în care operatorii economici solicită consumatorului cardul de fidelitate fără a rezulta din bonul de casă eliberat vreo reducere de preț, consumatorul fiind astfel indus în eroare.

”Având în vedere situația constatată, este evidentă existența pe piața a unor practici care urmăresc să determine consumatorul să ia o decizie de cumpărare, oferindu-se perspectiva unui avantaj material. De fapt, acest avantaj nu este real pentru toți consumatorii, având doar menirea de a contribui la adaptarea rezoluției de a cumpăra. Astfel, operatorii economici, în general, inclusiv cei din domeniul farmaciilor trebuie să ofere informații clare cu privire la prețurile practicate. Având în vedere atribuțiile A.N.P.C., de supraveghere și control, precum și de asigurare a informării corecte a consumatoilor, considerăm că este necesar acest act normativ pentru protejarea consumatorilor.”, se spune în referatul aferent proiectului de ordin al ANPC.

Cum va arăta Ordinul președintelui ANPC

Ordin privind obligaţia operatorilor economici de a asigura consumatorilor informaţii
clare și neechivoce cu privire la prețul produselor

Având în vedere prevederile:

 • art.9 și art.18 -19 și art.25 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
  consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; Referatul nr. 3512/30.03.2023 întocmit de Direcţia Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană.
  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:
  Art. 1. Prezentul ordin stabileşte condiţiile de informare corectă și neechivocă cu privire la afișarea prețurilor produselor comercializate atât prin vânzare directă, cât și la distanță, prin utilizarea /intermediul cardurilor de fidelitate sau altor instrumente de fidelizare a consumatorilor emise de către operatorii economici, pentru a facilita compararea prețurilor.
  Art. 2. In cazul unei vânzări directe, operatorii economici sunt obligați să informeze consumatorii, prin aplicarea pe produs sau în imediata vecinătate unde este expus produsul, cel putin a prețului cel mai mare al produsului respectiv chiar dacă este afișat și prețul redus ca urmare a folosirii unui card de fidelitate sau altor instrumente de fidelizare a consumatorilor emise de operatorul economic, utilizând pentru toate prețurile aceleași caractere de font, culoare, mărime și alte caracteristici.
  Art. 3. In cazul unei vânzări on-line operatorii economici sunt obligați să informeze consumatorii, prin afișarea în același câmp vizual în care este expus produsul, cel puțin a
  prețului cel mai mare al produsului respectiv chiar dacă este afișat și prețul redus ca urmare a folosirii unui card de fidelitate sau altor instrumente de fidelizare a consumatorilor emise de operatorul economic, utilizând pentru toate prețurile aceleași caractere de font, culoare, mărime și alte caracteristici.
  Art. 4. Solicitarea şi utilizarea de către operatorii economici a cardurilor de fidelitate sau a altor instrumente de fidelizare a consumatorilor la comercializarea produselor fără să se
  asigure beneficii consumatorilor, este interzisă.
  Art. 5. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în
  Monitorul Oficial al României, Partea I.