Guvernul a aprobat: ASF poate bloca site-urile periculoase

Publicat: 21 iun. 2024, 21:32, de Corina Oprea, în ACTUALITATE , ? cititori
Guvernul a aprobat: ASF poate bloca site-urile periculoase
Guvernul a aprobat: ASF poate bloca site-urile periculoase

Guvernul a adoptat vineri o ordonanță de urgență prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va avea prerogativa de a bloca accesul la site-urile web ale entităților care desfășoară reclame înșelătoare. Conform noii reglementări, ASF poate solicita furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice să implementeze măsuri de blocare a accesului la conținutul acestor site-uri care nu sunt înscrise în Registrul autorității.

ASF va putea bloca site-urile ofensatoare

În situația în care acțiunile Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în calitate de autoritate relevantă în domeniul piețelor de instrumente financiare, nu au dus la înlăturarea conținutului ilegal de pe internet sau dacă eliminarea acestuia nu este fezabilă, iar încălcarea continuă să cauzeze prejudicii ireparabile, ASF va fi împuternicită să emită acte prin care solicită blocarea accesului la respectivele site-uri web.

Potrivit notei de fundamentare a ordonanței de urgență adoptate, se introduce o serie de prevederi menite să combată publicitatea înșelătoare și tehnicile agresive de comunicare utilizate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Scopul principal al acestor modificări este de a minimiza impactul negativ generat de activitățile unor entități care atrag investitori pentru a efectua tranzacții cu instrumente financiare pe piața de capital din România, folosind mijloace de comunicare la distanță, în special internetul, fără a deține autorizația necesară din partea ASF.

Prin aceste acte ASF va putea să solicite:

a) Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București să blocheze, în termen de o zi lucrătoare, funcţionalitatea domeniului «.ro» aferent site-ului prin care se pune la dispoziție conținutul ilegal.

b) furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, să blocheze cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 10 zile, accesul la:

(i) conținutul site-urilor web ale entităților care nu sunt înscrise în Registrul A.S.F., prin intermediul cărora se oferă prestarea de servicii și activități cu instrumente financiare, așa cum sunt acestea prevăzute de legislația pieței de capital aplicabilă în domeniul piețelor de instrumente financiare/societăților de administrare a investițiilor/administratorilor de fonduri de investiții alternative/organismelor de plasament colectiv/furnizorilor de servicii de finanțare participativă;

(ii) conținutul site-urilor web prin care se promovează şi se face publicitate serviciilor și activităților cu instrumente financiare, așa cum sunt acestea prevăzute în legislația pieței de capital aplicabilă în domeniul piețelor de instrumente financiare/societăților de administrare a investițiilor/administratorilor de fonduri de investiții alternative/organismelor de plasament colectiv/furnizorilor de servicii de finanțare participativă, oferite de entități care nu sunt înscrise în Registrul A.S.F.