Guvernul Ciolacu schimbă legislația: România scapă Republica Moldova de șantajul energetic al Transnistriei

Publicat: 23 mai 2024, 06:32, de Cristian Matache, în Energie , ? cititori
Guvernul Ciolacu schimbă legislația: România scapă Republica Moldova de șantajul energetic al Transnistriei

Guvernul României va adopta în ședința de joi, 23 mai, un proiect de ordonanță de urgență care propune modificarea legislației în vigoare pentru a facilita accesul Republicii Moldova la energia electrică și la gazele din România.

Guvernul României va adopta o ordonanță de urgență care modifică Articolul VII1 din Ordonanța de urgență nr. 119/2022. Aceasta prevede măsuri esențiale pentru a asigura furnizarea de energie electrică către Republica Moldova în contextul continuării situației excepționale din domeniul energiei.

Modificările vin ca răspuns la efectele războiului din Ucraina asupra siguranței energetice a Republicii Moldova. Întrucât starea de urgență declarată de Parlamentul moldovean a încetat în ianuarie 2024, iar situația excepțională în domeniul energiei persistă, Guvernul României a considerat necesar să clarifice și să extindă cadrul legal existent.

”Prezentul act normativ are drept scop modificarea Articolul VII1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energie, după cum urmează:

În cazurile în care Republica Moldova nu poate să își asigure consumul național de energie electrică prin producție proprie, producătorii de energie electrică au obligaţia să încheie contracte bilaterale, în limita cantităţilor disponibile, altele decât cele vândute conform mecanismului de achiziţie prevăzut în anexa nr. 11 din Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu completări prin Legea nr. 357/2022, cu modificările și completările ulterioare, prioritar cu traderi/furnizori de energie electrică desemnaţi de către Guvernul Republicii Moldova, în acest sens, la preţul de referinţă prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2022, aprobată cu completări prin Legea nr. 357/2022, cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă costul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, după caz. Energia electrică vândută în aceste condiţii acoperă exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali din Republica Moldova”, se spune în nota de fundamentare a Ordonanței de Urgență.

Descrierea situației actuale

Efectele războiului din Ucraina asupra sectorului energetic din Republica Moldova, reflectate în imposibilitatea asigurării integrale a consumului intern de energie electrică produce atât riscuri pe piața de energie electrică a Republicii Moldova, cât și riscuri de infrastructură și riscuri de piață.

Un risc major pe piața de energie electrică din Republica Moldova îl reprezintă întreruperea furnizării energiei electrice de către MGRES (centrala termoelectrică de la Cuciurgan/regiunea transnistreană), aceasta fiind principala sursă de securitate a aprovizionării cu energie electrică a Republicii Moldova, asigurând cca. 75% din necesarul de electricitate.

Întreruperea producției de energie electrică la centrala MGRES poate fi cauzată fie de sistarea furnizării gazelor naturale de către Gazprom, fie de rezilierea contractului cu Energocom în vederea vânzării producției de energie pe piețele din Ucraina sau chiar România, întrucât acest punct de producție este deținut de o societate pe acțiuni privată, cu capital rusesc.

Acest risc a apărut odată cu eliminarea stării de urgență declarate de Parlament și revenirea la aplicarea mecanismelor de piață, autoritățile Republicii Moldova neavând control decizional pe politica de vânzări a MGRES.

Un alt risc generat de războiul hibrid, se poate manifesta pe piața gazelor naturale. Deschiderea pieței și apariția furnizorilor alternativi a creat posibilitatea furnizării de gaze în mod direcționat, la prețuri de dumping. Aceste practici pot să fie extinse și în domeniul energiei electrice, introducând distorsiuni ale pieței și inducând deficite de energie la consumatori.

Alte riscuri identificate sunt din două categorii:

– Riscuri de infrastructură, cu inducerea unor întreruperi parțiale sau totale imprevizibile (black-out) pe teritoriul Republicii Moldova (riscuri materializate în întreruperi parțiale sau totale în 15 și 23 noiembrie 2022, precum și în 30 mai 2023, urmare unor atacuri ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei);

– Riscuri de piață, furnizorii ce asigurau în trecut livrări de energie electrică din Ucraina, în prezent nu mai sunt disponibili, singura sursă de import a Republicii Moldova rămânând România.

În perioada octombrie 2022 – februarie 2023, energia electrică exportată din SEN către Republica Moldova România, a fost 523.413 MWh, ceea ce reprezintă un procent de 2,1% din totalul producției realizate în SEN.

Sursa proiectului de act normativ

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, Republicii Moldova i s-a facilitat accesul la energia electrică vândută pe piața angro de energie din România la preț plafonat.

Articolul VII1 prevede, în situații excepționale cauzate de efectele războiului din Ucraina asupra siguranței în furnizarea cu energie electrică a Republicii Moldova, posibilitatea vânzării de energie electrică către traderi/furnizori desemnaţi de către Guvernul Republicii Moldova, în acest sens, la preţul de referinţă prevăzut în anexa nr. 2, la care se adaugă costul certificatelor de CO2, după caz. Energia electrică vândută în aceste condiţii acoperă exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali din Republica Moldova.

În Republica Moldova există două mecanisme distincte de declarare a stării de urgență, respectiv situației excepționale:

– de către Parlament, conform Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, ce poate declara stare de urgență pe tot teritoriul țării mai ales în condițiile suprapunerii mai multor factori (pandemie, criza imigranților și efectele războiului din proximitate, crizele energetice, etc.) și,

– de către Comisia pentru Situații Excepționale care poate declara situația excepțională în domeniul energiei, conform cadrului normativ specific. În condițiile în care starea de urgență declarată de Parlament a încetat începând cu luna ianuarie 2024, iar situația excepțională în domeniul energiei electrice și gazelor naturale continuă, nu este clară aplicabilitatea formulării Articolul VII1.

Necesitatea continuării ajutorului oferit Republicii Moldova prin modificarea actului normativ menționat este justificată de menținerea situației excepționale în domeniul energiei – situația de alertă pe piața energiei electrice este justificată prin vulnerabilitatea crescută a Republicii Moldova și riscurile în aprovizionarea cu energie electrică în condițiile dependenței de centrala termoelectrică de la Cuciurgan și de importurile de energie.

Considerând că MGRES utilizează o sursă nesigură de gaze naturale, sursă care nu poate asigura integral producția necesară de energie electrică, iar importurile din Ucraina nu sunt disponibile, singura soluție rămâne importul din România.

proiect pentru Moldova