Guvernul discută despre RECTIFICAREA BUGETARĂ! Ce ministere urmează să primească bani

Publicat: 14 aug. 2020, 10:20, de Eva Mihai, în ECONOMIE , ? cititori
Guvernul discută despre RECTIFICAREA BUGETARĂ! Ce ministere urmează să primească bani
bani fisc calcule cifre șomaj

Miniștrii din cabinetul Orban se reunesc, vineri, într-o ședință de Guvern la Palatul Victoria. Pe ordinea de zi se află proiectul de rectificare bugetară prin care este prevăzută creșterea deficitului bugetar cu 8,6% din PIB, respectiv de la 73,4 miliarde lei la la 91 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 24.416,8 milioane lei, astfel:

➢ Cheltuielile de personal se majorează cu 1.028,1 milioane lei;

➢ Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 325,9 milioane lei;

➢ Cheltuielile cu dobânzi cresc cu 1.697,5 milioane lei;

➢ Subvențiile cresc cu 50,3 milioane lei;

➢ Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 1.656,7 milioane lei;

➢ Alte transferuri se majorează cu 690,5 milioane lei;

➢ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 217,0 milioane lei;

➢ Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 1.905,6 milioane lei;

➢ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majorează cu 8.245,7 milioane lei;

➢ Alte cheltuieli se majorează cu 1.026,7 milioane lei;

➢ Fondurile de rezervă se majorează cu 2.000,0 milioane lei;

➢ Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se  majorează cu 331,0 milioane lei;

➢ Cheltuielile de capital cresc cu 485,5 milioane lei;

➢ Împrumuturile acordate cresc cu 4.670,1 milioane lei.

Cine primește bani la rectificare

➢ Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +14.046,1 milioane lei, din care: 1.700 milioane lei Dobânzi, 2.000 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 550 milioane lei reprezentând contribuția României la bugetul Uniunii Europene, 5.061 milioane lei asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene și 4.670,1 milioane lei fonduri de la bugetul de stat puse la dispoziția Eximbank pentru implementarea schemelor de ajutor de stat și minimis;

➢ Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: +4.371,1 milioane lei credite de angajament și +1.540,0 milioane lei credite bugetare, per sold. Se propun sume suplimentare pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID (+4.340,18 milioane lei credite de angajament și +1.446,72 milioane lei credite bugetare)  și pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea acestuia (129,1 milioane lei). S-au identificat economii  în principal la cheltuieli de personal (-25 milioane lei) și bunuri și servicii (-10 milioane lei);

➢ Ministerul Sănătății: +3.114,3 milioane lei per sold, în special pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (+2.984,8 milioane lei) și pentru susținerea măsurilor destinate combaterii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 și acordarea stimulentului de risc (+219,1 milioane lei).

➢ Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +2.995,4 milioane lei. Se propune alocarea suplimentară a 3,0 milioane lei pentru plata sumelor stabilite prin sentințe judecătorești definitive și irevocabile; 64,3 milioane lei pentru sprijinirea producătorilor agricoli; 740,8 milioane lei pentru activitatea de reproducție la speciile suine și păsări, precum și pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații;  2.187,3 milioane lei pentru efectuarea, începând cu data de 15.10.2020 a plăților în avans pentru campania 2020, în procent de până la 85%, a măsurilor de agromediu și climă finanțate din FEADR în cadrul PNDR 2014-2020;

➢ Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: +1.014,6 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea suplimentară pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (1.000 milioane lei), pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii (+17 milioane lei),  pentru plata despăgubirilor stabilite prin hotărârile judecătorești (+4,6 milioane lei), pentru derularea Programului „Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii” (+10 milioane lei) și pentru cheltuieli de personal (+4 milioane lei). S-au identificat economii la titlul 40 „Subvenții” (-21 milioane lei).

➢ Ministerul Afacerilor Interne: +1.264,8 milioane lei, per sold, din care: 864,8 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 578/2020, cheltuieli de personal +500 milioane lei pentru plata drepturilor salariale stabilite în conformitate cu legislația în vigoare, pensii militare și drepturi de asistență socială +300,0 milioane lei. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-400 milioane lei);

➢ Ministerul Fondurilor Europene: +1.186,4 milioane lei credite de angajament și +198,2 milioane lei credite bugetare, per sold. Se propune alocarea suplimentară a +1.188,2 milioane  lei credite de angajament și +200 milioane lei credite bugetare pentru Programul Național de digitalizarea IMM-urilor, proiecte pilot în cercetare și supracontractarea Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, precum și +0,7 milioane lei pentru reîntregirea conturilor de disponibil în euro aferente memorandumurilor de finanțare PHARE și ISPA. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuielile de personal (-2,3 milioane lei) și bunuri și servicii (-0,2 milioane lei).

➢ Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: +814,7 milioane lei, per sold. Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru întreținerea infrastructurii rutiere, precum și pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii aflate în subordine (+250 milioane lei), pentru finanțarea obiectivelor de investiții de transport ale agenților economici cu capital de stat finanțate integral de la bugetul de stat (+150 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+217 milioane lei), pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+60 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+130 milioane lei), pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+21,2 milioane lei), pentru plata unor hotărâri judecătorești definitive (+4,56 milioane lei) precum și pentru asigurarea subvențiilor la operatorii de sub autoritate (+7,0 milioane lei). S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-3 milioane lei), bunuri și servicii (-0,95 milioane lei), dobânzi (-2,47 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-18,63 milioane lei).

➢ Ministerul Finanțelor Publice: +483,5 milioane lei per sold. Se propune în principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+490,6 milioane lei), pentru dotări IT necesare pentru desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu, cu acces securizat în sistemul informatic (+14,5 milioane lei) și pentru contribuția la majorarea de capital al BIRD, AIIB, BEI (+41,2 milioane lei). S-au identificat economii la titlurile „Cheltuieli de personal” (-53,6 milioane lei), „Alte transferuri” (-1,9 milioane lei) și „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-7,5 milioane lei).

➢ Ministerul Educației și Cercetării: +551,4 milioane lei, per sold, reprezentând majorarea creditelor de angajament destinate, în principal,  achiziționării de echipamente electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la activitățile de e-learning, precum și pentru lucrări de execuție și proiectare pentru un număr de 59 grădinițe.

Totodată, pentru învățământul universitar prin rectificare se propune majorarea cheltuielilor din venituri proprii cu suma de +370,50 milioane lei asigurată prin majorarea veniturilor cu suma de +229,72 milioane lei și reglementarea utilizării disponibilităților din anii anteriori în limita sumei de +140,78 milioane lei.

➢ Autoritatea Electorală Permanentă: +217,8 milioane lei; Se propune în principal asigurarea suplimentară a sumei de 14,2 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.578/2020, precum și a sumei de 197,6 milioane lei pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat aferente finanţării activităţii partidelor politice și pentru rambursarea, în condițiile legii a sumelor aferente cheltuielilor efectuate de competitorii electorali;

➢ Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +147,4 milioane lei, per sold, în principal pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele sacrificate în contextul evoluției pestei porcine africane și pentru plata medicilor veterinari concesionari în cadrul programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale;

➢ Secretariatul General al Guvernului: +124,8 milioane lei per sold; se propune în principal majorarea sumelor pentru culte; în funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” și titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”;

➢ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +116,7 milioane lei per sold. Se propune asigurarea sumelor necesare finalizării programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (+13,3 milioane lei), plății despăgubirilor civile urmare dosarelor de executare stabilite de instanțele de judecată (+128 milioane lei).  În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în sumă de -24,7 milioane lei la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

➢ Ministerul Justiției: +71,6 milioane lei, per sold. Se propune în principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti (+200 milioane lei) și pentru finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor (+14,1 milioane lei). În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-142,5 milioane lei).

➢ Serviciul de Telecomunicații Speciale: +64,5 milioane lei per sold, din care:

60,4 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 578/2020,

cheltuieli de personal +15,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale stabilite în conformitate cu legislația în vigoare,

cheltuieli de capital 29,4 milioane lei pentru infrastructura de comunicații.

În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-50 milioane lei).

➢ Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -1.942,3 milioane lei per sold astfel:

suplimentarea cu +1.500 milioane lei a fondurilor destinate plății unor drepturi de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);

majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de +2.978,6 milioane lei și diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu -6.395,9 milioane lei în principal ca urmare a reducerii cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat  aferente sistemului public de pensii;

diminuarea cheltuielilor de personal cu 15 milioane lei și a cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 10 milioane lei, urmare analizei gradului de execuție și necesarului de finanțare până la finalul anului.

Autor