Inflația și războiul din Ucraina umflă bugetul de salarii de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos

Publicat: 30 sept. 2022, 18:01, de Cezar Amariei, în ESENȚIAL , ? cititori
Inflația și războiul din Ucraina umflă bugetul de salarii de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos

Criza va fi doar un cuvânt din dicționar pentru angajații Administrației Fluviale a Dunării de Jos, ce primesc un spor de 11 milioane la bugetul salarial, conform rectificării bugetului companiei din acest an. Pe lângă corelarea cu inflația, o altă explicație oferită de autorități ține de războiul din Ucraina: din cauza conflictului a crescut traficul pe canalul Sulina, fiind nevoie de suplimentări de echipaj.

Majorarea figurează într-o Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Conform documentului, cheltuielile de natură salarială au fost majorate cu 19,41%, respectiv cu suma de 10,7 milioane lei, de la 55, 4 milioane lei (anul 2021) la 66, 1 milioane lei (anul 2022).

Cum este motivată creșterea de aproape 11 milioane?

Pe mai multe paliere:

Mai întâri este invocată creșterea cheltuielilor de natură salarială cu aproape 7 milioane de lei, aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de 12,6%, prognozat pentru anul 2022;

Alte 3,7 milioane lei provin din:

– majorare cu 187.000 lei – creșteri ale valorii voucherelor de vacanță datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

– majorare cu 1,9 milioane lei a creșterii valorii cheltuielilor sociale;

– majorare cu 200.000 lei reprezentând creșteri ale valorii tichetelor de masă de la valoarea de 20 lei/ tichet la valoarea de 30 lei/tichet;

– alte 1,5 milioane lei ca urmare a creșterii numărului de personal cu 26 de salariați în anul 2022 față de anul 2021, în urma extinderii activității.

Angajări suplimentare

„Urmare a conflictului din Ucraina, începând din luna aprilie 2022, s-a constatat o creștere bruscă a traficului de nave pe Canalul Sulina către porturile ucrainene și de asemenea s-a creat o supra-aglomerare a zonelor din rada Sulina, Pentru deblocarea și efectuarea tranzitului în condiții de siguranță a navelor care staționează în rada Sulina, este necesar creșterea numărului de piloți maritimi ai regiei”, se arată în expunerea de motive a HG de rectificare bugetară.

Conform documentului, numărul maxim de nave care au tranzitat Canalul Sulina, într-o lună, a fost de 399 nave și acest lucru s-a putut realiza numai datorită faptului că unii piloți au fost de acord să efectueze ore suplimentare, fiind prezenți și în tura liberă.

În prezent corpul de piloți ai regiei este alcătuit din 36 de angajați, din care 4 sunt implicați în activitatea de pilotare nave tehnice, care deservește construcția podului suspendat peste Dunăre din zona Galați – Brăila.

„Prin suprasolicitarea pentru o perioadă îndelungată de timp a piloților dar și a personalului navigant, care deservește activitatea de pilotaj, implicat în activitatea de îmbarcare/ debarcare, se poate crea o stare de oboseală permanentă și stres, care în final poate duce la apariția de evenimente de navigație cu efecte periculoase asupra siguranței infrastructurii de transport naval și/sau a navelor ce sunt angajate în trafic”, se mai arată în HG.

În acest context, în ședința Consiliului de Administrație din data de 31.08.2022, a fost aprobată extinderea activității de pilotaj a navelor maritime și fluvio-maritime aparținând regiei, prin suplimentarea organigramei și a statului de funcții, cu un număr de 26 posturi nou înființate: 16 posturi piloți maritimi și 10 posturi personal navigant care deservește activitatea de pilotaj.

Efortul financiar pentru angajarea personalului mai sus menționat este de 1,5 milioane lei.