Infracțiuni împotriva mediului: Eurodeputații adoptă o listă extinsă de infracțiuni și sancțiuni

Publicat: 27 feb. 2024, 17:26, de Vlad Stefan Orjan, în Internațional , ? cititori
Infracțiuni împotriva mediului: Eurodeputații adoptă o listă extinsă de infracțiuni și sancțiuni

Marți, Parlamentul European a aprobat noi reguli privind infracțiunile ecologice și sancțiunile aferente, extinzând lista de acțiuni penale și intensificând pedepsele pentru încălcările grave ale mediului înconjurător.

Directiva nouă, convenită cu Consiliul la 16 noiembrie 2023, a fost adoptată cu 499 de voturi în favoare, 100 împotrivă și 23 abțineri. Aceasta include o listă actualizată de infracțiuni, precum comerțul ilegal cu lemn, epuizarea resurselor de apă, încălcări grave ale legislației UE privind substanțele chimice și poluarea cauzată de nave.

Parlamentarii europeni au asigurat că noile reguli includ infracțiunile calificate, precum incendiile forestiere la scară largă sau poluarea extinsă a aerului, apei și solului, care conduc la distrugerea unui ecosistem și sunt comparabile cu ecocidul.

Pedepse inclusiv închisoarea și amenzi

Infracțiunile ecologice comise de indivizi și reprezentanții companiilor vor fi pedepsite cu închisoare în funcție de durata, gravitatea sau reversibilitatea daunelor cauzate. Infracțiunile calificate ar putea fi pedepsite cu opt ani de închisoare, cele care cauzează moartea unei persoane cu zece ani, iar celelalte infracțiuni cu până la cinci ani de închisoare.

Toți cei găsiți vinovați vor fi obligați să restaureze mediul înconjurător afectat și să ofere compensații. Ei pot fi, de asemenea, sancționați cu amenzi. Pentru companii, amenzile vor atinge 3 sau 5% din cifra lor de afaceri anuală mondială sau alternativ 24 sau 40 de milioane de euro, în funcție de natura infracțiunii. Statele membre vor putea decide dacă să urmărească penal infracțiunile care nu au avut loc pe teritoriul lor.

Statele membre să organizeze formare și să colecteze date

Parlamentarii europeni au insistat ca persoanele care semnalează infracțiuni ecologice să beneficieze de sprijin și asistență în contextul proceselor penale. Ei au asigurat, de asemenea, că statele membre vor organiza training-uri specializate pentru polițiști, judecători și procurori, vor pregăti strategii naționale și vor organiza campanii de conștientizare pentru a combate criminalitatea ecologică. Datele colectate de guvernele UE cu privire la infracțiunile ecologice ar trebui să ajute la abordarea mai eficientă a acestei probleme, iar Comisia să actualizeze lista periodic.

După votul în plen, raportorul Parlamentului European, Antonius Manders (PPE, NL), a declarat: „A venit vremea să combatem infracțiunile transfrontaliere la nivelul UE cu sancțiuni armonizate și descurajante pentru a preveni noi crime ecologice. Prin acest acord, poluatorii vor plăti. Mai mult, este un pas major în direcția corectă faptul că orice persoană într-o poziție de conducere la o companie responsabilă de poluare poate fi trasă la răspundere, precum și întreprinderea în sine. Cu introducerea obligației de grijă, nu există alt loc în spatele permiselor sau a lacunelor legislative în care să ne ascundem.”

Directiva va intra în vigoare în a douăzeci și după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Statele membre vor avea doi ani pentru a transpune regulile în sistemele lor naționale.

Context

Criminalitatea ecologică reprezintă a patra cea mai mare activitate criminală la nivel mondial și este una dintre principalele surse de venit pentru criminalitatea organizată, alături de droguri, arme și traficul de persoane. Comisia a propus în decembrie 2021 o inițiativă pentru consolidarea protecției mediului în UE prin dreptul penal, cu scopul de a aborda creșterea numărului de infracțiuni ecologice.