Există și facturi care scad: la Giurgiu s-a ieftinit gigacaloria

Într-o perioadă în care românii se lovesc, constant, de creșteri ale prețurilor, la Giurgiu, Consiliul Local a decis scăderea prețului la gigacalorie. De noul preț beneficiază populația racordată la sistemul centralizat de încălzire, spitalele, unitățile de învățământ, ONG-urile, unitățile de cult și furnizorii de servicii sociale.

Întruniți într-o ședință extraordinară, consilierii locali din Giurgiu au aprobat un nou preț local de facturare a energiei termice, după implementarea măsurii de reducere a TVA de la 19% la 5%.

De noul preț, cu TVA redus la 5%, beneficiază mai multe categorii de consumatori:

  • Populație;
  • Spitale publice și private, definite conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al culterlor, republicată;
  • Furnizorii de servicii sociale, publici și privați, acreditați, care presetază servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Subvenția acordată de Primărie populației este în prezent de 78% , prețul de facturare către populație reducându-se, comparativ cu cel din luna decembrie.

Dacă în luna decembrie, prețul de facturare către populație era de 269,5 lei/gigacalorie, Primăria Giurgiu suportând o subvenție în valoare de 729,08 lei/gigacalorie, în prezent prețul de facturare către populație este de 237,79 lei/gigacalorie, Primăria Giurgiu achitând o valoare de 760,79 lei/gigacalorie, aceasta din urmă reprezentând cuantumul subvenției.

Așadar, prețul de facturare a gigacaloriei pentru populație a scăzut cu 31,71 lei, iar pe de altă parte, prețul subvenției suportat de primărie a crescut cu 31,71 lei/gigacalorie.

Este de menționat faptul că instituțiile publice și unitățile de învățământ nu beneficiază de subvenție, prețul de facturare fiind de 951,03 lei/gigacalorie, fără TVA.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole