Mii de nereguli descoperite înainte de Paște în brutăriile din țară! Amenzile au curs râu

Publicat: 18 apr. 2024, 15:00, de Filon Stan, în ACTUALITATE , ? cititori
Mii de nereguli descoperite înainte de Paște în brutăriile din țară! Amenzile au curs râu
Mii de nereguli descoperite inainte de Paste in brutariile din tara! Amenzile au curs rau

Angajații de la Inspecția Muncii au demarat controale în domeniul panificației, înainte de venirea Paștelui, și nu mică le-a fost mirarea atunci când au descoperit mii de nereguli la brutăriile și patiseriile controlate. Amenzile sunt însă unele pe măsură.

Peste 2.000 de deficiențe au fost depistate de inspectorii de muncă, care au demarat campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii din domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase.

Mii de nereguli despistate de Inspecția Muncii în domeniul panificației

La finalul acestei campanii, Inspecția Muncii a tras linie și a venit cu rezultatele descoperite la fața locului. Astfel, am aflat că au fost 1.723 de controale, în urma cărora au fost dispuse 1.172 sancțiuni contravenționale, din care 282 de amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 1.855.100 de lei, din care 798.000 de lei pentru muncă nedeclarată, pentru 40 de persoane depistate în această situație.

Obiectivele campaniei au fost eliminarea neconformităţilor constatate, dispunerea de măsuri de remediere și creșterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost aplicate 832 de secțiuni contravenționale, din care amenzi în valoare de 721.000 de lei. Pentru neconformitățile constatate, inspectorii de muncă au dispus 6 sistări de activitate pentru 1 loc de muncă și pentru 5 echipamente de muncă.

Cu ocazia controalelor desfășurate, au fost constatate 2025 de deficiențe, pentru care inspectorii de muncă au dispus tot atâtea măsuri cu termene concrete de remediere și al căror mod de îndeplinire va fi monitorizat.
Cele mai frecvente neconformități constate în domeniul 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭̗𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐜𝐚̃ au fost următoarele:
• Nerespectarea obligației privind încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă;
• Încălcarea, de către angajator, a obligației privind evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat;
• Nerespectarea prevederilor referitoare la durata zilnică maximă a timpului de lucru și lipsa acordului salariatului privind efectuarea de muncă suplimentară;
• Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal și sărbătorile legale și a celor privind compensarea orelor lucrate în zilele de repaus săptămânal;
• Angajatorul nu a înmânat un exemplar din contractul individual de muncă;
• Nerespectarea prevederilor privind dovada acordării drepturilor salariale;
• Nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară în industria alimentară;
• Nerespectarea prevederilor referitoare la datele transmise în REVISAL: transmiteri tardive sau incomplete, date eronate.
Cele mai frecvente neconformități constatate în domeniul 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚̃𝐭̗𝐢𝐢 𝐬𝐢 𝐬𝐚̃𝐧𝐚̃𝐭𝐚̃𝐭̗𝐢𝐢 𝐢́𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐜𝐚̃ au fost următoarele:
• Instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Nesemnalizarea locurilor cu riscuri mari de accidentare și lipsa evaluării riscurilor specifice;
• Improvizații la instalația electrică;
• Instrucțiunile proprii neadaptate la particularitățile activităților și ale locului de muncă, neafișarea instrucțiunilor pe echipamentele de muncă;
• Neefectuarea examenului medical la angajare;
• Nereglementarea activităților de folosire a surselor de foc deschis și fumatul;
• Utilizarea rampelor fără balustradă de protecție, nesemnalizarea de securitate și/sau de sănătate, etc.

„Scopul campaniei a fost acela de creştere a gradului de conştientizare, atât a angajaţilor cât şi a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării legislației muncii pentru diminuarea cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată și a accidentelor de muncă. Securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor care desfășoară activități în domeniul panificației trebuie să fie permanent în atenția angajatorilor, deoarece, controalele efectuate de-a lungul timpului în domeniul securității și sănătății în muncă au evidențiat faptul că lucrătorii din acest domeniu sunt expuși la o serie întreagă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, din cauza echipamentelor de muncă necorespunzătoare și a tehnologiilor folosite, precum: arsuri termice și chimice, tăieturi, înțepături, riscuri de electrocutare, ventilație insuficientă, căldură sau umiditate excesivă și alternări bruşte între temperaturi mari şi mici, echipamente de muncă incorect utilizate, risc de intoxicare cu substanţe chimice utilizate la curăţenie, activităţi repetitive, manipulare manuală a maselor sau risc de lovire, strivire de echipamentele de muncă aflate în mișcare (malaxoare, stivuitoare, camioane)”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă.