Ministerul Finanțelor clarifică impozitarea veniturilor din chirii. DOCUMENT

Publicat: 30 mai 2024, 15:52, de Cristian Matache, în Finanțe , ? cititori
Ministerul Finanțelor clarifică impozitarea veniturilor din chirii. DOCUMENT

Ministerul Finanțelor a emis o adresă către Camera Consultanților Fiscali în care clarifică o serie de aspecte legate de impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, obținute de persoane fizice. Adresa vine ca urmare a solicitării Camerei Consultanților Fiscali de a oferi o interpretare a prevederilor legale în domeniu.

Principalele puncte clarificate:

  • Mecanismul de reținere la sursă: Se aplică veniturilor din diverse categorii, inclusiv din drepturi de proprietate intelectuală, câștiguri din transferul de titluri de valoare și operațiuni cu instrumente financiare. Scopul este de a îmbunătăți colectarea veniturilor și de a simplifica obligațiile fiscale ale contribuabililor persoane fizice.
  • Diferențierea regimului fiscal: Există diferențe de regim fiscal aplicabil în funcție de statutul juridic al chiriașului. Deși decizia de a încheia contracte cu diverse părți contractante aparține proprietarilor, Ministerul Finanțelor consideră că aspectele fiscale ar trebui luate în considerare în luarea acestei decizii.
  • Obligații fiscale pentru venituri din cedarea folosinței bunurilor: Precizări cu privire la obligațiile fiscale aferente veniturilor din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă.
  • Venituri din chirii plătite în natură: Cazul în care chiria este plătită exclusiv în natură (de exemplu, prin lucrări de amenajare a imobilului). Venitul va fi supus impozitării în anul în care a fost efectuată plata chiriei.
  • Nerespectarea plății chiriei: În cazul în care chiriașul nu plătește chiria, nu se datorează impozit, deoarece venitul nu a fost realizat.
  • Informații privind impozitarea chiriilor: Informații privind reținerea, declararea și plata impozitului aferent venitului din chirii pot fi solicitate atât chiriașului, cât și organului fiscal.
  • Garanții nerestituite: Sumele reprezentând garanții plătite proprietarului și nerestituite chiriașului la expirarea contractului de închiriere pot fi impozabile, în funcție de motivul nerestituirii.
  • Contracte de superficie: Nu este necesară introducerea unor precizări suplimentare cu privire la încadrarea veniturilor din încheierea contractelor de superficie în sfera veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Raspuns MF la adresa nr. 1110-2024