Ministrul de Finanțe a publicat draftul rectificării bugetare care va fi efectuat în ședința de Guvern de azi

Ministrul de Finanțe a publicat draftul rectificării bugetare, care va fi efectuat în ședința de Guvern de astăzi, dar în ciuda asigurărilor date de către toți decidenții, din draftul rectificării bugetare reiese faptul că vor fi transferați bani către Ministerul Muncii, dar și pentru plata salariilor angajaților din sistemul medical.

DRAFTUL RECTIFICĂRII BUGETARE ȘI ANEXELE

”Ministerul Muncii și Protecției Sociale: +2.195,7 milioane lei per sold în special pentru asigurarea drepturilor de natura asistenței sociale  în vederea compensării aferente consumului de energie electrică și gaze, plății indemnizațiilor acordate la întreruperea activității în condițiile pandemiei, a alocațiilor de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu handicap, a indemnizației de creștere a copilului și plății integrale a pensiilor și  indemnizațiilor și a ajutorului de încălzire și respectiv diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu -142,4 milioane lei, a transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de -49,4 milioane lei concomitent cu  majorarea transferurilor din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu +82,0 milioane lei;”, se arată în draftul rectificării bugetare.

De asemenea, nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecințe negative următoarele:

 • riscul ca nepreluarea și neadoptarea în regim de urgență a măsurilor reglementate prin proiectul de act  normativ să aibă ca impact negativ imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;
 • riscul necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele nouă luni ale anului;
 • riscul neasigurării sumelor necesare finanțării drepturilor de personal pentru unele categorii de medici și personal medical din spitale, cabinete medicale școlare, ale asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari;
 • riscul neasigurării drepturilor de natura asistenței sociale în vederea compensării aferente consumului de energie electrică și gaze, plății indemnizațiilor acordate la întreruperea activității în condițiile pandemiei, a alocațiilor de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu handicap, a indemnizației de creștere a copilului și plății integrale a pensiilor și  indemnizațiilor și a ajutorului de încălzire;
 • riscul nealocării fondurilor pentru medicamente, servicii medicale și plata drepturilor salariale pentru personalul din unitățile sanitare publice și a indemnizațiilor aferente concediilor medicale;
 • riscul nealocării fondurilor pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a scrapiei;
 • riscul neasigurării fondurilor necesare pentru achiziționarea de stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ;
 • riscul neasigurării fondurilor pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare;
 • Ø riscul neasigurării fondurilor pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative și a dobânzilor legale aferente titlurilor executorii;
 • Ø riscul neachitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 octombrie 2021, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, respectiv a obligațiilor înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale față de furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat precum și riscul neachitării unor obligații de plată ale agenților economici/unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 • riscul neasigurării de sume pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură precum și pentru acordarea ajutorului de stat în domeniul creșterii animalelor;
 • riscul neasigurării fondurilor necesare pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și pentru implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti COVID;
 • riscul nealocării fondurilor necesare pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;
 • riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu execuția bugetară pe primele zece luni ale anului
 • riscul diminuării capacității de finanțare a cheltuielilor de către unitățile administrativ-teritoriale;
 • riscul imposibilității efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;
 • riscul nealocării resurselor publice către finanțarea cheltuielilor neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole

Petrecere PORNO de 8 Martie în cel mai luxos club din...

Mai multe doamne și domnișoare din lumea politică și din lumea de business a Bucureștiului au petrecut într-un club luxos alături de un bărbat...

Un autocar cu 44 de pasageri a luat foc pe A1,...

Un autocar în care se aflau 44 de pasageri a luat foc marți dimineață, pe autostrada A1, între Sebeș și Sibiu. Călătorii au reușit...