Nereguli la Spitalul Witting: Au fost achiziționate echipamente de protecţie neconforme

Raportul controlului efectuat de Ministerul Transporturilor la Spitalul Witting arată faptul că există mai multe nereguli în activitatea unității medicale.

Echipa de control a Ministerului Transporturilor a verificat, prin sondaj, un contract de furnizare din 21 septembrie 2020, încheiat de spital cu un furnizor.

Valoarea totală a achiziţiei pentru contractul de furnizare şi a actului adiţional aferent este de 1.158.679,20 lei.

Durata contractului a fost stabilită iniţial până la 31 decembrie 2020, ulterior fiind prelungită până în 30 aprilie 2021, printr-un alt act adiţional.

  • „Menţionăm că nu au fost puse la dispoziţia echipei de control documente din care să rezulte modul în care au fost stabilite cantităţile necesare de echipamente medicale/dispozitive, în baza cărora au fost încheiate contractele cu furnizorii de materiale medicale. Totodată precizăm faptul că actul adiţional şi anexa acestuia nu conţin viza pentru control financiar preventiv şi nici semnătura persoanei împuternicite cu această atribuţie”, se arată în sinteza raportului întocmit în urma controlului.
  • „Apreciem că controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate, în conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. În atare situaţie, deficienţa constatată s-a menţinut, întrucât s-au încălcat prevederile Ordinul nr. 923/2014”, arată sursa citată.

Referitor la încheierea şi derularea contractului, s-a constatat că pentru furnizor era prevăzută obligaţia de a furniza produsele înlăuntrul graficului de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.

În contract se prevede că spitalul are dreptul de a inspecta sau testa produsele, pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract, iar în cazul în care acestea nu corespund, are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, să înlocuiască produsele pe cheltuiala sa în termen de maxim 48 ore sau de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

De asemenea, se prevede că ambalarea va respecta strict cerinţele, fiind însă constatat că modul în care echipamentele au fost ambalate, marcate, precum şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor nu corespund cu detaliile precizate în Fişa tehnică a produsului.

Totodată, s-a constatat că furnizorul nu a deţinut şi nu deţinea la momentul controlului aviz de funcţionare pentru importul şi distribuţia de dispozitive medicale.

Nereguli în achiziția de echipamente de protecție

Au fost constatate nereguli la încheierea şi derularea unui contract privind achiziţionarea de echipamente de protecţie, unitatea medicală primind măşti FFP-2 neconforme.

„În urma verificărilor efectuate de către echipa de control a rezultat faptul că furnizorul nu a deținut și nu deținea la momentul controlului aviz de funcționare pentru importul și distribuția de dispozitive medicale, emis în conformitate cu dispozițiile Titlului XX din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Furnizorul a livrat Spitalului 110 măști neconforme, motiv pentru care la data de 03.02.2021 a fost încheiat în fața Comisiei de recepție, Procesul Verbal de predare – primire înregistrat cu nr.1953/03.02.2021, între Serviciul Administrativ și furnizor pentru predarea a 110 măști FFP2 neconforme.

La data de 05.02.2021 a fost încheiat un nou Proces Verbal de predare – primire înregistrat la Spital cu nr.1413/05.02.2021, având ca obiect predarea a 110 măști conforme FFP2, în fața aceeași Comisii de recepție mai sus menționată.

Din verificările realizate de echipa de control la  magazia centrală a Spitalului s-a constatat faptul că Fișa de date și Certificatul pentru măști pentru filtrare pe jumătate de fașă CARE 002 nu corespund cu ceea ce s-a regăsit faptic, întrucât produsele trebuiau să fie potrivit descrierii din Fișă în cantitate de 100 bucați/cutie, ambalate câte 5 bucăți într-un sac de polipropilenă.

În fapt, echipa de control a constatat faptul că acestea erau ambalate individual în sac de polipropilenă, iar cutia conținea 50 de bucăți.

Față de aspectele mai sus menționate apreciem că membrii comisiei de evaluare, care și-au însușit prin semnătură, Raportul procedurii au declarat câștigător  un ofertant fără ca acesta să îndeplinească toate condițiile stabilite prin Fișa de Date și Caietul de sarcini.

În Anexa D1 – Achiziții publice generale – privind justificarea atribuirii contractului fără publicare prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se precizează că Spitalul a ales cea mai rapidă cale pentru a achiziționa echipamentele necesare, până la ”inițierea și finalizarea unei proceduri de achiziție, respectiv licitație deschisă sau procedură simplificată”, arată sursa citată.

Percheziții la Spitalul CF Witting

Pe 26 martie au avut loc percheziții la Spitalul CF Witting într-o cauză referitoare la achiziţia de echipamente de protecţie anti-COVID. Suspiciunile sunt că nu au fost respectate procedurile de achiziţie. În urma verificărilor au fost ridicate documente.

Percheziţiile domiciliare s-au desfăşurat într-un dosar în care se cercetează săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. Dosarul se află în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole

Cine este șeful de serviciu secret care s-a înrolat la AUR

Partidul lui George Simion a început să atragă ca un magnet o serie de rezerviști militari, iar de curând a făcut o achiziție de...

Denunț exploziv la Parchetul General privind mafia din Craiova

Un om de afaceri din Craiova a făcut la începutul acestui an un denunț exploziv la fostul procuror general Gabriela Scutea privind aranjamentele și...