Noua propunere a Finanțelor pentru RCA! Ce schimbări apar

Publicat: 27 mart. 2023, 18:02, de Cristian Matache, în News , ? cititori
Noua propunere a Finanțelor pentru RCA! Ce schimbări apar

În ultima perioadă a fost înregistrată o evoluție ascendentă a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA.

Majorarea tarifelor de primă și practicarea unor tarife comparabile atât la încheierea contractelor RCA anuale, cât și a celor subanuale, precum și suprapunerea acestor practici cu politica majorității asigurătorilor de a nu oferi plata în rate la comercializarea contractelor RCA au apărut în contextul unei creșteri ample a prețurilor la energie și materii prime înregistrate la nivelul economiei naționale, ce se reflectă în costurile bunurilor de larg consum și a serviciilor care generează în final dificultăți financiare atât populației, cât și operatorilor economici care au obligația de a încheia asigurarea RCA pentru vehiculele aflate în proprietate.

În acest sens, Ministerul Finanțelor a venit cu un nou proiect de lege pentru plafonarea RCA.

Prima medie RCA subscrisă de societățile de asigurare autorizate și supravegheate de A.S.F. în luna februarie 2023, ultima lună încheiată la data propunerii proiectului de act normativ, pentru polițele cu valabilitate de 12 luni, convertită în clasa de Bonus-Malus B0, este mai mică decât tariful de referință RCA publicat de A.S.F. în data 07 martie 2023, pentru majoritatea categoriilor de vehicule.

În cazul asiguraților persoane juridice, tariful de referință RCA actual este mai mare decât prima medie RCA la nivelul pieței din luna februarie 2023 pentru majoritatea categoriilor tarifare. Pentru categoria de autoturisme deținute de persoanele juridice, tariful de referință este mai mare decât prima medie RCA subscrisă în luna februarie 2023 pentru toate segmentele tarifare corespunzătoare acestei categorii (în funcție de capacitatea cilindrică a motorului). Variația medie (tarif de referință 2023 versus prime medii februarie 2023) pe total categorie este de aproximativ +16%, în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, iar cea mai mare variație, de aproximativ +27%, fiind înregistrată în cazul autoturismelor cu capacitate cilindrică <= 1200 cmc.

În cazul autoturismelor deținute de persoane fizice, categorie cu ponderea cea mai mare din totalul vehiculelor, tariful de referință actual este mai mare decât prima medie RCA la nivelul pieței din luna februarie 2023 pentru majoritatea categoriilor tarifare. Variația medie (tarif de referință 2023 versus prime medii februarie 2023) pe total categorie este de aproximativ +12%, în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și vârsta asiguratului, iar cea mai mare variație, de aproximativ +64%, fiind înregistrată în cazul autoturismelor cu capacitate cilindrică >2500 cmc, pentru asigurații cu vârsta sub 30 de ani (inclusiv). Pentru subcategoriile de autoturisme cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 2001 și 2500 cmc, respectiv >2500 cmc, tariful de referință RCA este mai mare decât prima medie din luna februarie 2023 în cazul tuturor segmentelor tarifare, în funcție de vârsta asiguratului, variația medie totală (tarif de referință 2023 versus prime medii februarie 2023) pentru aceste două subcategorii de autoturisme fiind de aproximativ +27%.

Având în vedere cele prezentate, o soluție temporară pentru remedierea stării de fapt o poate constitui înghețarea temporară, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare a prezentului act normativ la nivelul tarifelor de primă proprii calculate și practicate de către aceștia la data de 28 februarie 2023, tarife care au fost practicate anterior publicării tarifelor de referință de către A.S.F. în luna martie 2023, astfel fiind asigurată o dispersie a riscurilor la nivelul pieței de asigurări.

Prin aplicarea acestei măsuri se elimină potențialul impact negativ al creșterii prețurilor inclusiv ca urmare a inflației și a luării în calcul a ultimului tarif de referință publicat de către A.S.F. în luna martie 2023.

Situația actuală poate fi încadrată ca și situație de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncționalitate evidentă a pieței așa cum acestea sunt stipulate în prevederile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mai mult decât atât, pentru a veni în sprijinul consumatorilor, comisionul de distribuție ce se reflectă în costul final al poliței RCA pe care aceștia urmează să îl plătească se va limita la un maximum de 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție.

În același timp, având în vedere măsura înghețării tarifelor de primă pe o perioadă de 6 luni și faptul că primele încasate de către asigurători RCA trebuie să acopere obligațiile care derivă din subscrierea riscurilor, deci implicit să plătească daunele produse în această perioadă, este necesară luarea unor măsuri Pagina 3 din 7 care să conducă la acordarea unor despăgubiri stabilite la un nivel just, echitabil care să asigure protejarea asiguraților și păgubiților. În acest caz, despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor încheiate în această perioadă trebuie să acopere costurile de înlocuire temporară a vehiculului avariat doar în situația în care acesta nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

Echilibrul între drepturile și obligațiile părților în acest raport de asigurare – despăgubire trebuie să aibă în vedere respectarea prevederilor Legii nr. 132/2017 și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia privind evaluarea despăgubirilor acordate pe baza unui mecanism transparent care să conducă la acordarea unei despăgubirii juste și echitabile. În aceste situații legislația trebuie să protejeze persoanele prejudiciate ca și beneficiari finali ai drepturilor la despăgubire, dar și asigurații având în vedere faptul că despăgubirile pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat plătite de către asigurătorii RCA se regăsesc întotdeauna în costul viitoarelor contracte RCA. Astfel, se introduc o serie de măsuri în ceea ce privește preluarea acestei acoperiri având în vedere faptul că persoana vinovată sau asigurătorul RCA al acesteia nu pot fi ținuți responsabili să acorde aceste despăgubiri persoanei prejudiciate pentru o perioadă de timp și la o valoare nelimitată. Ca atare, în cadrul proiectului, s-a avut în vedere acoperirea acestui risc pentru o perioadă de maximum 30 de zile fie de la data eliberării autorizației de reparație de către poliție, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA, perioada fiind în concordanță cu perioada de valabilitate a autorizației de reparație emisă de către poliție. Aceasta poate fi totuși prelungită numai cu aprobarea asigurătorului RCA în situații justificate, probate cu documente. Totodată, pentru astfel de despăgubiri, asigurătorii RCA vor avea în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu practicat de reprezentanțele rent-a-car. În același timp, pentru vehiculele care nu se mai repară și se încadrează în situația de dauna totală economică se aplică o limitare a valorii acestor despăgubiri acordate ce este legată de nivelul valorii de piață a vehiculului avariat.

Se propune astfel și instituirea unui mecanism transparent de stabilire a despăgubirilor acordate pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

În acest caz, Guvernul poate interveni pentru o perioadă de timp limitată prin stabilirea modului de determinare a primelor practicate de către asigurătorii RCA astfel încât împrejurările care determină situația de criză să fie depășită.

Tarifele de primă maxime adoptate prin prezenta hotărâre se vor aplica de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA pe o perioadă de 6 luni pentru contractele RCA încheiate după data intrării în vigoare a acesteia.

Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către societățile de asigurare care practică RCA și stabilite conform Hotărârii de Guvern se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe perioada de 6 luni stabilită conform art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Depășirea nivelului maxim al tarifelor de primă și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare decât cel prevăzut de Hotărârea de Guvern de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA constituie contravenție. Contravențiile se constată de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și controlul din cadrul A.S.F., aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează de către Consiliul A.S.F., iar amenzile se fac venit la bugetul de stat.