Parlamentul European adoptă un regulament inovator pentru reducerea emisiilor de metan

Publicat: 28 mai 2024, 06:34, de Radu Caranfil, în Internațional , ? cititori
Parlamentul European adoptă un regulament inovator pentru reducerea emisiilor de metan

Pe 27 mai, Parlamentul European a aprobat un regulament inovator, destinat să monitorizeze și să reducă eficient emisiile de metan din sectorul energetic european și mondial. Comisia Europeană a salutat această inițiativă, subliniind că adoptarea acestui act legislativ reprezintă un pas major în implementarea Pactului verde european și reflectă angajamentul ferm al Europei de a aborda problema emisiilor atât la nivel intern, cât și internațional.

Reglementări stricte pentru industria Gazelor, Petrolului și Cărbunelui

Conform noilor reglementări, industria europeană a gazelor fosile, a petrolului și a cărbunelui va fi obligată să măsoare, să monitorizeze, să declare și să verifice emisiile de metan, respectând cele mai înalte standarde de monitorizare. În plus, se vor lua măsuri stricte pentru reducerea acestor emisii. Una dintre măsurile cheie este interzicerea degazificării și arderii la faclă în sectoarele petrolului și gazelor, cu excepția unor circumstanțe inevitabile, în special din motive de siguranță.

Implicații pentru importurile de energie fosilă

Deoarece Europa continuă să importe o mare parte din energia fosilă consumată, regulamentul va aborda și emisiile de metan asociate combustibililor fosili importați. Noile cerințe vor impune exportatorilor să adopte treptat aceleași standarde stricte de monitorizare, declarare și verificare ca și operatorii din UE. Acest lucru va asigura o abordare globală coordonată pentru reducerea emisiilor de metan.

Instrumente avansate pentru monitorizarea globală a emisiilor

Comisia Europeană va implementa un instrument de monitorizare a emițătorilor de metan la nivel mondial și un mecanism de alertă rapidă pentru evenimentele cu emisii ridicate. Acest instrument va permite schimbul rapid de informații privind amploarea, recurența și localizarea surselor cu emisii ridicate de metan atât din UE, cât și din afara acesteia. Datorită acestui instrument, Comisia va putea solicita rapid informații despre măsurile luate de țările în cauză pentru a combate aceste emisii.

Importanța reducerii emisiilor de metan

Metanul este un gaz cu efect de seră deosebit de puternic, având un impact de 28 de ori mai mare decât dioxidul de carbon pe o perioadă de 100 de ani. Reducerea emisiilor de metan este esențială pentru a atinge obiectivele climatice globale și pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, conform Acordului de la Paris.

O etapă crucială în implementarea Pactului Verde European

Adoptarea acestui regulament reprezintă un moment decisiv în eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice. Prin impunerea unor reglementări stricte pentru monitorizarea și reducerea emisiilor de metan, UE demonstrează leadership în tranziția către o economie verde și sustenabilă. Această inițiativă nu doar că va reduce semnificativ emisiile de metan, dar va stimula și inovația și competitivitatea în sectorul energetic european.

Pe măsură ce regulamentul intră în vigoare, impactul său va fi monitorizat îndeaproape, iar succesul său va depinde de cooperarea strânsă între toate statele membre și de respectarea strictă a noilor cerințe de către toți operatorii din sectorul energetic.