Pe hârtie sună bine: Au fost adoptate 37 de proiecte pentru modernizarea Bucureștiului

Cu majoritate absolută, fără abțineri sau voturi împotrivă, consilierii generali ai Capitalei au adoptat, în şedinţa extraordinară de luni, 37 de proiecte de hotărâre prin care se solicită finanţare de la bugetul de stat pentru o serie de proiecte de investiţii. În toate cazurile este vizat Programul Naţional „Anghel Saligny”.

Printre principalele proiecte adoptate luni se numără lucrările de la Prelungirea Ghencea, reabilitarea sistemului rutier pe o serie de artere din Capitală, proiecte propuse în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, revitalizarea urbană a cheiului Dâmboviţa, modernizarea reţelei de troleibuz pe mai multe străzi şi bulevarde, pasajul Doamna Ghica, îmbunătăţirea accesului pietonal, amenajarea staţiilor de transport public şi dotarea acestora cu echipament de informare a călătorilor, extinderea sistemului de semaforizare inteligentă pentru 574 de intersecţii şi prioritizarea vehiculelor cu destinaţie specială.

Proiectul care ar urma să aibă cea mai mare perioadă de implementare este cel care vizează îmbunătăţirea accesului pietonal, amenajarea staţiilor de transport public şi dotarea acestora cu echipament de informare a călătorilor (60 de luni).

Cea mai mare sumă este prevăzută pentru reabilitarea sistemului rutier pe bd. Theodor Pallady, bd. 1 Decembrie, bd. Basarabia, Calea Călăraşilor, bd. Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan. Acesta are o valoare totală de 1,384 miliarde lei cu TVA, dintre care valoarea solicitată de la bugetul statului este de 1,347 miliarde lei, urmând că 36 milioane lei să fie finanţate de la bugetul local.

Mulțumesc că ați dat curs solicitării și v-ați mobilizat în timp scurt”, a transmis, la finalul ședinței de luni, primarul general Nicușor Dan.

În urma deciziei consilierilor generali, Municipalitatea cere finanţare pentru următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivului de investiții „Străpungere b-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – km 2+400 – intersecție Calea Vitan Bârzești”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare din Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41″

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivului de investiții „Drum de acces în Cartier Henri Coandă prin Str. Biharia”

4. Proiect privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului „

5. Proiect privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șos. Ștefan Cel Mare la Pod Băneasa”

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Basarabiei de la intersecția cu B-dul.1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica”

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere B-dul. Tei – Str. Dna. Ghica, Piața Delfinului, B-dul. Chișinău, B-dul. Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Hațeganu, Șos. Vitan Bârzești până la Șos. Olteniței”

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier Buclă Gara de Est pe arterele B-dul. Gării Obor, B-dul. Ferdinand (între Gara Obor și Șos. Pantelimon), Șos. Pantelimon, Str. Baicului”

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere Str. Grațioasa – B-dul. Aerogării – DN1 – Complex Comercial Băneasa”

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere Piața Unirii și bucla de întoarcere Sf. Gheorghe”

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chișinău „

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, B-dul. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii și Str. Turmelor”

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Expoziției, Str. Aviator Popișteanu, Str. Puțul lui Crăciun, Str. Dornei și Str. Clăbucet”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier B-dul. Ferdinand, între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe arterele B-dul. I. Ghe. Duca, Str. Al. I. Cuza, Calea Griviței și B-dul. Dinicu Golescu”

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfântul Constantin, str. Ionel Perlea, Str. Grigore Cobălcescu și traseul de pe B-dul. Ion Mihalache, Calea Griviței, B-dul. Bucureștii Noi, B-dul. Gloriei inclusiv cap terminal Str. Piatra Morii și Bucla de tramvai Cișmigiu”

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier B-dul. Mărășești între B-dul. Dimitrie Cantemir și Str. 11 Iunie ”

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Pache Protopopescu și Str. Traian”

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Theodor Pallady, B-dul 1 Decembrie, B-dul. Basarabia, Calea Călărașilor, B-dul. Corneliu Coposu inclusive Bucla Complex Titan”

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Timișoara între Str. Valea Cascadelor și terminal CET Vest”

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei”

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier Calea Dudești”

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Ansamblul urban complex – Pod Mihai Vodă, pod pietonal și pentru bicicliști peste Dâmbovița”

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Spațiu public urban Podul Calicilor – Ansamblu urban Domnița Bălașa, amenajare urbană Palatul de Justiție”

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Piața Constituției – Spațiu public”,

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Traseu prioritar pietonal și de bicicliști (include 42 subproiecte)”

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizare spațiu public, zona mănăstirii Antim, inclusiv parcaje supraterane”

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, pentru obiectivul de investiții „Proiect Cheiul Dâmboviței Unirii – Izvor, Splaiul Independenței, Pod Unirii – Pod Izvor”

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, pentru obiectivul de investiții „Nod Intermodal de transport Piața Romană”

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bd. Unirii de la Piața Constituției la Piața Unirii cu traversare la str. George Georgescu”

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, pentru obiectivul de investiții „Reconfigurare Calea Griviței între Gara de Nord și Calea Victoriei”

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reconfigurarea Calea Moșilor între strada Bărăției și bd. Carol I”.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „Dâmbovița – axa creativă a orașului”

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea rețelei stradale prin extinderea sistemului de semaforizare inteligentă pentru 574 intersecții și prioritizarea vehiculelor cu destinație specială: transport public, salvare, pompieri și poliție, în vederea creșterii siguranței rutiere și reducerii poluării”

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, în vederea finanțării obiectivului de investiții „Pasaj Doamna Ghica”

36. Proiect privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Îmbunătățirea accesului pietonal, amenajare și informare călători pentru stațiile de transport public”

37. Proiect privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Modernizare stradă cu rețea de troleibuz pe mai multe tronsoane de infrastructură rutieră din Municipiul București”

1 COMENTARIU

  1. De 30 de ani faceți numai proiecte și studii de fiabilitate. Prin acest mod de lucru timp de 30 de ani ați fost și sunteți păcăliți inginerește și furați regește, chiar de către ai voștri oamenii de încredere. Începutul, sfârșitul Ţării Românești
    „Când Armstrong a coborât pe Lună, pipăind, cu prudență, praful din ograda necunoscută, inima lui bătea cu 156 pulsații pe minut. Era mult, dar fenomenul acesta de tahicardie nu se datora fricii, nici cel puțin îngrijorării, deoarece sentimentul dominant, în toată această călătorie fascinantă, a fost fiabilitatea.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Ultimele articole