PNRR: Industriile creative au un buget de 77 milioane euro

Publicat: 20 mart. 2021, 16:32, de Aurel Drăgan, în Business , ? cititori
PNRR: Industriile creative au un buget de 77 milioane euro

Bugetul iniţial de negociere alocat industriilor creative, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, este de 77 de milioane de euro.

Potrivit documentului, care va fi supus dezbaterii publice, reformele şi investiţiile aferente acestei componente vizează creşterea rezilienţei sectoarelor culturale şi creative din România şi reformarea sistemului de finanţare a creativităţii cultural-artistice în vederea asigurării sustenabilităţii pe termen lung.

De asemenea, se au în vedere: sprijinirea redresării sectorului cultural prin relansarea activităţilor culturale ale operatorilor culturali şi susţinerea culturii independente; susţinerea excelenţei şi a creativităţii în producţia de film; dezvoltarea capacităţii de export cultural şi simplificarea accesului la finanţare; transformarea digitală a sectorului editorial în vederea creşterii gradului de ofertă a cărţilor în format electronic.

Printre problemele identificate în capitolul dedicat adoptării de reforme şi investiţii pentru finanţarea sectorului industriilor creative figurează lipsa unui cadru coerent pentru susţinerea sectoarelor culturale şi creative, afectarea semnificativă de pandemia de COVID-19 a industriilor creative şi culturale, context în care reducerea cheltuielilor în acest sector se poate dovedi contraproductivă pentru o redresare economică rapidă, lipsa unui cadru coerent de susţinere şi de finanţare a creaţiei culturale, insuficienta conectare internaţională a operatorilor culturali şi exportul cultural redus.

Conform PNRR, suspendarea activităţilor culturale cu audienţă şi absenţa resurselor de a răspunde profesionist şi concertat la schimbarea temporară de consum cultural riscă să afecteze semnificativ acest sector pe termen lung.