Proiect respins. Guvernul nu a putut naționaliza Pilonul II de pensii

Guvernul și-a asumat răspunderea să se elimine obligativitatea aderării la Pilonul 2 de pensii, dar proiectul a căzut la insistențele PNL.

Coaliția voiasă adaugă, printre modificările fiscale, un amendament care ar duce la naționalizarea Pilonului II de pensii. Prin acest mod, statul ar putea să aibă acces la banii pe care i-au acumulat românii la Pilonul II.

În cazul în care acest amendament ar fi aprobat, românii care nu fac o cerere scrisă că vor să continue cotizarea la Pilonul II, vor cotiza, automat, către Pilonul I (fonduri care sunt „pe mâna statului”).

Conform surselor, PNL s-a opus acestui amendament.

Câştigul financiar obţinut de români din Pilonul II de pensii private obligatorii este mai mult decât dublu faţă de actualizarea contribuţiilor brute doar cu rata inflaţiei, pe întreaga perioadă de aproape 15 ani de funcţionare a acestui sistem, potrivit calculelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Ce prevedea amendamentul

Art. X – Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 30 – Persoanele în vârstă de până la 45 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000*) privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care contribuie la sistemul public de pensii, pot să adere la un fond de pensii.

2. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) O persoană devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie iniţiativă.”

3. Articolul 33 se abrogă.

4. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) După exprimarea opțiunii de aderare potrivit legii, participanții sunt obligați să contribuie la un fond de pensii și nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată.”

5. După articolul 154 se introduce un nou articol, articolul 154^1 cu următorul cuprins:

”Art. 154^1 – (1) Persoanele care până la data de 1 ianuarie 2024 au aderat la un fond de pensii pot opta individual, în scris, pentru a rămâne participant la fondul de pensii unde figurează în evidențe până cel târziu la data de 31 martie 2024.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) și (2) ale art. 30 în vigoare la data de 31 decembrie 2023, care nu își exprimă opțiunea de aderare la fondul de pensii unde se află în evidențe rămân asigurate în sistemul public de pensii.

(3) Valoarea activului personal existent în contul participanților care nu și-au exprimat opțiunea de a rămâne în fond de pensii unde figurează în evidență, până cel târziu la data de 31 martie 2024, rămâne în administrarea fondului de pensii.

(4) Participanții la fondul de pensii care nu au exprimat opțiunea potrivit alin. (1), la îndeplinirea condițiilor legale beneficiază de drepturile prevăzute de lege corespunzător activului personal existent în cont.

(5) Registrul participanților prevăzut la art. 34 alin. (1) se actualizează de către instituția de evidență după finalizarea activităților specifice privind opțiunea prevăzută la alin. (1).

(6) După exprimarea opțiunii potrivit alin. (1), participanții sunt obligați să contribuie la un fond de pensii și nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată.

(7) Prevederile art. 32 alin. (2)-(5), art. 43^1 și art. 44 se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1).

(8) Pentru persoanele fizice care au obligația asigurării în sistelul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2021, contribuția de asigurări sociale reținută se valorifică integral la sistemul public de pensii, până la exercitarea opțiunii privind aderarea la un fond de pensii.

(9) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, precum și cele care desfășoară activități în sectoarele construcții, agricultură şi în industria alimentară şi care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 2, 5 şi 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la prevederile art. 30 alin. (1), până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, cu excepţia celor care au optat pentru plata cotei datorate la fondul de pensii administrat privat potrivit art. 138^3 sau art. 138^4, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole