Reguli stricte pentru românii care au locuință cu balcon. Ce obligații trebuie să respecte proprietarii, conform noii legi

Publicat: 21 mai 2024, 10:22, de Cristina Cohuț, în ACTUALITATE , ? cititori
Reguli stricte pentru românii care au locuință cu balcon. Ce obligații trebuie să respecte proprietarii, conform noii legi

O nouă lege strictă a fost emisă pentru românii care au locuință cu balcon. Cum balcoanele cu vedere spre casa vecinilor se numără printre principalele motive de conflict între persoanele care locuiesc la curte, proprietarii sunt obligați să respecte acum un nou set de reguli.

Românii care locuiesc la curte și au balcoane trebuie să fie atenți la distanța față de vecini. Dacă nu respectă legea, vecinii îi pot da în judecată. Legislația impune o distanță minimă față de linia de hotar, indiferent de tipul de construcție.

„(1) Este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.

(2) Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanţă mai mică de un metru.

(3) Distanţa se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faţa zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. Distanţa, şi în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar şi până la această linie”, menţionează Articolul 615, din Codul Civil.

Proprietarii de case cu curte și grădină trebuie să respecte anumite reguli pentru a nu deranja vecinii. Trebuie menținută o distanță corespunzătoare atunci când se construiește un gard, o locuință sau un balcon cu vedere spre curtea vecinilor.

„Orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic”, se menţionează în articolul nr. 612, din Codul Civil. Referitor la fereastra sau deschiderea în zidul comun, legea menţionează următoarele: „Nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul comun decât cu acordul proprietarilor.”, arată articolul 614 din Codul Civil.

Un alt motiv de conflict între vecinii care locuiesc la curte este gardul. Dacă gardul dintre ei se deteriorează, ambele părți se acuză reciproc de responsabilitate pentru reparații. Dacă gardul a fost construit de comun acord și conform legii, responsabilitatea reparării revine celui vinovat de deteriorare, mai ales dacă se depune o plângere. Prin urmare, dacă vina este a ta, ești responsabil pentru reparații.

Copacii plantați lângă garduri pot, de asemenea, crea conflicte între vecini. Acest lucru se întâmplă când copacii nu sunt îngrijiți corespunzător sau când ramurile lor se extind peste garduri, provocând disconfort. De asemenea, pot cauza probleme dacă produc daune sau alte neplăceri. Conform Codului Civil și Legii Servituții, care reglementează astfel de situații, există următoarele prevederi:

„Art. 608. – Vecinul poate cere că arborii şi gardurile vii puşi la o distanţă mai mică să se scoată. Acela pe a cărui proprietate se întind crăcile arborilor vecinului poate să-l îndatoreze a le tăia. Dacă rădăcinile se întind pe pământul sau are drept a le tăia singur. Arborii ce se află în gardul comun sunt comuni ca şi gardul şi fiecare din ambii proprietari e în drept a cere să-i taie.”, se specifică în lege.