Rugăciuni anti-malefice de Sfântul Andrei. Cum te ocrotesc

Credincioșii îl prăznuiesc pe 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, creștinătorul neamului românesc. Noaptea Sfântului Andrei este marcată de unele obiceiuri, tradiții, superstiții spectaculoase, de sorginte precreștină, vizând protecția atât a oamenilor, cât și a locuințelor și animalelor lor de spirite malefice. Iată rugăciuni anti-malefice de Sfântul Andrei.

Se spune că în mod special o rugăciune adresată Sfântului Ocrotitor al României ocrotește prin puterea sa de spiritele malefice. Spirite malefice care, potrivit tradițiilor, bântuie în noaptea de 29 noiembrie spre 30 noiembrie. de aceea este bine să ne păstrăm spiritul și trupul prin intermediul a două rugăciuni.

Mai întâi, rugăciunea către Sfântul Apostol Andrei, care se rostește în seara de 29 noiembrie, înainte de marea sărbătoare. Această rugăciune are puteri divine și aduce protecție și bunăstare tuturor credincioșilor.

Rugăciune anti-malefică de Sfântul Andrei: Rugăciunea de seară

Redăm, mai jos, textul integral al rugăciunii de seară a Sfântului Andrei:

”În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm…

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre.

Ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de mâine ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău,

În vecii vecilor,

Amin!”

Rugăciunea noastră, a păcătoșilor, de Sfântul Andrei

Cea de-a doua rugăciune bine de spus în noaptea aceasta este cea prin care Dumnezeu este rugat să nu își întoarcă fața de la noi, păcătoșii.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta față de la noi cei păcătoși, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotință, în chip nenumărat le săvârșim.

Noi suntem păcătoși și pătimași, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câștiga prin sârguința cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întărește cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui și să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin”.

Și usturoiul este folosit pentru apărarea de malefic, de Sfântul Andrei 

Pe lângă rugăciuni și usturoiul este folosit întru apărarea gospodăriei – ușile și ferestrele casei, grajdurile, cotețele erau unse cu usturoi zdrobit pentru a preveni pătrunderea duhurilor rele sau se atârnau cununi împletite de usturoi.

Usturoiul folosit la aceste practici de apărare era de obicei „menit” cu un an înainte, tot în noaptea Sfântului Andrei. O ceremonie de „păzire” a usturoiului implica participarea fetelor și flăcăilor din sat, care petreceau, în vreme ce acesta căpăta calitățile pentru protecție.

Acest usturoi va fi folosit de-a lungul anului care va să vie ca tratament pentru diverse boli, ca mijloc de protecție față de duhurile malefice, precum și ca modalitate de a atrage un posibil partener de viață, a ursitului (după ce, în prealabil, usturoiul a fost sfințit la biserică și păstrat la icoană).

Mai multe articole...

Cele mai citite articole