Se pregătește un ajutor de stat uriaș pentru colosul CE Oltenia

Publicat: 23 ian. 2024, 17:03, de Cristian Matache, în ECONOMIE , ? cititori
Se pregătește un ajutor de stat uriaș pentru colosul CE Oltenia

Colosul CE Oltenia poate fi ținut în viață doar prin intermediul ajutorului de stat, adică bani de la noi toți. Până acum s-au dat peste un miliard de euro.

CE Oltenia, compania deținută de Ministerul Energiei, este un poluator care plătește anual sute de milioane de lei pentru emisiile împrăștiate în aer, este unul dintre cei mai periculoși angajatori, cu răniți și morți după ce mașini de transport neconforme se prăbușesc care pe unde. Plătim anual bani pentru ținerea în viață a acestui producător strategic de lignit și curent însă investițiile în energie verde se lasă așteptate.

Un proiect de act normativ pregătit de Ministerul Energiei prevede acordarea unui ajutor de stat de restructurare sub formă de grant pentru finanțarea achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră în anul 2024, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2022) 553 final din 26 ianuarie 2022.

Ajutorul de stat sub formă de grant în sumă totală de 386.635.925 lei pentru anul 2024 se acordă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, aprobat prin Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 și este destinat pentru finanțarea:

a) achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru îndeplinirea obligației de restituire a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2023, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalațiile societății, cu scadență la data de 30 aprilie 2024;

b) achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2024, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalațiile societății, cu scadență la data de 30 aprilie 2025.

Ajutorul de stat de restructurare pentru anul 2024, care face obiectul prezentului proiect de act normativ, este o măsură de sprijin ce face parte dintr-un plan mai amplu de măsuri, care include acordarea unui ajutor de de stat de restructurare în favoarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia” S.A.

Aceste măsuri de sprijin se acordă până în anul 2025 și au fost notificate și autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022. Monitorizarea anuală a modului de implementare a măsurilor din Planul de restructurare, inclusiv a ajutorului de stat sub formă de grant, se realizează de către Ministerul Energiei, prin transmiterea, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022, semestrial, către Direcția Generală Concurență a unui raport de progres.

Nerespectarea de către Societatea ”Complexul Energetic Oltenia”S.A a destinației sumelor acordate prin prezentul act normativ sau nerespectarea măsurilor cuprinse în Planul de restructurare autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022)553 final determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile normelor naționale și europene în materie.

Ajutorare de stat pe bandă rulantă pentru CE Oltenia

Prin Decizia nr. C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C (ex 2020/N, ex 2020/PN), Comisia Europeană a autorizat ajutorul de stat de restructurare în favoarea Societății Complexului Energetic Oltenia S.A.

Una dintre măsurile de ajutor de stat de restructurare aprobată prin Decizia C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022, o constituie acordarea în favoarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA (denumită în continuarea Societatea) de granturi pentru finanțarea cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2021-2025, în valoare totală de 1.090 milioane euro.

Prin O.U.G. nr. 21/2022 s-a aprobat acordarea unui ajutor de restructurare în favoarea Societății Complexului Energetic Oltenia S.A, astfel cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022, constând în :

-transfer nerambursabil -grant pentru finanțarea achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră;

-împrumut cu garanție de stat;-aport la capitalul social al Societății; -împrumut reprezentând ajutor de salvare, în valoare de 251.046,025 mii euro, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2021, care s-a transformat în grant odată cu autorizarea ajutorului de restructurare de către Comisia Europeană.

Până la această dată a fost acordat Societății un ajutor de stat de restructurare sub formă de grant în valoare de 867,1 milioane euro, astfel:

➢ 241,4 milioane euro, respectiv 1.180.446 mii lei, grant acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA, cu modificările și completările ulterioare;

➢ 535 milioane euro, respectiv 2.675.000 mii lei, grant acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 185/2022;

➢ 90,7 milioane euro, respectiv 449.010 mii lei, grant acordat în baza Hotărârii Guvernului nr.247/2023 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA, în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2023.

Societatea a folosit integral sumele acordate sub formă de grant în anul 2021, 2022 și 2023 pentru achiziționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Grantul acordat:

➢ în anul 2021 în sumă de 1.180.446 mii lei, a fost utilizat pentru achiziția a 5.107.273 certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru conformare an 2020.

➢ în anul 2022 în sumă de 2.675.000 mii lei, a fost utilizat pentru achiziția a 6.859.363 certificate de emisii de gaze cu efect de seră, din care 5.643.476 certificate pentru conformare an 2021 și 1.215.887 certificate conformare an 2022.

➢ în anul 2023 în sumă de 449.010 mii lei, a fost utilizat pentru achiziția a 1.070.772 certificate de emisii de gaze cu efect de seră, din care 80.604 certificate pentru conformare an 2022 și 990.168 certificate conformare an 2023.

La stabilirea cuantumului în lei a valorii totale a grantului de 1090 milioane de euro, Ministerul Energiei trebuie să aibă în vedere prevederile notei de subsol nr (22) din Decizia Comisiei Europene nr. C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022, ”Cursul de schimb utilizat pentru prezenta decizie este 1RON=0,2020 EUR la 21 decembrie 2021”, respectiv un curs de schimb de 4,9505.

Utilizând cursul de schimb de 4,9505 la stabilirea valorii în lei a grantului în suma de 1090 milioane euro, aferent perioadei 2021-2025, rezultă o valoare totală a ajutorului de restructurare sub formă de grant în sumă de 5.396.045.000 lei, în perioada 2021-2023, fiind acordat un ajutor de restructurare sub formă de grant în sumă de 4.304.456.000 lei.

Suma remanentă a ajutorului de stat pentru anii 2024-2025 este de 1.091.589.000 lei.

Contravaloarea în lei a ajutorului de stat pentru perioada 2024-2025, cu utilizarea cursului de schimb de 4,9505 este în sumă de 1.103.466.450 lei (392.574.650 lei în anul 2024 și 710.891.800 lei în anul 2025), depășind cu 11.877.450 lei valoarea autorizată.

Astfel, pentru încadrarea în cuantumul în lei a valorii totale autorizate a ajutorului de stat de restructurarea sub formă de grant, este necesară reducerea ajutorului de stat de restructurare aferent anului 2024 de la 392.547.650 la 386.635.925 lei, diferența în sumă de 5.938.725 lei urmând să se recupereze din ajutorul de stat de restructurare ce va fi alocat în anul 2025. In lipsa alocării anuale a grantului, Societatea nu ar fi reușit să achiziționeze certificatele de emisii de gaze cu efect de seră aferente conformărilor anuale cu consecința nerespectării Planului de restructurare și implicit a restabilirii viabilității acesteia la sfârșitul anului 2026.

Impactul utilizării acestor sume acordate sub formă de grant este unul pozitiv, în considerarea faptului că veniturile de exploatare estimate, până în anul 2025, sunt sub valoarea cheltuielilor de exploatare, cauza principală fiind creșterea costurilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Creșterea rapidă a costurilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră este compensată parțial prin acordarea anuală a ajutorului de stat sub formă de grant în scopul achiziționării acestora.