STS împiedică Finanțele să provoace un dezastru național

Publicat: 23 nov. 2023, 14:00, de Cristian Matache, în ACTUALITATE , ? cititori
STS împiedică Finanțele să provoace un dezastru național

Un proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului prevede luarea unor măsuri pentru consolidarea capacităților tehnice necesare funcționării Sistemului informatic al Ministerului Finanțelor. În caz contrar, se vorbește de dezastru național.

Ministerul Finanțelor nu a găsit, până în prezent, o soluție pentru găzduirea, într-o clădire adecvată, a sistemului informatic și, prin urmare, este nevoit să apeleze la ajutoare. Un astfel de ajutor va fi dat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care va găzdui o vreme sistemul informatic din Brașov.

”Încetarea temporară a funcționării unora dintre componentele Sistemului informatic al Ministerului Finanțelor echivalează cu o situație de dezastru național”, se menționează în nota de fundamentare a OUG amintită.

Centrul Național pentru Informații Financiare este structura organizatorică a Ministerului Finanțelor responsabilă cu dezvoltarea și gestionarea sistemului informatic din domeniul bugetar, financiar, fiscal și vamal, înființată în anul 2017, prin comasarea tuturor structurilor organizatorice din Ministerul Finanțelor și structurilor subordonate care aveau atribuții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Sistemul informatic administrat de Centrul Național pentru Informații Financiare este cel mai mare dintre sistemele informatice ale administrației publice din România, fiind totodată integrat cu numeroase funcționalități ale tuturor instituțiilor publice din România și unele din Uniunea Europeană.

Sistemul informatic este unic

Sistemul informatic este unic, atât din punct de vedere al complexității și specificității aplicațiilor, cât și al numărului de entități din administrația publică, dar și privată deservite și al întinderii teritoriale. În prezent, sistemul este cel mai mare furnizor de date pentru instituțiile publice și financiare din România, dar și din străinătate, asigurând servicii electronice pentru contribuabili.

Din cauză că nu s-a putut construi un imobil dedicat unui centru de date care să găzduiască sistemul informatic, soluția aleasă de Ministerul Finanțelor a fost alocarea unor spații la Direcția Generală Regională de Finanțe Publice din Brașov, într-o clădire care nu a fost proiectată pentru a găzdui echipamente informatice.

Clădirea pentru centrul informatic principal nu a fost renovată niciodată, iar cea pentru cel secundar nu a îndeplinit condițiile minimale prevăzute de standardele în domeniu. Totodată, Serviciul de Telecomunicații Speciale, potrivit dispozițiilor alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfășoară, controlează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și pentru alți utilizatori prevăzuți în anexa nr. 1 la lege.

De asemenea, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, Serviciul de Telecomunicații Speciale este singura autoritate care emite norme tehnice obligatorii în domeniul telecomunicațiilor speciale.

Susținerea actului de guvernare și a funcției de securitate națională presupune existenta unei infrastructuri, care să permită continuitatea asigurării serviciilor vitale de telecomunicații, inclusiv prin utilizarea de elemente de infrastructură alternative din domeniul telecomunicațiilor de stat și publice, în virtutea principiului priorității telecomunicațiilor de stat enunțat de Constituția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

Prezentul act normativ creează premisele prin care Serviciul de Telecomunicații Speciale sprijină Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național de Informații Financiare în procesul de retehnologizare centrului de date din municipiul Brașov aflat în administrarea Ministerului Finanțelor. Astfel, până la finalizarea procesului de retehnologizare, în funcție de necesitățile Ministerului Finanțelor, sistemele de comunicații și de tehnologia informației ale acestuia vor fi găzduite în centrele de date administrate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) din București și județul Brașov, prin disponibilizarea spațiilor tehnice necesare funcționării echipamentelor menționate mai sus.

Din analizele tehnice efectuate, a rezultat că pentru asigurarea funcționării echipamentelor de comunicații de date și tehnologia informației aflate în administrarea Ministerului Finanțelor, sunt necesare cel mult 40 de rack-uri, astfel că STS va asigura disponibilizarea spațiilor tehnice necesare pentru un număr de maxim 40 de rack-uri distribuite în cele două centre de date existente.

STS se va alege cu un teren la Bragadiru

Întrucât respectivele spații tehnice erau destinate nevoilor proprii ale Serviciului de Telecomunicații Speciale și ale altor beneficiari ai săi, Ministerul Finanțelor împreună cu structurile subordonate, după caz, întreprinde demersurile necesare emiterii unei hotărâri de guvern pentru trecerea din administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în tot sau în parte, în funcție de necesități, a unui teren, aflat în proprietatea publică a statului, situat în localitatea Bragadiru.

Ministerul Finanțelor, împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală și, după caz, structurile subordonate, vor dispune efectuarea verificărilor necesare pentru a se asigura, în funcție de disponibilitățile și nevoile concrete, posibilitatea transmiterii administrării terenului identificat în tot sau în parte. Pe respectivul teren, Serviciul de Telecomunicații Speciale va construi, cu fonduri de la bugetul de stat în limita sumelor aprobate în bugetul STS cu această destinație, un centru de date în care vor fi găzduite atât echipamente ale Centrului Național pentru Informații Financiare, cât și ale altor beneficiari ai Serviciului de Telecomunicații Speciale.