StudentInvest – Program de facilitare a creditării tinerilor pentru studii superioare

Publicat: 24 dec. 2022, 11:28, de Victor Scarlat, în News , ? cititori
StudentInvest - Program de facilitare a creditării tinerilor pentru studii superioare
Programul Student Invest

Guvernul României a adoptat OUG 95/2022 privind programele guvernamentale „StudentInvest” și „FamilyStart” în care se detaliază condițiile de accesare a finanțărilor de către tineri, cheltuielile eligibile și mecanismul derulat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES) care permite acordarea de credite garantate de stat prin Fondul Român de Contragarantare SA (FRC) și puse la dispoziția beneficiarilor de băncile partenere.

Pentru anul 2022, plafonul garanțiilor este de 500 milioane lei pentru cele două programe, câte 250 milioane lei pentru fiecare, iar FRC este mandatat de Ministerul Finanțelor să garanteze 80% din finanțarea acordată de instituțiile de credit participante.

Programul Student Invest

Programul are ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 31 de ani neîmpliniți, care sunt cuprinși în sistemul de învățământ superior autorizat de către Ministerul Educației. Aceștia pot accesa un credit bancar în valoare de maximum 50.000 lei, garantat în proporție de 80%, de către stat, prin Fondul Roman de Contragarantare SA.

Programul este menit să ajute tinerii ce au nevoie de finanțare pentru plata taxelor școlare, publicațiilor/cărților/manualelor, pentru plata taxelor de participare la evenimente profesionale/educaționale, plata chiriei/cazării/locuinței, a transportului în cazul schimburilor din programul Erasmus, acoperirea cheltuielilor cu invesțigatiile medicale, etc.

Caracteristicile creditului/finanțării :

 • Dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză al băncii este de 0.2% la acordare, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0.4% anual. Plafonul de garantare este de 250 milioane lei.
 • Creditul poate fi acordat o singură dată, pentru o durată de maximum 10 ani, cu o perioadă de grație, stabilită de comun acord între bancă și beneficiar, de maxim 5 ani, de la data acordării creditului. Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare.
 • Dacă beneficiarul student nu este angajat, pentru acordarea creditului este necesară prezentarea cel puțin a unui co-debitor.
 • Durata de maximum 10 ani, cu o perioadă de grație, stabilită de comun acord între bancă și beneficiar, de maxim 5 ani, de la data acordării creditului.
 • Creditul acordat are o valoare maximă de 50.000 lei, fiind garantat în proporție de 80% de către stat, prin FRC.
 • Plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate 100% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, al cărui ministru are calitatea de ordonator principal de credit.

Cheltuieli eligibile:

 1. taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;
  b) plata cărților, rechizitelor;
  c) costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate;
  d) taxa de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;
  e) achiziționarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, aplicații informatice de specialitate;
  f) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul BNR din ziua plății;
  g) plata locurilor de cazare în căminele studențești;
  h) parte/avans din achiziția unei locuințe;
  i) cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverință sau alt document care atestă înscrierea în program;
  j) decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele ”școala după școală”, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, artă și alte cursuri de dezvoltare personală;
  k) costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;

l) investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

În cazul în care beneficiarul creditului nu plătește la scadență ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentând dobânzi și comisioane, precum și sumele garantate de Fondul de garantare și plătite de Ministerul Finanțelor, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către aceasta.

Băncile partenere în Programul Student Invest și care au semnat convenții cu FRC și MFTES pentru acordarea de finanțări tinerilor sunt CEC BANK, LIBRA INTERNET BANK, Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și rețeaua de Bănci Cooperatiste CREDITCOOP.

Programul Student Invest