Taxa auto poate fi din nou restituită. Cine sunt beneficiarii

Publicat: 29 iun. 2022, 12:28, de Cezar Amariei, în News , ? cititori
Taxa auto poate fi din nou restituită. Cine sunt beneficiarii

Guvernul pregătește o Ordonanță de urgență privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule. Actul normativ a primit deja avizul Consiliului Legislativ și ar putea fi adoptat în scurt timp.

Printre motivele invocate se numără situația extraordinară creată în contextul cauzei de infringement declanșată împotriva României de către Comisia Europeană pentru motivul prelevării unor taxe cu încălcarea dreptului Uniunii Europene, procedură care se află într-un stadiu avansat.

De asemenea, se dorește evitarea sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană, în contextul în care legislația națională nu respectă întru totul principiile dreptului Uniunii Europene în materie de restituire a taxelor încasate cu încălcarea dreptului unional.

Anterior, Guvernul a dat în 2017 o altă Ordonanță de Guvern privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme (taxa pe poluare sau timbrul de mediu). Beneficiarii aveau însă obligația depunerii unei cereri la organul fiscal central competent, sub sancțiunea decăderii, până cel târziu 31 august 2018. După acesta, mai erau luate în considerare doar solicitările de restituire a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești.

„Ținând cont de riscul major de sancționare pecuniară a României în fața Curții, în contextul susținerilor criticilor formulate de Comisie în cadrul observațiilor scrise depuse de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin hotărârea preliminară pronunțată în cauză,

În contextul solicitării de informații de către Comisia Europeană prin intermediul Scrisorii cu privire la măsurile de conformare a dreptului național la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, așa cum relevă aceasta în cadrul concluziilor inserate în hotărârea de interpretare a dreptului unional

Pentru a evita promovarea pe cale jurisdicțională a unor cereri de restituire a taxelor auto, demersuri care antrenează eforturi financiare și de timp atât din partea contribuabililor care au vocație la restituire, cât și ale autorităților judecătorești și administrative”, Guvernul a decis elaborarea unei noi Ordonanțe de Urgență, se arată în expunerea de motive.

În acest context, cei care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a noii OUG pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plății taxelor, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/ taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.