Transgaz, prinsă cu tertipuri contabile! Bugetul de stat a fost afectat

Un control făcut de Curtea de Conturi la operatorul național de transport gaze naturale – Transgaz – a găsit mai multe nereguli în contabilitatea companiei.

SNTGN Transgaz SA Mediaș, companie aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, nu a înregistrat integral în contabilitate volumul și valoarea gazelor naturale
existente în Sistemul Național de Transport, în sumă de 903 mii lei, conform Raportului Public al Curții de Conturi pe anul 2021.

Volumul gazelor naturale existente în Sistemul Național de Transport administrat de către SNTGN Transgaz SA Mediaș în baza acordului de concesiune și care constituie zestrea conductei nu a fost recunoscut și înregistrat în contabilitate, conform prevederilor legale. Astfel, veniturile cuvenite bugetului de stat au fost diminuate cu suma de 144 mii lei, reprezentând impozitul pe profit datorat și suma de 264 mii lei aferentă dividendelor cuvenite statului.

Conform raportului, societatea nu a virat la bugetul de stat suma de 240 mii lei provenită din valorificarea materialului tubular dezafectat și casat aflat în proprietatea privată a statului. În timpul misiunii de audit, suma a fost virată la bugetul de stat.

SNTGN Transgaz SA Mediaș nu a anulat unele ajustări pentru deprecierea creanțelor constituite anterior, în sumă de 1.674 mii lei, aferente unor clienți și debitori incerți, pentru care s-a închis procedura falimentului, aceștia fiind radiați din Oficiul Național al Registrului Comerțului.

SNTGN Transgaz SA Mediaș nu a evidențiat în contabilitate în categoria imobilizărilor necorporale, valoarea unor echipamente software executate în regie proprie, integrate în sistemul național de transport, în sumă de 1.089 mii lei.

Totodată, societatea nu a înregistrat în contabilitate suma de 922 mii lei, reprezentând paguba de recuperat produsă asupra unui activ imobilizat din culpa unui terț.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole