500 de lei pentru o categorie de angajați români. Ordonanță adoptată de Guvern

Publicat: 28 mai 2024, 06:41, de Cristina Cohuț, în SOCIAL , ? cititori
500 de lei pentru o categorie de angajați români. Ordonanță adoptată de Guvern

O categorie de angajați români va putea beneficia de decontarea unor cheltuieli în valoare de până la 500 de lei, conform unei ordonanțe recent adoptate de Guvern.

Această măsură vine ca răspuns la o decizie anterioară a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și urmărește, de asemenea, protejarea resurselor financiare ale statului de pretențiile prea mari ale angajaților de la stat.

Nu este clar cum a fost stabilită suma de 500 de lei ca limită de decontare.

„Art. V – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, vor deconta lucrătorilor care folosesc în mod obişnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru, achiziția de dispozitive de corecţie speciale, în limita sumei de 500 lei/persoană.

(2) Lucrătorii din cadrul autorităților și instituțiilor publice beneficiază de dreptul prevăzut la alin. (1) în baza rezultatelor examenului oftalmologic, care atestă faptul că pentru desfășurarea activității este necesară folosirea de dispozitive de corecție speciale, respectiv că este necesară modificarea celor utilizate la momentul examinării.

(3) Normele de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și a Ministerului Finanțelor”, prevede OUG nr. 53/2024, apărută de curând în Monitorul Oficial.

Față de forma inițială a proiectului lansat de Ministerul Muncii, în ordonanță verbul „pot” (deconta) a fost înlocuit cu „vor” (deconta).

Guvernul a înțeles că nu se poate lăsa la discreția autorităților sau instituțiilor respectarea unei obligații prevăzute de legislația Securității și Sănătății în Muncă (SSM), care este aplicabilă de ani de zile.

De asemenea, Guvernul a specificat în ordonanță că va urma un set de norme de aplicare privind aceste decontări.

Ordonanța plafonează decontarea ochelarilor pentru bugetari la 500 de lei, actul fiind oficializat.

Autoritățile și instituțiile publice vor deconta angajaților ochelari sau alte dispozitive speciale de corecție în limita sumei de 500 de lei per persoană, conform ordonanței adoptate săptămâna trecută de Guvern, la scurt timp după ce a fost pusă în dezbatere.

Cu un an în urmă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, într-un caz din România, că ochelarii necesari pentru corectarea problemelor de vedere cauzate de munca la ecran sunt considerați echipamente de protecție, iar angajatorul ar putea fi obligat să suporte costurile acestora.

Deși nu sunt norme noi, decizia Curții s-a răspândit rapid la începutul anului trecut printre angajații din România, iar tot mai mulți angajatori au început să primească cereri de decontare a ochelarilor, inclusiv cei de la stat.

Cu toate acestea, nici HG nr. 1028/2006 (o normă deja destul de învechită), nici interpretarea CJUE nu conferă dreptul necondiționat la decontarea ochelarilor.

Cu alte cuvinte, faptul că un angajat prezintă o factură pentru noii săi ochelari de vedere nu obligă automat angajatorul să acopere costul.

În sectorul privat, este recomandată urmărirea recomandării medicului de medicina muncii, apoi un consult oftalmologic și, în final, cu factura și recomandarea medicală în mână, se poate pune problema decontării.

Tot în privat s-a discutat adesea despre un plafon sau un interval de decontare: cât ar trebui să acopere angajatorii, dacă doar lentilele sau și ramele, cum să se procedeze când ramele au costuri semnificativ mai mari decât lentilele. Chestiunea costurilor are valențe diferite în sectorul privat dintr-o perspectivă fiscală.