A fost promulgată legea privind expertizarea anti-seism a clădirilor publice

Publicat: 19 mart. 2024, 14:51, de Bogdan Radulescu, în Ultimă oră , ? cititori
A fost promulgată legea privind expertizarea anti-seism a clădirilor publice

Legea se referă la expertizarea clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate şi de învăţământ.

Președinția a promulgat legea referitoare la expertizarea clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate şi de învăţământ.

Legea promulgată a fost publicată anul trecut în Monitorul Oficial.

În Ordonanța de Urgență a Guvernului se arăta că actul normativ era necesar în contextul amplificării cutremurelor de mare amplitudine la nivel mondial.

Ordonanța face referire și la activarea unor zone cu risc seismic din România, care pot declanșa cu magnitudini neaşteptate și care pot avea consecinţe considerabile.

De ce era nevoie de această lege

În aceste condiții, Guvernul a constatat ”necesitatea stringentă a unei evaluări temeinice, la scară naţională, a riscului seismic al clădirilor din sistemul de sănătate şi intervenţia urgentă şi eficientă pentru punerea în siguranţă a celor cu nivel ridicat de risc seismic, pentru evitarea la viitoarele seisme a unor consecinţe grave, cu pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale importante”, se arată în documentul guvernamental

Programul naţional de investiţii, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a luat în calcul și consolidarea spitalelor ”Mihail Cantacuzino”, acesatea fiind considerate de interes şi utilitate publică.

Programul are ca obiectiv general proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii la clădirile aferente infrastructurii de sănătate publică ce prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice.

Prin program se pot realiza şi lucrări de demolare a clădirii existente şi de realizare a unei clădiri noi numai în condiţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă. Expertizarea tehnică a clădirilor în vederea încadrării în clasa de risc seismic şi fundamentării lucrărilor de intervenţii are termen de finalizare data de 1 iunie 2026.

Pentru consolidări pot fi accesate și credite de la instituţii financiare internaţionale

Pot fi finanţate prin program obiectivele de investiţii care nu sunt incluse la finanţare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021 – 2027, precum şi cele care nu sunt finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României sau prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale.

Până la finalizarea activităţii de expertizare tehnică a clădirilor, Ministerul Sănătăţii centralizează listele primite şi, din aceste liste, transmite periodic Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la un interval de maximum şase luni, centralizatorul cuprinzând spitalele şi corpurile de clădiri încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, însoţit de acordurile de parteneriat prevăzute de lege.

Pentru fiecare clădire inclusă în centralizator se vor menţiona, în mod obligatoriu, suprafaţa construită, suprafaţa desfăşurată, regimul de înălţime, număr de paturi, precum şi alte date şi informaţii necesare realizării obiectivului de investiţii.