Actele necesare pentru dosarul de pensie pe caz de boală. Documentul care nu trebuie să lipsească

Publicat: 26 mai 2024, 17:12, de Corina Oprea, în SOCIAL , ? cititori
Actele necesare pentru dosarul de pensie pe caz de boală. Documentul care nu trebuie să lipsească
sursa: freepik

De ce ai nevoie pentru dosarul de pensie pe caz de boală. Atenție mare la documentele pe care le atașați, pentru că riscați ca veniturile să nu mai fie livrate lunar. Actul care nu trebuie să lipsească sub nicio formă.

Documentele obligatorii pentru dosarul de pensie pe caz de boală

În conformitate cu Legea 360/2023, pensia de invaliditate este destinată celor care au contribuit la sistemul public de pensii și nu au atins vârsta standard de pensionare.

Aceasta este acordată persoanelor a căror capacitate de muncă este redusă din cauza accidentelor de muncă, bolilor profesionale sau altor afecțiuni medicale, precum și a altor accidente sau boli care nu sunt legate de activitatea profesională.

Pentru calcularea stagiului de cotizare necesar pentru a fi eligibil pentru pensia de invaliditate, perioadele în care persoana a fost asigurată în baza unui contract de asigurare, începând cu 1 ianuarie 2018, nu sunt luate în considerare.

Elevii, ucenicii și studenții pot beneficia de pensie de invaliditate dacă prezintă o capacitate de muncă redusă din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul practicii lor profesionale.

Pentru a te înscrie la pensie, ai nevoie de un dosar bine organizat, din care nu trebuie să lipsească niciun document:

 • carnetul de muncă (original şi copie)
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie)
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie)
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, (original şi copie)
 • livretul militar (original şi copie)
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original, dacă este cazul

Invaliditatea este încadrată în trei categorii, în funcție de care diferă și suma încasată lunar:

 • Gradul I- care înseamnă pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire.
 • Gradul II, respectiv pierderea totală a capacității de muncă, dar cu păstrarea capacității de autoîngrijire.
 • Gradul III- marcat de pierderea a cel puțin jumătate din capacitățile de muncă, fiind posibilă îndeplinirea unei activități profesionale pentru cel mult jumătate din durata normală de muncă.