ADR Centru: Infrastructura educaţională în Regiunea Centru, finanţată cu peste 300 milioane de euro fonduri europene

Publicat: 01 sept. 2022, 20:01, de Aurel Drăgan, în Educație , ? cititori
ADR Centru: Infrastructura educaţională în Regiunea Centru, finanţată cu peste 300 milioane de euro fonduri europene

Peste 40.000 de elevi şi studenţi din Regiunea Centru beneficiază de condiţii mai bune de studiu ca urmare a implementării, în perioada 2007-2022, a peste 210 proiecte europene, prin care sistemul educaţional a fost finanţat cu mai mult de 300 de milioane de euro, a afirmat directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, Simion Creţu.

„Proiectele de modernizare a şcolilor finanţate prin fonduri europene nerambursabile sunt imperios necesare în educaţie, deoarece ne aflăm într-o continuă dezvoltare, iar sistemul educaţional trebuie să ţină pasul cu evoluţia societăţii, tehnologia fiind tot mai avansată, cererea pe piaţa muncii tot mai pretenţioasă. Astfel, proiectele realizate prin POR 2014-2020 au avut ca principal scop creşterea calităţii educaţiei, atractivităţii şi gradului de participare la învăţământ pentru cât mai mulţi dintre elevii din Regiunea Centru, atât din comune, cât şi din oraşe şi municipii. Concret, prin activitatea noastră din perioada 2007-2022 peste 40.000 de elevi şi studenţi se bucură de condiţii mai bune de studiu, ca urmare a implementării, a mai mult de 210 proiecte europene, prin care sistemul educaţional a fost finanţat cu mai mult de 300 milioane euro’, a declarat Simion Creţu.

Potrivit sursei menţionate, prin POR 2014-2020 s-a acordat o mare importanţă educaţiei, prin mai multe axe existând posibilitatea dezvoltării infrastructurii de educaţie. Astfel, au fost finanţate toate nivelurile de învăţământ (antepreşcolar – creşe şi preşcolar-grădiniţe, învăţământul obligatoriu – şcoli cu clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare, învăţământul profesional şi tehnic, fără a fi omise investiţiile pentru universităţi.

Astfel, au fost realizate proiecte prin care s-au construit şi dotat atât creşe, cât şi grădiniţe cu program prelungit, inclusiv prin schimbarea destinaţiei unor clădiri vechi ce nu erau utilizate. Nu au fost neglijate, arată comunicatul, nici şcolile frecventate de elevi aparţinând categoriilor dezavantajate sau de copiii cu cerinţe educaţionale speciale. S-a căutat să se asigure astfel creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi a învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire a sistemului de învăţământ. Complementar, s-a avut în vedere şi creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic, prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale şi a dotării colegiilor, inclusiv a anexelor acestora – săli de sport, cabinete specialităţi etc.

În Regiunea Centru, în perioada 2007-2022, 29 de proiecte au fost destinate reabilitării termice a unităţilor de învăţământ în vederea creşterii eficienţei energetice a clădirilor, având o valoare totală de aproximativ 25 de milioane de euro. La acestea s-au adăugat 121 proiecte în valoare totală de peste 200 de milioane de euro, prin care au fost construite, reabilitate, modernizate sau extinse, dar şi dotate creşe, grădiniţe, şcoli, licee, colegii şi universităţi.

„Fondurile Regio au sprijinit multe instituţii de învăţământ în vederea reabilitării energetice, dar şi pentru lucrări de modernizare şi dotare. În prezent, peste 15.000 de elevi şi studenţi din Regiunea Centru beneficiază de condiţii mai bune de studiu datorită investiţiilor cu fonduri REGIO în 150 proiecte, cu o valoare totală de peste 230 milioane euro’, a menţionat, potrivit comunicatului, Simion Creţu.

POR 2014-2020 a urmărit, potrivit sursei citate, inclusiv creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar şi consolidarea rolului universităţilor, în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi cu sectoarele economice competitive din Regiunea Centru. Printre universităţile care au obţinut finanţare pentru dezvoltare se numără Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Extensia din Alba Iulia a Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, precum şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.