Alarmă: Salariile bugetarilor și pensiile nemajorate ocupă 97% din totalul cheltuilelilor bugetare

Publicat: 01 sept. 2020, 10:51, de Ziarul Puterea, în News , ? cititori

Cheltuielile cu salariile din sectorul public și pensiile încă nemajorate cu 14%, așa cum a decis deja guvernul, ocupă 97% din veniturile fiscale și contribuțiile sociale la buget, arată analiza economiștilor BCR privind evoluția bugetului de stat pe primele șapte luni ale anului în curs.

Față de sfârșitul anului trecut, când ponderea acestora era de 81%, creșterea cu 16 puncte procentuale este cea mai mare din ultimii trei ani într-o perioadă atât de scurtă și, mai ales, într-o perioadă de criză majoră. Deficitul bugetar se apropie de 50 de miliarde lei (4,7%) din Produsul Intern Brut (PIB) la șapte luni, față de 18 miliarde lei (1,7%) din PIB în aceeași perioadă din anul trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 225 miliarde lei, au crescut cu peste 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 2,5 puncte procentuale de la 18,7% din PIB 2019 la 21,3% din PIB în 2020.

Majorarea cheltuielilor se datorează și măsurilor care au fost avute în vedere pentru combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv a sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării în rândul populației.

Cheltuielile de personal au însumat 63,2 miliarde lei, în creștere cu 5,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, îndemnizația de hrană, atât cele aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât și majorările salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 6% din PIB, cu 0,33 puncte procentuale peste nivelul din aceeași perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plățile cu stimulentul de risc acordat pentru Covid – 19 au fost de 228 milioane lei.

Cheltuielile anterior determinată de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu. Cheltuielile cu asistența socială au fost de 79,99 miliarde lei în creștere cu 22,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a îndemnizației sociale pentru pensionari garantată cu 10%, majorarea alocațiilor de stat pentru copii începând cu 1 mai 2019, precum și indexarea acestora cu rata inflației din anul 2019, începând cu 1 ianuarie 2020.

Din aprilie a.c. s-au realizat plăți determinate de măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de Covid – 19, cum ar fi plata pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului în valoare de 3,94 miliarde lei și pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniștii și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului în valoare de 786 milioane lei.