Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare propune soluții pentru plata despăgubirilor fermierilor

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) propune Guvernului să plătească despăgubiri producătorilor agricoli ale căror culturi de primăvară au fost afectate de seceta severă în 2020, precum şi sumele rămase restante aferente culturilor de toamnă.

Fermierii propun şi accesarea unor credite capital de lucru cu garanţii de stat similare programului IMM Invest, transmite Agerpres.

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare susţine că se poate recurge la completarea proiectului Legii bugetului de stat aferent Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021.

În acest sens, AAC propune modificarea sumei cuprinse la capitolul credite bugetare, la 1.093 miliarde de lei în 2021 de la 930 milioane de lei în 2020.

„Dată fiind gravitatea situaţiei şi urgenţa efectuării plăţilor către fermieri considerăm că despăgubirile pot să ajungă în conturile fermierilor până la sfârşitul lunii martie”, spun reprezentanţii Alianţei.

Cea de-a doua variantă

vizează implementarea prin APIA şi băncile comerciale a unui sistem de scontare de adeverinţe eliberate fermierilor care au avut culturi calamitate, pornind de la valoarea sprijinului pe ha acordat ca sprijin forfetar, care nu depăşeşte 40% din cheltuielile efectuate, conform schemei de ajutor de stat notificate.

Potrivit reprezentanţilor AAC, aceste adeverinţe ar putea să ajungă la fermieri până la mijlocul lunii martie.

În ceea ce priveşte compensarea sumelor datorate în contul despăgubirilor cu cele reprezentând creanţe bugetare, respectiv impozite pe venit/salarii, CAS şi CASS, Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare susţine că fermierii care deţin procese verbale de constatare şi evaluare sunt, de fapt, în posesia unor înscrisuri prin care li se atestă că sunt deţinătorii unor creanţe.

Autorităţile statului pot recunoaşte acest lucru printr-o OUG, urmând ca aceste sume să fie utilizate pentru plata/compensarea obligaţiilor de plată către bugetul de stat (creanţe bugetare, impozit pe venit, CAS, CASS, etc).

Propunerea privind accesarea unor credite capital de lucru cu garanţii de stat similare programului IMM Invest arată că fermierii care deţin procese verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole pot fi consideraţi ca fiind titularii unei creanţe asupra bugetului de stat prin MADR în cuantumul stabilit prin cererea de despăgubire.

În opinia acestora, printr-un mecanism de creditare şi garantare similar programului IMM INVEST, dar printr-o procedură mult simplificată, fermierii afectaţi de calamităţi pot accesa de la bănci credite pentru capital de lucru, în limita sumelor cuvenite drept ajutor de stat pentru despăgubiri. Un astfel de mecanism poate fi implementat pe o perioadă de 8-12 luni.

Estimările Alianţei arată că fermierii pot avea sumele la dispoziţie până la sfârşitul lunii martie 2021

În acest context, reprezentanţii ACC solicită aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2021 prin includerea la plată a sumei reprezentând despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultura prin intermediul a cel puţin uneia din cele 4 soluţii prezentate.

Despăgubirile pentru seceta pedologică severă care a afectat producătorii agricoli în anul 2020 se notifică şi instituie ca schemă de ajutor de stat în conformitate cu Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale.

Sunt inventariate şi centralizate suprafeţele afectate, se cunoaşte numărul de beneficiari şi impactul bugetar, iar schema de ajutor de stat este în continuarea (similară) celei aprobate pentru culturile de toamnă.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole