ANAF a recuperat 430 milioane lei, în controalele antievaziune, din aprilie

Publicat: 18 mai 2024, 14:57, de George Andrei, în ECONOMIE , ? cititori
ANAF a recuperat 430 milioane lei, în controalele antievaziune, din aprilie

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a redus pierderile fiscale cu 430 milioane lei, în aprilie, în urma acțiunilor derulate de structurile de control fiscal, anunță Ministerul Finanțelor.

În acest sens, în vederea creșterii conformării la declarare a contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile de control fiscal, desfășoară, în prezent, două tipuri de acțiuni care presupun și interacțiunea cu contribuabilul de la distanță.

Acțiunile includ emiterea Notificării de conformare, care reprezintă un document prin care organul de inspecție fiscală transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării situației fiscale și îndeplinirii obligațiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarificării riscurile fiscale notificate, după caz.

De asemenea sunt derulate acțiuni de verificare documentară, care constau în realizarea unei analize a situației fiscale pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi pe baza oricăror informații şi documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supuși direct acțiunilor de control fiscal, respectiv, prin inspecția fiscală a contribuabililor care nu corectează și nu clarifică riscurile fiscale pentru care au fost notificați,  controlul antifraudă în cazul contribuabililor pentru care există indicii de evaziune fiscală.

„Sunt două principii care trebuie să guverneze abordarea activității de control fiscal: principalul este încurajarea creșterii conformării voluntare și informarea contribuabilului, iar apoi prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Luna trecută, peste 65% din cuantumul obligațiilor fiscale stabilite suplimentar de organele de inspecție au fost în contul TVA, ceea ce confirmă angajamentul pentru diminuarea GAP-ului despre care am tot vorbit. Cât despre ampla procedură de digitalizare pe care am început-o, se văd deja primele rezultate: aproape o mie de notificări de conformare au fost comunicate luna trecută pentru neconcordanțe privind TVA raportată, pe de o parte, prin sistemul RO e-Factura și sistemul RO e-Case de marcat electronice și, pe de altă parte, Declarația 300. De asemenea, avem zeci de notificări punctuale emise de organele de control antifraudă fiscală, cu privire la datele eronate înregistrate în aplicația RO e-Transport şi o mie de notificări contribuabililor care au obligația depunerii Formularului 395. Sunt câteva dintre măsurile incipiente care anunță schimbarea managementului riscului fiscal. Vom vorbi despre o altfel de paradigmă în momentul în care modulele antifraudă vor fi pe deplin operaționale. Chiar și în aceste condiții, în luna aprilie, ANAF a înregistrat o creștere de venituri bugetare brute de 11,1%”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

În luna aprilie 2024, în vederea creșterii conformării voluntare la declarare au fost comunicate contribuabililor 2.946 notificări, pentru riscuri fiscale prezumate de 1.988.992.031 lei. Riscurile fiscale notificate au vizat, în principal, Taxa pe Valoarea Adăugată și impozitul pe profit.

De asemenea, au fost realizate de către structurile cu atribuții de control fiscal din ANAF 4.923 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificări documentare), fiind înregistrată o creștere cu 44,45 la sută, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost finalizate 3.408 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificări documentare).

Astfel, au fost stabilite obligații fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 364.833.125 lei, fiind înregistrată o creștere cu 47,79 la sută, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost stabilite obligații fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 246.864.854 lei. Pierderea fiscală s-a diminuat cu suma de 430.699.073 lei, comparativ cu luna aprilie 2023, când pierderea fiscală înregistrată a fost de 358.707.097 lei, precizează statistica MF.

În urma a 2.390 controale antifraudă, prin aceste acțiuni de control antifraudă, au fost estimate implicații fiscale în valoare de 318.232.285 lei, respectiv au fost aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi şi confiscări) în valoare de 35.950.400 lei, în creștere cu 136,86 la sută, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi şi confiscări) în valoare de 15.177.672 lei.

De asemenea, 61,71 la sută din obligațiile fiscale suplimentare, ca urmare acțiunilor de inspecție fiscală au fost stabilite la contribuabilii care și-au desfășurat activitatea în următoarele activități informații și comunicații – 25,26 la sută, comerț cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor – 18,98 la sută, și construcții – 17,47 la sută.

Încasările din valorificarea bunurilor sechestrate au totalizat 8.974.301 lei.

Încasările Direcției Generale Executări Silite și Cazuri Speciale au fost în sumă totală de 7.928.180 lei, prin valorificare bunuri mobile și imobile sechestrate – 6.048.324 lei
– licitație publică, magazin propriu, consignație, vânzare directă – 1.879.856 lei