Antifrauda devine tot mai puternică! Guvernul decide azi ce atribuții noi va avea

Publicat: 23 mai 2024, 08:55, de Cristian Matache, în POLITICĂ , ? cititori
Antifrauda devine tot mai puternică! Guvernul decide azi ce atribuții noi va avea

Guvernul României va adopta în ședința de azi un proiect de act normativ care modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Proiectul are ca scop consolidarea capacității instituționale a ANAF, reorganizarea activității acesteia și combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale.

Modificări majore:

 • Atribuții extinse: ANAF va avea atribuții extinse în domeniul prevenirii, descoperirii și combaterii evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Agenția va putea efectua controale mai ample, inclusiv pe teren, și va avea acces la mai multe informații de la alte instituții.
 • Structură reorganizată: ANAF va fi reorganizată, cu noi direcții generale și structuri subordonate. Se va crea o Direcție Generală Antifraudă Fiscală cu atribuții specifice în combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale.
 • Personal: Personalul ANAF va fi instruit și dotat corespunzător pentru a-și putea îndeplini noile atribuții. Inspectorii antifraudă vor beneficia de uniforme și echipamente specifice.

Impactul așteptat:

Se așteaptă ca proiectul de act normativ să ducă la o creștere a colectării veniturilor la bugetul de stat prin combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. De asemenea, se așteaptă ca ANAF să devină o instituție mai transparentă și mai eficientă.

Extinderea atribuțiilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF):

 • Prevenirea sustragerii de la plată a sumelor datorate bugetelor administrate de ANAF: DGAF va avea un rol mai activ în colectarea taxelor și impozitelor, putând lua măsuri pentru a preveni sustragerea de la plată.
 • Cooperare sporită cu autorități străine și europene: DGAF va putea colabora mai eficient cu organisme similare din alte state și cu organismele de luptă împotriva fraudelor din cadrul Uniunii Europene.
 • Verificarea respectării reglementărilor privind circulația mărfurilor: DGAF va putea verifica respectarea regulilor de transport al mărfurilor pe toate tipurile de infrastructură (drumuri, porturi, căi ferate etc.), inclusiv în zonele libere și antrepozite.
 • Constituirea și utilizarea bazelor de date: DGAF va putea crea și utiliza baze de date pentru a facilita identificarea și combaterea fraudei fiscale.
 • Solicitarea de informații de la entități private și/sau publice: DGAF va avea posibilitatea de a solicita informații și documente de la orice entitate, privată sau publică, pentru a investiga posibile fraude fiscale.
 • Luarea de măsuri asigurătorii: DGAF va putea dispune luarea de măsuri asigurătorii (ex: poprire conturi) pentru a se asigura că debitorii nu se sustrag de la plata taxelor.
 • Extinderea controalelor la toate categoriile de contribuabili: DGAF va putea efectua controale la orice contribuabil, indiferent de mărimea, forma de organizare sau locația acestuia.
 • Participarea la acțiuni de depistare și sancționare a activităților ilicite: DGAF va putea colabora cu alte autorități pentru a depista și sancționa activitățile ilicite care generează evaziune fiscală.
 • Oprirea și controlul mijloacelor de transport: DGAF va putea opri și controla mijloacele de transport susceptibile a fi încărcate cu produse accizabile.
 • Efectuarea de verificări în domeniul produselor accizabile: DGAF va putea verifica producția, deținerea, importul, comercializarea și circulația produselor accizabile.
 • Confiscarea mărfurilor: DGAF va putea confisca mărfurile care fac obiectul unei contravenții fiscale.
 • Efectuarea de controale în toate spațiile unde se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri și servicii: DGAF va putea efectua controale în orice spațiu unde se desfășoară activități economice.
 • Aplicarea sancțiunilor: DGAF va putea constata contravențiile și aplica sancțiunile corespunzătoare.
 • Confiscarea bunurilor ilicite: DGAF va putea confisca bunurile a căror fabricație, depozitare, transport sau desfacere este ilicită.

Alte noutăți:

 • Precizarea atribuțiilor vicepreședintelui pentru digitalizare: Proiectul de act normativ nu oferă detalii suplimentare cu privire la atribuțiile specifice ale acestui post.
 • Reorganizarea DGAF: Proiectul de act normativ propune înființarea unor structuri județene în cadrul DGAF, dar nu prezintă suficiente argumente pentru a justifica această schimbare.
 • Preluarea DGAMC de către ANAF: Proiectul de act normativ propune preluarea DGAMC de către ANAF, dar nu analizează în detaliu impactul acestei măsuri.
 • Creșterea transparenței: Proiectul de act normativ nu prezintă informații cu privire la consultările efectuate cu părțile interesate și la procesul de adoptare a modificărilor legislative.
ANAF