Anunț

Publicat: 21 mai 2024, 16:24, de Corina Oprea, în ECONOMIE , ? cititori
Anunț

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială Galaţi, cu sediul în str. Ştiinţei, nr. 97, localitatea Galaţi, jud. Galaţi organizează licitaţii pentru valorificarea prin vânzare a unei construcții plutitoare și a unui lot format din deșeu fier vechi și plastic, astfel:

Licitația 1 O construcție plutitoare, preţ de pornire 31.800 lei.

Licitația 2 – Fier vechi în cantitate de 262,5 kg şi Plastic în cantitate de 336,5 kg. Preţul de pornire pentru fier este de 0,8 lei/kg şi pentru plastic de 0,6 lei/kg, TVA inclus. Cântărirea fierului vechi se va face la un cântar verificat metrologic în prezenţa delegatului A.N.I.F. Filiala Teritorială Galaţi- domnul Iulian Viţel, tel. 0236416221.

Licitaţiile publice cu strigare vor avea loc la sediul A.N.I.F. Filiala Galaţi,  astfel:

Licitația 1: în data de 31.05.2024 ora 10⁰⁰. Cota cheltuielilor de participare este de 700 lei pentru fiecare participant, caietul de sarcini fiind inclus. Garanţia de participare (reprezentând 5% din valoarea estimată a bunului) este de 1590 lei.

Licitația 2: în data de 31.05.2024 ora 13⁰⁰. Cota cheltuielilor de participare este de 10 lei pentru fiecare participant, caietul de sarcini fiind inclus.

Documentele necesare participării la licitaţie sunt:

  1. Chitanţa de achitare a cotei de participare, eliberată de casieria A.N.I.F. Filiala Teritorială Galaţi.
  2. Copie după Cerificatul de Înmatriculare la Registrul Comerţului şi copie după Codul Fiscal, în cazul persoanelor juridice sau copie după CI în cazul persoanelor fizice.
  3. Cerere de participare la licitaţie cu nr. de înregistrare.

Caietele de sarcini pentru participarea la cele 2 licitaţii pot fi solicitate de la A.N.I.F. Filiala Teritorială Galaţi – Biroul Administrativ.

Documentele de participare la licitaţie se primesc începând cu data de:

– 23.05.2024 până la data de 31.05.2024 ora 9⁰⁰ pentru Licitația 1

– 23.05.2024 până la data de 31.05.2024 ora 12⁰⁰ pentru Licitația 2

Conform HG 841/1995 actualizată, în cazul în care nu se adjudecă de la prima licitaţie, repetarea licitaţiilor vor avea loc în data de 11.06.2024 şi 17.06.2024, respectându-se aceleași ore pentru fiecare licitație în parte, cu diminuarea prețului cu 2% față de licitația anterioară.