Armata Română face angajări! Ce salarii pot obține tinerii care aleg cariera militară

Publicat: 13 feb. 2024, 21:15, de Filon Stan, în ACTUALITATE , ? cititori
Armata Română face angajări! Ce salarii pot obține tinerii care aleg cariera militară

Armata Română are nevoie de peste 5.000 de angajați! Ministerul Apărării Naționale lansează un apel către tinerii din România, atât băieți cât și fete, pentru a se alătura Armatei, în calitate de soldați și gradați profesioniști.

Așadar, tinerii pot face acum carieră în Armata Română, după ce Ministerul Apărării Naționale a lansat o nouă campanie de angajări. Sunt căutați nu mai puțin de 5000 de băieți și fete care doresc să își aducă aportul. Oficialii spun că aceștia găsesc în armată oportunități de carieră diverse și salarii competitive, și au astfel posibilitatea de a contribui la securitatea națională.

Procesul de recrutare și selecție se desfășoară în mai multe etape, cu înscrieri care au loc între 12 februarie și 1 martie 2024. Candidații selectați vor trece apoi printr-o serie de evaluări și examinări medicale, iar dosarele trebuie completate până la data de 22 martie 2024.

Pentru această rundă de recrutare sunt disponibile un total de 5.093 de locuri în 41 de județe din țară, inclusiv în Municipiul București. Salariile pentru soldații și gradații voluntari variază în funcție de vechimea în muncă și de specialitatea aleasă, începând de la 2.022 de lei și ajungând până la 4.135 de lei, venit net, la care se adaugă sporuri. În plus, este de așteptat ca aceste venituri să fie majorate pe parcursul anului 2024.

Iată ce criterii trebuie să îndeplinească viitorii angajați ai Armatei Române:

a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin șase luni (la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare);

b) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;

c) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;

d) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

e) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;

f) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea la programul de instruire va renunţa la această calitate;

i) pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate / maternitate;

j) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).